<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Περι συλλογής στοιχείων πολυτέκνων οικογενειών της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

      Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, πρόκειται νά ὁργανώσει εἰδική ἐκδήλωση, στήν ὁποία θά βραβευτοῦν οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.      Γιά τό λόγο αὐτό καλοῦμε τίς οἰκογένειες αὐτές ὅπως ἔλθουν σέ ἐπικοινωνία μέ τούς ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν τους οὕτως ὥστε…

Η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Λευκάδος.

   Το πρωϊνό της Κυριακής, 19 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα της Ενώσεως Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Λευκάδος στο ξενοδοχείο “Ionion Star”. Το παρόν μεταξύ άλλων έδωσε ο Βουλευτής Λευκάδος κ. Αθανάσιος Καββαδάς, ο Εκπρόσωπος του Δημάρχου Λευκάδος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πολίτης Σπυρίδων, ο Αντιπρόεδρος…

Η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας στο Επισκοπείο τη Ιεράς μας Μητροπόλεως!!

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ Θεόφιλος ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα του Επισκοπείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, παρουσία των κληρικών και λαϊκών συνεργατών του, ευχόμενος έτη πολλά και καρποφόρα.  

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής Ηλιουπόλεως για τους αποδήμους Λευκαδίους και Ιθακησίους της Αττικής.

      Τήν Κυριακή Β΄ Νηστειῶν, 12 Μαρτίου 2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος θά τελέσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἡλιουπόλεως (ὁδ. Κυπρίων Ἡρώων καί Μαραμβέλια) Θεία Λειτουργία γιά τούς ἀποδήμους Λευκαδίους καί Ἰθακησίους, πού διαμένουν στό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς (Ἀθήνα, Πειραιᾶ καί προάστια). Ὁ Ὄρθρος θά ἀρχίσει στίς 7:15 π.μ. καί ἡ…

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως!!

    Την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η τρίτη για το νέο έτος  Σύναξη Μελέτης της Αγίας Γραφής με ομιλητή τον αξιότιμο κ. Γρηγόριο Κοντογιάννη, θεολόγο. Ο κ. Γρηγόρης, αναφερόμενος σε Αγιογραφικές και Πατερικές πηγές, ανέπτυξε το επίκαιρο για την περίοδο που διανύουμε θέμα με…

Ο απολογισμός του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το παρελθόν έτος 2016.

    Την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο της ¨Καταφυγής¨ ο απολογισμός του έργου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το παρελθόν έτος 2016. Αφού προηγήθηκε η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο, στη συνεχεία ξεκίνησαν οι εισηγήσεις των κυρίων συνεργατών, αρχομένης…

Οι γονείς αφουγκράστηκαν όσα δεν «λένε» τα παιδιά τους! Η 4η συνάντηση των «Διαλόγων Γονέων» και η κοπή της Βασιλόπιτας του Κέντρου Νεότητας σε Άγιο Πέτρο και Λευκάδα!!

Η τέταρτη για φέτος σύναξη των «Διαλόγων Γονέων» του Κέντρου Νεότητας της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης, την περασμένη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, δεν ήταν παρά μια συνάντηση χαράς και επικοινωνίας από τη μια, διαλόγου και προβληματισμού από την άλλη. Ομιλητής αυτή τη φορά ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και Διευθυντής του Κέντρου Νεότητος αυτής,…

Η κλήρωση της λαχειοφόρου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι της Καρυάς!!

    Το απόγευμα της Δευτέρας, 6 Φεβουαρίου 2017 και ώρα 5.30 τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι της Καρυάς η Ακολουθία του Εσπερινού. Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος ευλόγησε την αγιοβασιλόπιτα της Ι. Μονής, παρουσία κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως και ευσεβών προσκυνητών και πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της λαχειοφόρου,…

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος!!

    Το πρωί της Κυριακής, 5 Φεβρουαρίου 2017, αρχή του Τριωδίου, τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο  Σεβασμιώτατος τέλεσε την συγκεκριμένη Θεία Λειτουργία ως πρεσβύτερος, πλαισιούμενος από τον Ιεροδιάκονο της Μητροπόλεώς μας π. Χριστοφόρο Αραβανή,…

Η κοπή της πίτας της Δημοτικής Κοινότητας Βουρνικά!!

    Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7.00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα της Δημοτικής Κοινότητας του Βουρνικά, μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. Ιωάννου Προκόπη. Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο Βουλευτής Λευκάδας κ. Αθανάσιος Καββαδάς, οι πρώην Βουλευτές Λευκάδος κ. Θεόδωρος Σολδάτος και κ. Ξενοφώντας Βεργίνης καθώς και οι…

«Όσα δεν σας λένε τα παιδιά σας!» 4η συνάντηση «Διαλόγων Γονέων» σε Άγιο Πέτρο και Λευκάδα!!

    Την ερχόμενη Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη για φέτος σύναξη των «Διαλόγων Γονέων», με ομιλητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Ιωαννίκιο Ζαμπέλη, Νομικό – Θεολόγο, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και Διευθυντή του Κέντρου Νεότητος αυτής. Το θέμα που θα εισηγηθεί και θα συζητήσει με τους γονείς είναι: «Όσα δεν σας λένε…

Κοπή Βασιλόπιτας και κλήρωση λαχειοφόρου Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι Καρυάς.

  Σᾶς κάνουμε γνωστό ὅτι τήν Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017 καί ὥρα 5.00 μ.μ. στήν ὑπό ἀνακαίνιση Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου στό Λιβάδι θά ψαλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅπως κάθε Δευτέρα.    Στή συνέχεια, ὥρα 5.30 μ.μ. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας π. Θεόφιλος θά εὐλογήσει καί θά κόψει τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας,…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Δοξολογία Αγίας Σκέπης  (28ης Οκτωβρίου)

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020, ώρα 11.00 π.μ.

  ——————————————————

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari