<>

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων εορτής ανακομιδής Ιερών Λειψάνων Οσίου πατρός ημών Ιωακείμ Ιθακησίου Ιερού Ενοριακού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σταυρού Ιθάκης.

Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ  ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἀνακομιδής τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός Ἡμῶν    Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ   Τ Ο Υ  Ι Θ Α Κ Η Σ Ι Ο Υ («Παπουλάκη»)   Π Α Ρ Α Σ Κ…

Tά ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁριζόμενα περί τῆς «Λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κατά τό χρονικό διάστημα 16 Μαΐου-5 Ἰουνίου 2020, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19».

Ακολουθούν τα υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος οριζόμενα μέτρα σχετικά με την λειτουργία των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών, κατά το χρονικό διάστημα 16 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου 2020, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Μετάθεση της Ιεράς Πανηγύρεως της ανάμνησης της παρόδου του Ιερού σκηνώματος του Αγίου Νικολάου ομώνυμης Ιεράς Μονής Ιράς Αθανίου Λευκάδος.

Ενημερώνουμε ότι η Ιερά Πανήγυρις της ανάμνησης της παρόδου εκ της νήσου Λευκάδος του Ιερού σκηνώματος του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού, του και προστάτου και εφόρου της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής εις Ιρά Αθανίου Λευκάδος, εξ’ αιτίας της λοιμικής νόσου που ενδημεί και στην χώρα μας, καθώς και…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Ροδάκι Βουρνικά.

Κάνουμε γνωστό στους ευλαβείς προσκυνητές της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο «Ροδάκι» Βουρνικά  ότι, οι Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και της Ιεράς Παρακλήσεως του Αγίου, θα τελεσθούν κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου και την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων…

Οι Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. της 30ης Απριλίου 2020, η κοινή Υπουργική Απόφαση περί ῾Ἑπιβολής μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας῾῾ και τα οριζόμενα υπό της Ιεράς Συνόδου ῾῾Μέτρα Υγιεινής για τους Ιερούς Ναούς῾῾ για το χρονικό διάστημα 4 – 16 Μαΐου 2020.

Ακολουθούν οι Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. της 30ης Απριλίου 2020, η κοινή Υπουργική Απόφαση περί ῾Ἑπιβολής μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας῾῾ και τα οριζόμενα υπό της Ιεράς Συνόδου ῾῾Μέτρα Υγιεινής για τους Ιερούς Ναούς῾῾ για το χρονικό διάστημα 4 – 16 Μαΐου 2020῾῾.

Πρόγραμμα Ιερών Πανηγύρεων μηνός Μαΐου 2020 Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Γίνεται γνωστό ὅτι, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων πού βρίσκονται σέ ἰσχύ, οἱ προσεχεῖς ἑορτές τῆς Ἁγίας Μαύρας στό Κάστρο (3 Μαΐου), τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ ἐν Νέᾳ Μάκρῃ (5 Μαΐου – Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας) καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Νησάκι (10 Μαΐου) θά τελεσθοῦν στον Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος, κεκλεισμένων ὅμως τῶν θυρῶν….

Ανακοίνωση περί της λειτουργίας των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά λειτουργοῦν κανονικά γιά τό κοινό ἀπό τή ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ 2020, ὥρες 09:30 π.μ. ἕως 12:30 μ.μ. . Γιά ἐπείγουσες περιπτώσεις, ἕως τότε, μπορεῖτε νά ἐπικοινωνεῖτε διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (imlefith@gmail.com) ἤ μέ τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Ἀθανάσιο Κοσμᾶ στό τηλέφωνο 6944140052 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Υπ᾽αριθμ. 1740,1741/780/16.04.2020 Εγκύκλιo Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾῾αποστολής της υπ᾽αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 25763 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 1471/16.04.2020).

Ακολουθεί το υπ᾽αριθμ. 1740,1741/780/16.04.2020 Εγκύκλιo Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾῾αποστολής της υπ᾽αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 25763 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 1471/16.04.2020).

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί των Αγίω Πάσχα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐλογημένον Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως   «Ὡς ὄντως ἱερά καί πανέορτος αὕτη ἡ σωτήριος νύξ, καὶ φωταυγῆς, τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας, τῆς ἐγέρσεως οὖσα προάγγελος, ἐν ᾗ τὸ ἄχρονον φῶς ἐκ τάφου σωματικῶς πᾶσιν ἐπέλαμψεν» (ᾠδή ζ΄, Καταβασιῶν Κανόνος Ἀναστάσεως)   Ἀδελφοί καί τέκνα…