<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Το Αρχιερατικό Μνημόσυνο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου.

    Το πρωινό της Πέμπτης, 21 Οκτωβρίου 2016 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος Θεία Λειτουργία, με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Οσίου Χριστοδούλου του εν Πάτμω. Πριν το «Δι’ ευχών», ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προεξήρχε του Αρχιερατικού Μνημοσύνου του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης…

Η Ιερά Πανήγυρις του Οσίου Πατρός Ημών Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλληνίας.

   Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού στη νήσο της Κεφαλλονιάς και συγκεκριμένα στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην περιοχή των Ομαλών.    Το βράδυ της Τετάρτης, 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9:30 εψάλη Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός…

Περίληψη διακήρυξης δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού ενοικίασης εμπορικού καταστήματος ιδιοκτησίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγ. Νικολάου Λευκάδος , με διαδικασία των ανοικτών προσφορών.

       Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του  Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Λευκάδος επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την ενοικίαση του επί της οδού Ιω. Μελά 53 (κεντρ. αγορά) στη Λευκάδα εμπορικού καταστήματος ιδιοκτησίας του, εμβαδού 32 τ.μ. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 550 ευρώ, που αποτελεί και το ποσό εκκίνησης του…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγκομιδής ελαιολάδου στην θέση “«ΓΡΑΝΝΟ –ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ” Δ. Δ. Απολπαίνης.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΑΝΑΣΤ. ΑΣΜΕΝΗ     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ        Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 133/10-10-2016 πράξη της προβαίνει στην μίσθωση του ελαιοκάρπου του ελαιοστασίου του Κληρ/τος στη θέση  «ΓΡΑΝΝΟ –ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» Δ.Δ. Απόλπαινας ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2016-2017…

Αρχιερατικό Μνημόσυνο Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου.

     Σας κάνουμε γνωστό ότι  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21η Οκτωβρίου, κατά την οποία εορτάζεται η ιερά μνήμη του Οσίου Χριστοδούλου του εν Πάτμω,  στον Ιερό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου πόλεως Λευκάδος θα τελεσθεί Αρχιερατικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου, ο ὁποίος επί δεκαετία προέστη Θεοφιλώς…

Ο Αγιασμός της έναρξης λειτουργίας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το έτος 2016-2017.

    Την Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε στο κτήριο του Οίκου Αγάπης (Αναπαύσεως 4) την Ακολουθία του Αγιασμού, με την ευκαιρία της έναρξης του εφετινού έργου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως.     Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στους κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες του Οίκου Προνοίας καλή…

O Αγιασμός των Κατηχητικών Συντροφιών της ενορίας του Μαραντοχωρίου Λευκάδος.

     Το απόγευμα του Σαββάτoυ, 15 Οκτωβρίου 2016 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου «Πισά» Μαραντοχωρίου την Ακολουθία του Αγιασμού των εφετινών Κατηχητικών Συντροφιών της εν λόγω ενορίας. Ο εφημέριος αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Σπυρίδων Κωστανάσιος, οι κατηχητές και τα παιδιά ευχαρίστησαν τον Σεβασμιώτατο για την ιδιαίτερη αυτή τιμή, ο οποίος με…

Διήμερη προσκυνηματική εκδρομή σε Παναγία Σουμελά – Βέροια – Ελασσόνα (2 – 3 Νοεμβρίου 2016).

       Το Κέντρο Νεότητος προγραμματίζει διήμερη προσκυνηματική εκδρομή για τους φίλους του την Τετάρτη και Πέμπτη, 2 – 3 Νοεμβρίου 2016 με βασικό προορισμό τη νέα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο, όπου φυλάσσεται το πάντιμο σέβασμα των απανταχού Ποντίων, η ομώνυμα ιερά εικόνα  της Θεομήτορος. Θα διανυκτερεύσουμε στους ανακαινισμένους ξενώνες του ιερού προσκυνήματος…

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για εφέτος.

     Το απόγευμα της Πέμπτης, 13 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου η πρώτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής (Σ.Μ.Α.Γ.) για το τρέχον έτος. Αφού προηγήθηκε η Ακολουθία του Εσπερινού, στη συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού με πατέρες της Ιεράς μας Μητροπόλεως και άνοιξε τον…

Επιστολή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας για το ζήτημα της διατήρησης των ολιγομελων τμημάτων στο Γυμνάσιο και στις Λυκειακές Τάξεις Καρυάς.

Ἀρ. Πρωτ.: 1397                                                                                  Ἐν Λευκάδι, τῇ 13ῃ Ὀκτωβρίου 2016   Πρός Ἀξιότιμον κ.  Κ ω ν σ…

Αλληλοδιδακτικό Εργαστήρι Χειροτεχνίας «Έχω μια ιδέα!»

    Το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας δημιουργεί μια ακόμη ευκαιρία επικοινωνίας και δημιουργίας για μικρότερα και… μεγαλύτερα παιδιά!    Πρόκειται για το Αλληλοδιδακτικό Εργαστήρι Χειροτεχνίας, με την εκφραστική ονομασία «Έχω μια ιδέα!» Παιδιά και ενήλικες που γνωρίζουν κάποια τεχνική ή θέλουν να μοιραστούν με άλλους μια δημιουργική ιδέα που έχουν, καλούνται να συναντηθούν…

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού εκποίησης δι΄ αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Ιερού Μητροπολιτικού Ενοριακού Ναού Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Ιθάκης.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ενοριακού Ναού Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Ιθάκης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατά το σύστημα των προφορικών προσφορών, με αντικείμενο την εκποίηση δι΄ αγοραπωλησίας δύο μη αρτίων και μη οικοδομήσιμων αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού α. στη θέση  ¨Άγιος Κωνσταντίνος Καννελάτα¨ Ιθάκης 312,49 τ. μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία –  Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδος

  Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020, ώρα 08.00 π.μ.

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari