<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Θυρανοίξια Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου Λευκάδος.

    Τό ΣΑΒΒΑΤΟ τοῦ ΛΑΖΑΡΟΥ, 31 Μαρτίου 2018, πρωί, θά τελεσθοῦν τά Θ Υ Ρ Α Ν Ο Ι Ξ Ι Α τοῦ προσφάτως ἀνακαινισμένου  Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Κατωμερίου – Μεγανησίου Λευκάδος, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος & Ἰθάκης κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ. Ὥρα ἐνάρξεως Θυρανοιξίων 8 π.μ.   Ὥρα ἐνάρξεως Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας 9…

Ανακαίνιση Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου.

Με τη βοήθεια του Τρισαγίου Θεού άρχισε ήδη από τον παρελθόντα Αύγουστο του 2017, η αναγκαία ανακαίνιση του  Ιερού ΕνοριακούΝαού Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Κατωμερίου – Μεγανησίου [Λευκάδος]. Ο Ιερός Ναός -κτίσμα του 1840 περ.- είναι απλή μονόκλιτη βασιλική (διαστάσεων 21 Χ 9 μέτρα), με περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο και πυργοειδές πέτρινο καμπαναριό. Εξυπηρετεί τις…

Η Εξόδιος Ακολουθία του Αιδεσ. Πρωτ. π. Ζώη Μπίσαλα, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Το απόγευμα της Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Θεόφιλος τέλεσε στον Iερό Nαό Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Περατιάς Βονίτσης, τη  σεπτή αδεία και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά, το Τρισάγιο και στη συνέχεια την ταφή στο κοιμητήριο Περατιάς του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου π. Ζώη Μπίσαλα, συνταξιούχου εφημερίου Ιερού…

Ευχές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου επί τω Αγίω Πάσχα 2018.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, επέλεξε και εφέτος να μην αποστείλει τις Πασχάλιες ευχές του με τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία», αλλά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Τύπου. Ευχαριστεί θερμά όλους όσους έχουν αποστείλει  ήδη τις δικές τους ευχές και αντεύχεται τα βέλτιστα με την συνημμένη κάρτα.

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τω Αγίω Πάσχα 2018 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 161   ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ   ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ  κ. κ.  Θ  Ε  Ο  Φ  Ι  Λ  Ο  Υ   ΕΠΙ ΤΩι ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑι   Λ Ε Υ Κ Α Σ  2 0 1 8          Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως…

Πρόγραμμα Αγίας και Μ. Εβδομάδας και Αγίου Πάσχα 2018 Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων και Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου Λευκάδος.

Κοινοποιείται πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και Αγίου Πάσχα 2018 Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων και Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου Λευκάδος.

Πρόγραμμα Αγίας και Μ. Εβδομάδας και Αγίου Πάσχα 2018 Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Ιερού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου.

Κοινοποιείται πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και Αγίου Πάσχα 2018 Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Ιερού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου.

Πανηγύρισε ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Ευαγγελιστρίας πόλεως Λευκάδος.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας πόλεως Λευκάδος Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, με την συμμετοχή των κληρικών της Αρχιερατικής περιφέρειας Λευκάδος. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης, αναφερόμενος στη διπλή σημασία της μεγάλης Θεομητορικής εορτής. Το…

Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων και η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στη νήσο της Ιθάκης.

Το πρωϊνό της Τετάρτης, 21 Μαρτίου 2018 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετέβει με την συνοδεία του στην νήσο της Ιθάκης για να λάβει μέρος στις προγραμματισμένες Θείες Λειτουργίες των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων αλλά και στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6.00 μ.μ. τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου…

Η απόδοση της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος.

Το απόγευμα της Κυριακής, Ε’ Νηστειών,25 Μαρτίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ. εψάλη στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της αποδόσεως της εορτής του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Στην Ακολουθία έλαβαν μέρος οι Αρχιερατικοί Επίτροποι της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Τον θείο λόγο κήρυξε…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


   

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2018

   

  Το φετινό πρόγραμμα λειτουργίας των Παιδικών και Νεανικών Συντροφιών των Ενοριών μας.

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari