<>

Στο κέντρο του χωριού Κατωχώρι βρίσκεται ο ενοριακός ναός του Αγίου Δημητρίου, με παλιές τοιχογραφίες στο Ιερό Βήμα και αξιόλογες εικόνες. Όμως και οι άλλες, μικρότερες εκκλησίες του χωριού, εξίσου ιστορικές, με τα αγιογραφημένα πέτρινα τέμπλα και τις παλαιές τοιχογραφίες περιμένουν τους προσκυνητές. Γιορτάζει στις 26 Οκτωβρίου.