<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ιερά Πανήγυρις Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος.

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἐπ’ ευκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Κ Α Ι  Ε Λ Ε Ν Η Σ πανηγυρίζει μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ὁ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ τό Σ Α Β Β Α Τ Ο καί…

Προσκύνημα στο Τίμιο Ξύλο και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Ελένης στην Αθήνα.

    Ὡς γνωστόν, ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 80 χρόνων διακονίας και προσφοράς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» στήν Οἰκουμένη, ὑποδέχθηκε ἤδη τήν Κυριακή, 14 Μαΐου 2017 μέ τιμή καί λαμπρότητα, τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου καί τά Ἱερά Λείψανα τῆς Ἁγίας Ἑλένης τῆς Ἰσαποστόλου, μητρός τοῦ Ἁγίου…

Ιερά Πανήγυρις Αγίου Νικολάου στο Νησάκι.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ        Τήν ἐρχόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, 14 ΜΑΪΟΥ 2017, ἀνάμνηση τῆς διέλευσης τοῦ ἱ. σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τό νησί μας, πανηγυρίζει μεγαλόπρεπα ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Νησάκι.        Τό πρωί τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ὥρα 7.30 π.μ. θά ἀρχίσει ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ, στίς…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλύτου.

     Σας ενημερώνουμε ότι την ερχόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 Μαΐου 2017 εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Βαρβάρου, μέσα στην καταπράσινη εξοχή του χωρίου της Κατούνας. Την ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 Μαΐου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ. θα ψαλλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ. Στη συνέχεια θα τελεσθεί σύντομη Ιερά Αγρυπνία…

Η Ακολουθία της θεμελιώσεως του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου στους Τσουκαλάδες Λευκάδος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Μαΐου 2017, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, πλαισιούμενος από κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως τέλεσε την Ακολουθία της θεμελίωσης του υπό ανέγερση Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου στους Τσουκαλάδες Λευκάδος. Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την χαρά του διότι ένας ακόμα Ιερός Ναός θα ανεγερθεί με την βοήθεια του Κυρίου μας και…

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής της παρόδου του ιερού λειψάνου του Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή στην Ιρά Αθανίου.

 Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό ολοκληρώθηκαν και φέτος οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου, με την ευκαιρία της ανάμνησης της παρόδου του ιερού λειψάνου του Αγίου Νικολάου από τη νήσο της Λευκάδας. Το απόγευμα της Τρίτης, 9 Μαΐου 2017, και ώρα 6.30 μ.μ….

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ι. Μονή Αγίου Νικολάου Νικολή.

   Την Τρίτη, 9 Μαϊου 2017 και ώρα 6:30 μ.μ. εψάλη στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Νικολή Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός,  με την ευκαιρία της μνήμης της παρόδου του Ιερού λειψάνου του Αγίου Νικολάου από τα Μύρα της Λυκίας προς το Μπάρι της Ιταλίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, παρουσία κληρικών της Ιεράς μας…

Εόρτασε η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο «Ροδάκι» Βουρνικά.

Το πρωϊνό της Δευτέρας, 8 Μαΐου 2017, εορτή της ανάμνησης του θαύματος της εκπορευομένης εκ του τάφου του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού αγίας κόνεως, τελέσθηκε στην  ομώνυμη Ιερά Μονή στο Ροδάκι Βουρνικά Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτάνευση της…

Πραγματοποιήθηκε η τελευταία για φέτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

    Πραγματοποιήθηκε συν Θεώ και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ.  στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η τελευταία Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως με ομιλητή το Αιδεσιμώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Πανογιώργο Κτενά, εφημέριο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου…

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου στο «Ρέμα» Καρυωτών.

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ Α Γ Ι Ο Υ   Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ στο ΡΕΜΑ ΚΑΡΥΩΤΩΝ       Σας ενημερώνουμε ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Μαΐου 2017, επέτειος της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, εορτάζει με κάθε εκκλησιαστική…

Ιερά Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Νικολή.

Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΗ Γίνεται γνωστό στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2017, ἑορτή τῆς παρόδου τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τό νησί μας, θά πανηγυρίσει κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη μετά ἀπό χρόνια ὁ Ἱερός Ναός…

Ιερά Αγρυπνία Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι της Καρυάς.

  To απόγευμα της Δευτέρας 8 πρός Τρίτη 9 Μαΐου 2017, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι της Καρυάς κατανυκτική ιερά αγρυπνία. Από νωρίς το απόγευμα κατέφθασαν στην Ι. Μονή ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, κλήρος και λαός για να…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


  aaa

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  diskopotiro  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari