<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου πόλεως Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ   ΙΕΡΑ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ         Την ΤΡΙΤΗ, 8 Μαΐου, εορτή της Σύναξεως της αγίας κόνεως της εκπορευομένης εκ του τάφου του Ιωάννου του Θεολόγου, εορτάζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα, το ομώνυμο…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Νικολάου, στο «Ρέμα» Καρυωτών.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ   ΙΕΡΑ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο «ΡΕΜΑ» ΚΑΡΥΩΤΩΝ       Την ΠΕΜΠΤΗ 10 Μαΐου, ανάμνηση της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, εορτάζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα, το…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ροδάκι Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΡΟΔΑΚΙ – ΒΟΥΡΝΙΚΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ   ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ ΩΡΑ 6.30 μ.μ: ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ   ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   ΜΕΤ’  ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ. ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ  ΩΡΑ 7.30 π.μ. : ΟΡΘΡΟΣ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,  ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ   ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΜΑΣ κ. κ. Θ Ε Ο Φ…

Πραγματοποιήθηκε η τελευταία για φέτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

    Το απόγευμα της Πέμπτης, 3 Μαΐου 2018 και ώρα 19.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η τελευταία ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, με ομιλητή τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο  π. Θ ε ο δ ό σ ι ο   Δ ε ν δ ρ ι ν ό,  Εφημέριο Ιερού Ενοριακού…

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις της μνήμης των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας στο Κάστρο της Λευκάδος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 2 Μαΐου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλλει στον κατάμεστο Ιερό Ναό Αγίας Μαύρας, μέσα στο Φράγκικο Κάστρο της Λευκάδας, ο Πανηγυρικός  Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Στην Πανηγυρική Ακολουθία συμμετείχαν κληρικοί της Αρχιερατικής Περιφέρειας της πόλεως της Λευκάδας. Τον θείο λόγο κήρυξε ο ευλαβέστατος Ιεροδιάκονος της…

Πρωτομαγιά στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας (Κόκκινης Εκκλησιάς) Πλατυστόμων Λευκάδος.

Το πρωινό της Τρίτης, 1ης Μαΐου 2018 τελέσθηκε στην ιστορική Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας (Κόκκινης Εκκλησιάς) Πλατυστόμων Λευκάδος Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Το Μυστήριο τέλεσε ο ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης, πλαισιούμενος από τον εφημέριο της Ενορίας Πλατυστόμων Αιδεσιμ. Πρεσβ. π. Σπυρίδωνα Αϊβασιλιώτη και τον διάκονο π. Βασίλειο Αρβανίτη. Τον θείο…

Εκοιμήθη η Ευφροσύνη Κοσμά, αδερφή του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Αθανασίου Κοσμά.

   Από την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης γίνεται γνωστό οτι εκοιμήθη εν Κυρίω η Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η  Κ ο σ μ ά, αδερφή του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου κι εφημερίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) πόλεως Λευκάδος, Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Αθανασίου Κοσμά. Η Εξόδιος Ακολουθία…

Ιερά Πανήγυρις Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας στο Κάστρο.

Τήν ἐρχόμενη ΠΕΜΠΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 2018, μνήμη τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Τιμοθέου καί Μαύρας, πανηγυρίζει μεγαλόπρεπα ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Μαύρας μέσα στό ὁμώνυμο Κάστρο τῆς πόλης μας.      Τό ἀπόγευμα τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ καί ὥρα 7.00 μ.μ. θά ψαλεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.      Τό πρωί τῆς ΠΕΜΠΤΗΣ,…

Πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Αιδεσιμολ. Πρεσβυτέρου π. Ιωάννου Λάζαρη στην Αίθουσα της ΓΕΧΑ Λευκάδος.

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 29 Απριλίου 2018 και ώρα 6.00 μ.μ., στην αίθουσα του Τμήματος της Ένωσης Γονέων «Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ) Λευκάδος (όπισθεν Ι. Ναού Παντοκράτορος), με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, η ομιλία του Αιδεσιμολογιωτάτου  Πρεσβυτέρου π. Ιωάννου Λάζαρη, εφημερίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Τσουκαλάδων, με θέμα «Αληθώς…

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Νομών Πρεβέζης και Λευκάδος κ. Τσιαντή Κων/νου στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ.  ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας υποδέχτηκε στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως τον Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Νομών Πρεβέζης και Λευκάδος κ. Τσιαντή Κωνσταντίνο. Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων ευχήθηκε στον κ. Τσιαντή έτη πολλά κι ευλογημένα, καλή δύναμη και κάθε ευλογία στο πολυεύθυνο έργο του.

«Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα…». Με μια όμορφη σύναξη γύρω από ένα σημαντικό βιβλίο ολοκληρώθηκαν οι φετινοί «Διάλογοι Γονέων».

Μια όμορφη σύναξη με αφορμή ένα σημαντικό βιβλίο έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας. Στο πλαίσιο των φετινών «Διαλόγων Γονέων», το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας προσκάλεσε νέους συζύγους και γονείς σε μια εκδήλωση προβληματισμού με αφορμή το νέο βιβλίο των εκδόσεων ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, με τίτλο: «Μιλώντας…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari