<>

Οικοδομήθηκε κατά το έτος 1735 από τον ιερομόναχο Κύριλλο Μαρκόπουλο. Αργότερα οι κληρονόμοι Μαρκόπουλου συνέστησαν συναδελφότητα και μεγέθυναν τον ναό στις σημερινές τους διαστάσεις.

Από τα θεμέλια του Ιερού ναού ανάβλυζε μεγάλη ποσότητα νερού από την οποία ποσότητα υδρεύονταν η πόλη της Λευκάδος και τα περιβόλια της περιοχής. Γι αυτό και η περιοχή ονομάστηκε Μεγάλη Βρύση. Σήμερα τα νερά αυτά με αλλεπάλληλες γεωτρήσεις συγκεντρώθηκαν στο υδραγωγείο Λευκάδος.

Άξιες προσοχής στο ναό είναι οι εικόνες του τέμπλου καθώς και αυτή η ίδια της Ζωοδόχου Πηγής.

Κατά το έτος 1999 και με την υπ’ αρίθμ. 96/21.01.1999 απόφαση του εκκλησιαστικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 198/27.01.1999 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η πλήρης ανακαίνιση του Ναού και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Ελλείψει πόρων, στάθηκε αδύνατη η ανακαίνιση των παλαιών κτισμάτων και η διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν αυτών, που βρίσκονται στην ΝΑ πλευρά του Ναού.

Ο ναός  αυτός αποτελεί σήμερα εξωκκλήσιο του Ενοριακού Ναού «Γενέσιο της Θεοτόκου» (Παναγία των Ξένων) Λευκάδος και εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος.