<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Διονυσίου Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αναργύρων Λευκάδος.

Σας ενημερώνουμε ότι το διήμερο της Τετάρτης 23ης και Πέμπτης, 24ης Αυγούστου 2017 πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αναργύρων Λευκάδος με την ευκαιρία της ανάμνησης της ανακομιδής και μετακομιδής του Ιερού Σκηνώματος του εν Αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού.    Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 8.00 μ.μ. θα ψαλλεί ο…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Λαζαράτων Λευκάδος.

   Σας ενημερώνουμε ότι το διήμερο της Τετάρτης 23ης και Πέμπτης, 24ης Αυγούστου 2017 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Λαζαράτων με την ευκαιρία της ανάμνησης της ανακομιδής και μετακομιδής του Ιερού Σκηνώματος του εν Αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού.    Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 7.00 μ.μ. θα ψαλλεί ο…

Η Ιερά Πανήγυρις της Συνάξεως των εφόρων και προστατών Αγίων της νήσου μας.

  Το διήμερο του Σαββάτου, 19 και Κυριακής 20 Αυγούστου 2017 η τοπική μας Εκκλησία εόρτασε με μεγαλοπρέπεια στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος την Σύναξη πάντων των εφόρων και προστατών της νήσου μας.   Το απόγευμα του Σαββάτου, 19 Αυγούστου και ώρα 8.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του…

Η Ιερά Πανήγυρις της Συνάξεως των προστατών και εφόρων Αγίων της νήσου Λευκάδος.

    Τήν  Κυριακή, 20 Αὐγούστου 2017 ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θά πανηγυρίσει μεγαλόπρεπα τή Σύναξη τῶν προστατῶν καί ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος.   ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Ὥρα 08.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ὥρα 11.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν πρός τούς ἐν Λευκάδι Ἁγίους ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017…

Έναρξη εγγραφών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

   Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του σχολικού έτους 2017-2018 της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4) από την ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.   Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2645022415 (εσωτ. 21)…

Η λιτάνευση του Επιταφίου της Παναγίας μας στην πόλη της Λευκάδος.

   Το απόγευμα της μεγάλης Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου 15 Αυγούστου 2017 και ώρα 8:00 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) Λευκάδος η Ιερά Παράκλησις της Παναγία μας, με την συμμετοχή πολλών κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στην συνέχεια ο ιερός κλήρος και ο ευσεβής λαός…

Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και η λιτάνευση του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Νυδρί.

    Το απόγευμα της Δευτέρας, 14 Αυγούστου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ., παραμονή της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, εψάλη στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό του Νυδριού Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, χοροστατούντος  του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Κατά την διάρκεια της Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας πλαισιούμενος από…

Ιερά Αγρυπνία εις ανάμνηση του σεισμού του 2003 και κουρά μοναχού στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος.

   Το απόγευμα της Κυριακής, 13 προς Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017 τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος  Ιερά Αγρυπνία σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό σε ανάμνηση του φοβερού σεισμού του 2003. Κατά την διάρκεια του Πανηγυρικού Εσπερινού και κατόπιν της σεπτής ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου  μας κ. Θεοφίλου, τελέστηκε υπό του Καθηγουμένου της…

Ιερά Αγρυπνία για την επέτειο του σεισμού του 2003 στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος.

    Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τήν ἐρχομένη Δευτέρα, 14 Αὐγούστου 2017, ἐπέτειος τοῦ φοβεροῦ σεισμοῦ τοῦ ἔτους 2003, θά τελεσθεῖ στήν Ἱερά Μονή Φανερωμένης ὁλονύκτιος ἀκολουθία.     Ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία θά ἀρχίσει τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 13 Αὐγούστου καί θά περατωθεῖ τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 14 Αὐγούστου μέ τήν λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος συμφώνως μέ τό…

Το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας – Έρανος Αγάπης 2017.

    Ἡ φιλάνθρωπική διακονία στήν Ἱερά Μητρόπολή  μας ἐπιτελεῖται ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο (Γ.Φ.Τ.), τόν Οἶκο Πρόνοιας (Γηροκομεῖο) καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα. Τό Γ.Φ.Τ. λειτουργεῖ ὡς Φιλανθρωπικό Ἵδρυμα, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, μέ αὐτοτελῆ διαχείριση, ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στά Γραφεῖα τῆς ὁποίας στεγάζεται (ὄδ.  Ἀναπαύσεως 2-4). Τό 2016 διατέθηκαν 47.617,08…

Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός του Αγίου Δονάτου στο οροπέδιο της Εγκλουβής.

   Το απόγευμα της Κυριακής, 6 Αυγούστου 2017 και ώρα 6:30 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Δονάτου, στο Οροπέδιο της Εγκλουβής, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας  κ. κ. Θεοφίλου. Μετά το πέρας της Ακολουθίας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτάνευση της Ιεράς  εικόνος του Αγίου στην γύρω περιοχή και η ευλόγηση των άρτων,…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


  Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου

  Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής

  Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 6.00 μ.μ.

   

  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αναργύρων Λευκάδος

  Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 8.00 π.μ.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017

   

  Το φετινό πρόγραμμα λειτουργίας των Παιδικών και Νεανικών Συντροφιών των Ενοριών μας.

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  diskopotiro

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari