<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Tα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά του Ιατρού, παρεκκλησίου του Νοσοκομείου Λευκάδος υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 τελέσθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. ο Αγιασμός των θυρανοιξίων του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά του Ιατρού, παρεκκλησίου του Νοσοκομείου Λευκάδος υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Κατά την διάρκεια της τελετής των θυρανοιξίων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης…

Δελτίο Τύπου Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος περί της Διαδικτυακής Εκδήλωσης του Διορθοδόξου Κέντρου για το 1821.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «1821, 200 Χρόνια – Η μνήμη ως έμπνευση για τους Έλληνες και Φιλέλληνες του κόσμου». Στην εκδήλωση αυτή, μαθητές από: Τα Αρσάκεια Σχολεία Αθηνών, το 3ο Δημοτικό…

Δελτίο Τύπου Ιεράς Συνόδου εκκλησίας της Ελλάδος περί της Β’ Διαδικτυακής Συνάντησης εργασίας Βιβλιοθηκών.

Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος πραγματοποίησε την Β’ διαδικτυακή συνάντηση εργασίας εκκλησιαστικών και θεολογικών βιβλιοθηκών την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021. Συμμετείχαν εκπρόσωποι βιβλιοθηκών από Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές, εκκλησιαστικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου.Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, Διευθυντής του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος,…

Σύναξη προσευχής υπέρ φωτισμού και ενισχύσεως των νέων μας, ιδίως όσων διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων και της λήξης της σχολικής χρονιάς, προσκαλούμε όλους τους μαθητές, ιδίως όσους πρόκειται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους σε σύναξη προσευχής υπέρ ενισχύσεως και φωτισμού των παιδιών μας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος το βράδυ της Παρασκευής, 11 Ιουνίου 2021 ώρα…

Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Ασπρογερακάτα Λευκάδος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Ιουνίου 2021 εψάλη στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου, στον ¨Φρυά¨ Ασπρογερακάτων Λευκάδος, Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19. Την κυριώνυμο ημέρα εψάλη ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις έλαβαν μέρος κληρικοί των Αρχιερατικών…

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου στο ομώνυμο Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης στο Φρύνι.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 7:00 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου Φρυνίου, Μετόχιο της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης, Πανηγυρικός Εσπερινός μετα Λιτής και αρτοκλασίας τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19. Στον Πανηγυρικό Εσπερινό προεξήρχε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Αραβανής, Ηγούμενος της…

H Eξόδιος Ακολουθία του αείμνηστου Γεωργίου Μπούρη, πατρός του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Σπυρίδωνος Μπούρη, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

Την Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος, μετέβη εκτάκτως στην Ιθάκη, προκειμένου να προστεί της Νεκρώσιμης Ακολουθίας του αιφνιδίως θανόντος Γεωργίου Μπούρη, κατά σάρκα πατρός του ιδιαιτέρου του γραμματέως, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Σπυρίδωνος Μπούρη. Τον Σεβασμιώτατο συνόδευσαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Κοσμάς και κληρικοί της Ιεράς μας…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 2414/1065/07.06.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169/4-6- 2021 Κ.Υ.Α. (Β ́2366/05-06-2021)»,

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 2414/1065/07.06.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169/4-6- 2021 Κ.Υ.Α. (Β ́2366/05-06-2021)», β) τό ὑπ’ ἀρ./πρωτ.: 65411/θ1/07.06.2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου.

Σ  Α Β Β ΑΤ Ο,  12   ΙΟΥΝΙΟΥ  2021                 19.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος.              ΚΥΡΙΑΚΗ,  13  ΙΟΥΝΙΟΥ  2021           07.00 π.μ.     Ὄρθρος – Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος καί Ἰθάκης         κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ           19.00 μ.μ.  Ἱερά Παράκλησις…

Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου 2021).

Σχε­δόν πεν­τή­κον­τα ἔ­τη πα­ρῆλ­θον ἀ­φ’ ὅ­του ὁ Ο­Η­Ε πά­νυ κα­λῶς κα­θι­έ­ρω­σεν τήν 5ην Ἰ­ου­νί­ου ἑ­κά­στου ἔτους ὡς παγ­κο­σμί­αν ἡ­μέ­ραν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νην εἰς τήν προ­στα­σί­αν τοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος. Διό, ἡ Δια­ρκής Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος, ὡς εἰ­κός, ἐ­πευ­λο­γεῖ καί χαι­ρε­τί­ζει τήν ἐν λό­γῳ ἐ­πέ­τει­ον, δε­δο­μέ­νου ὅ­τι ἡ τοῦ Χρι­στοῦ Ἐκ­κλη­σί­α με­ρι­μνᾷ κα­θ’ ὅ­λας τάς ἡ­μέ­ρας τοῦ ἔ­τους, μή πε­ρι­ο­ρι­ζο­μέ­νη ὑ­πό…

Πρόγραμμα Θυρανοιξίων Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού, Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος.

Γίνεται γνωστό ὃτι τήν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 καί ὥρα 12:00 μ.μ. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ, θά τελέσει τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τοῦ ἱατροῦ, παρεκκλησίου του Γενικοῦ Νοσοκομείου Λευκάδος.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 8.00 π.μ.

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari