<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το τρέχον έτος 2017!!

    Την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος πραγματοποιήθηκε η πρώτη για το τρέχον έτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής (Σ.Μ.Α.Γ.) με ομιλήτρια την ερίτιμο διδα Φωτεινή Βερυκίου, εκπαιδευτικό, καί θέμα: Παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου… (Ἡσ. 40,1):  ὁ Παρακαλῶν καί οἱ παρακαλοῦντες». Η διδα…

Τα Θεοφάνεια στην πόλη της Λευκάδος!!

   Την Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017, εορτή των Θεοφανείων, τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λευκάδος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στη συνεχεία και ώρα 10:30  εψάλη η Ακολουθία του Μ. Αγιασμού, παρουσία των Αρχών του τόπου, μετά το πέρας της οποίας ακολούθησε Λιτανευτική Πομπή συνοδεία της Φιλαρμονικής, για την Προκυμαία Λευκάδας όπου και πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε…

Η πίτα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκάδος.

    Το απόγευμα της Τετάρτης, 4 Ιανουαρίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας , έψαλε στο αίθριο του Εμπορικού Κέντρου City την Ακολουθία της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Αγιοβασιλόπιτας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκάδος. Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο Δήμαρχος Λευκάδος κ. Κων/νος Δρακονταειδής, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδος κ Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Βουλευτής Λευκάδος κ. Αθανάσιος Καββαδάς και ο…

Η τελετή παράδοσης των φοιτητικών επιδομάτων και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το 2017.

   Το πρωί της 4ης Ιανουρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας δέχθηκε στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες της Λευκάδος στους οποίους και έδωσε χρηματικό φοιτητικό επίδομα, προερχόμενο από το Κληροδότημα “Θωμά Καπογεωργάκη” κι άλλα αναμνηστικά δώρα. Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την πατρική και φιλάδελφη μέριμνα του Επισκόπου…

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού εκποίησης δι΄ αγοραπωλησίας γραφείου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίων Μηνά Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού ενοριακού Ναού Αγίων Μήνα Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατά το σύστημα των ανοιχτών προσφορών και προφορικής δημοπρασίας, με αντικείμενο την εκποίηση δι΄ αγοραπωλησίας γραφείου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού επί της οδού Ιωάννου Μελά 207 στον 1ο όροφο στην πόλη της Λευκάδας 44,98 τ. μ. Ο πλειοδοτικός…

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Λευκάδος και η Δοξολογία επί τη πρώτη του νέου έτους 2017!!

   Το πρωί της πρώτης ημέρας του νέου έτους 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στον εορτάζοντα ομώνυμο Ιερό Ναΐσκο της πόλεως της Λευκάδος, παρεκκλήσιο του ενοριακού Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων, στη θέση «Πουλιού». Πριν το «Δι’ ευχών» ευχήθηκε στους ευλαβείς προσκυνητές του μικρού παρεκκλησίου καλή…

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η φιλανθρωπική βραδιά υπέρ ενισχύσεως του Οίκου Προνοίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

    Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η φιλανθρωπική βραδιά υπέρ της ενισχύσεως του Οίκου Προνοίας (Γηροκομείου) της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 7.00 μ.μ. στην κατάμεστη αίθουσα του κτήματος «Γαρδέλη» που φιλοξένησε γι ακόμη μια χρονιά την εκδήλωση. Την βραδιά άνοιξε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας…

Τα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως!!

  Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα άκουσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας από μικρούς και μεγάλους το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου 2016 στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Γύρω στης 12.00 ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδος, η οποία από νωρίς το πρωί παιάνιζε στα σοκάκια της πόλεως, μοιράζοντας ευλογίες κι ευχόμενος σε όλους καλή…

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου επί τω νέω έτει 2017!!!

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης   Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας «Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί δεσπότης, Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον σώζων τῷ ἐλέει σου…

Tα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Καταστήματος στον οικισμό Κατωμερίου Μεγανησίου!!

   Το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας , κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου Μεγανησίου κ. Παύλου Δάγλα, μετέβει με συνοδεία κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως στο Μεγανήσι για να τελέσει την ακολουθία του αγιασμού στο νέο Δημοτικό Κατάστημα του οικισμού Κατωμερίου. Το παρόν έδωσαν, εκτός από τον Δήμαρχο…

Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στα Ιδρύματα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

    Tο πρωί της Κυριακής, 25ης Δεκεμβρίου 2016, εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου μας, μετά το πέρας της Χριστουγεννιάτικης Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος επισκέφθηκε γι’ ακόμη μια χρονιά τα Ιδρύματα της πόλεως της Λευκάδος, συνοδευόμενος από κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες καθώς και παιδιά των…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας με τους άμεσους συνεργάτες του.

    Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, παραμονή της εορτής των Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 μ.μ., κάλεσε τους άμεσους συνεργάτες του στη αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Κατά την διάρκεια της συνάξεως, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικές νουθεσίες και ευχαριστίες και ευχήθηκε καλά και ευλογημένα…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος

  Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020, ώρα 08.00 π.μ.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

  ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  “ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari