<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως!!

    Το πρωί του Σαββάτου, 24 Δεκεμβρίου 2016, παραμονή της εορτής της του Χριστού Γεννήσεως, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης  μας κ. Θεόφιλος δέχθηκε στο Επισκοπείο, τις ευχές και τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα μικρών και μεγάλων. Από το πρωί κατέφθαναν στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως τα παιδιά μας για να ψάλλουν τα κάλαντα και να ευχηθούν στον Σεβασμιώτατο…

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί την εορτή των Χριστουγέννων Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και ΙΘάκης κ.κ. Θεοφίλου.

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης     Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν Εὐσεβῆ Λαό τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας   Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά, «Ὁ Πατήρ ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο· καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα…!» (στιχηρό…

Συνεργασία της Ιεράς μας Μητροπόλεως με το Δήμο Λευκάδας και την Equal Society!!

    Την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και του Προέδρου της Equal Society κ. Σπυρίδωνος Φρεμεντίτη, υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Παρόντες επίσης ήταν ο…

Διανομή τροφίμων σε οικογένειες της Ιθάκης από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχης μας!!

      Το πρωί της Δευτέρας, 19 Δεκεμβρίου 2016 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος μετέβει στην Ιθάκη, συνοδευόμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Αθανάσιο Κοσμά, τον υπεύθυνο του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου Ιερολ. Διάκονο π. Χριστοφόρο Αραβανή, τον Αιδεσιμολ. Οικονόμο π. Δημήτριο Κατωπόδη και εθελοντές του Οίκου Αγάπης. Ο…

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από το Γυμνάσιο και τις Λυκειακές τάξεις Καρυάς!!!

   Το πρωϊνό της Πέμπτης, 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος υποδέχθηκε στην αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου τους καθηγητές, τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου και των Λυκειακών τάξεων Καρυάς. Εκπαιδευτικοί και διδασκόμενοι επισκέφθηκαν τον Σεβασμιώτατο για να του τραγουδήσουν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, να πάρουν την…

Φιλανθρωπική βραδιά: Μια δύναμη πνοής για το Γηροκομείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως!!

   Σας ενημερώνουμε ότι συν Θεώ την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κτήματος Γαρδέλη (Νυδρί Λευκάδος) θα πραγματοποιηθεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου Φιλανθρωπική βραδιά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ ενισχύσεως και συνέχισης της λειτουργία του Οίκου Προνοίας (Γηροκομείο) της Ιεράς μας…

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στην Ενορία Καρυωτών!!

      Το απόγευμα της Τετάρτης, 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 6.00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Θεόφιλος τέλεσε το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών, περιστοιχιζόμενος από κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Λευκάδος. Το θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο  Μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου, καθώς και…

Κάλαντα και… ο Χιονάνθρωπος στη σκηνή της «Παραμυθίας»!

Το περασμένο Σαββατοκύριακο οι επισκέπτες της «Παραμυθίας» είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη ζωντάνια των παιδιών επί σκηνής, μπροστά στη Φάτνη. Το πρωί της Κυριακής, 18 Δεκεμβρίου 2016 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας παρουσίασαν τη μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Χιονάνθρωπος», με τη διδασκαλία της κ. Άννας Χλωρού και στη συνέχεια, το Quintetto Χάλκινων…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Ιθάκης.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Ιθάκης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό προς μίσθωση, ένα ισόγειο κατάστημα με ακάλυπτο χώρο, συνολικής επιφάνειας 65,00 τ.μ., ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού, που βρίσκεται στη θέση Αγορά-Άγιος Νικόλαος εντός σχεδίου πόλεως Ιθάκης, του Δήμου Ιθάκης. Η διαδικασία της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο…

Αρχιερατικό Μνημόσυνο μακαριστού ιερέως π. Κωνσταντίνου Ραυτοπούλου!!

   Το πρωϊνό της Κυριακής, 18 Δεκεμβρίου 2016 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κονταραίνης Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Πριν το “Δι’ ευχών” ο Σεβασμιώτατος τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του αιδεσιμωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Ραυτοπούλου και στη συνέχεια το Τρισάγιο στο μνημείο του μακαριστού κληρικού της Ιεράς μας…

Ευχές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου για την εορτή των Χριστουγέννων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΟΔ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2-4, 311 00 ΛΕΥΚΑΣ ΤΗΛ. 2645022415 – ΦΑΞ. 2645025354 www.imli.gr   e-mail info@imli.gr     Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ      Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, δεν θα αποστείλει τις εόρτιες ευχές…

Η Ιερά Πανήγυρις και η Λιτάνευση του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Λευκάδος!!

   Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα τιμήθηκε το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 ο εορταζόμενος Άγιος Διονύσιος , Επίσκοπος Αιγίνης, ο εν Ζακύνθω, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος.    Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολογιώτατος…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος

  Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020, ώρα 08.00 π.μ.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

  ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  “ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari