<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πανέτοιμη η «Γαλιλαία» να μας ταξιδέψει απ’ τον Παράδεισο ως τη Φάτνη!

Ύστερα από μήνες δουλειάς, η «Γαλιλαία», το θεματικό αφιέρωμα στην εναγώνια προσδοκία του Λυτρωτή από όλους τους λαούς, που δημιούργησε και φέτος ομάδα συνεργατών του Κέντρου Νεότητας της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης, είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους! Το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας…

Ε’ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Τήν ΠΕΜΠΤΗ, 11 Δεκεμβρίου 2014 καί ὥρα 6.30΄ μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Λευκάδος, θά πραγματοποιηθεῖ ἡ πέμπτη Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, μέ ὁμιλήτρια τήν ἐρίτιμον Φωτεινή Βερυκίου καί θέμα:  «Προσεγγίζοντας τό θέμα τῆς προσευχῆς, μέ ὁδηγό τόν Ἱ. Χρυσόστομο».  Καλοῦνται οἱ Χριστιανοί μας νά παρακολουθήσουν τή Σύναξη αὐτή.

Ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Λευκάδος.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου οι δύο ιερές ετήσιες πανηγύρεις του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Λευκάδος. Το απόγευμα της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 6:00 εψάλλει ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας,  επι τη ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Πορφυρίου του διορατικού και θαυματουργού. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε εορταστική…

Το Μυστήριο του Ι. Ευχελαίου στον Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής Λευκάδος.

Το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 6:30 εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λευκάδος ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας,  επι τη εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τέλεσε με κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Λευκάδος το Μυστήριο του Ι. Ευχελαίου….

Γαλιλαία των εθνών…

«Γαλιλαία των εθνών…» Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην εναγώνια προσδοκία όλων των εθνών! (Φουαγιέ νέου Θεάτρου Δ. Λευκάδος, 11 – 31 Δεκεμβρίου 2014)   Η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων πλησιάζει! Η Εκκλησία μας από τις 15 Νοεμβρίου κιόλας μας προετοιμάζει για τη μεγάλη συνάντηση! Το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας, θέλοντας να μας θυμίσει τη…

Ι ε ρ ά Π α ν ή γ υ ρ ι ς του εν Αγίοις πατρός ημών Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐτήσίας ἑορτῆς τοῦ  ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ,  πανηγυρίζει μέ μεγαλοπρέπεια ο ὁμώνυμος  Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Νικολάου Λευκάδος ὡς ἑξῆς:   Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος.   Σαββάτο 6 Δεκεμβρίου 2014 7:00 π.μ.: Ὄρθρος –…

Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

Το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 6:00 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λευκάδος ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Το θείο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος, τονίζοντας μεταξύ άλλων το μαρτύριο του Αποστόλου Ανδρέου και το πρόσωπο του Αγίου ως παράδειγμα αφοσίωσης και μίμησης…

Πραγματοποιήθηκε η Δ’ Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου η προγραμματισμένη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Εκλεκτός ομιλητής , ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνειος Καραγεώργος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο οποίος και ανέπτυξε το ενδιαφέρον θέμα , με…

Τα θυρανοίξια του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Αγίας Αικατερίνης στο Κατωχώρι Λευκάδος.

Το απόγευμα της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 4:00 μ.μ. τελέσθηκε στον ανακαινισμένο Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου η Ακολουθία του Αγιασμού και εν συνεχεία τα Θυρανοίξια και ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, επι τη εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης. Από νωρίς ο ευσεβής λαός της…

Ιερά Πανήγυρις Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.

Σας ενημερώνουμε ότι με την ευκαιρία της ετήσιας μνήμης του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ του διορατικού και θαυματουργού, θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις στον ΙΕΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ την ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ, 1 και 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

H τέταρτη Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Τήν ΠΕΜΠΤΗ, 27 Νοεμβρίου 2014 καί ὥρα 6.30΄ μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Λευκάδος, θά πραγματοποιηθεῖ ἡ τέταρτη Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, μέ ὁμιλητή τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἐπιφάνιο Καραγεῶργο, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, καί θέμα: «Ἡ ἐλεημοσύνη κατά τόν Ἱ. Χρυσόστομο». Καλοῦνται οἱ Χριστιανοί μας νά παρακολουθήσουν τή Σύναξη αὐτή.  

Ο καθηγούμενος της Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου στην Ι. Μητρόπολή μας.

Ένα τριήμερο κατάφορτης πνευματικής και γενικότερα ιεραποστολικής μαρτυρίας∙ φιλόθεης διακονίας, εκκλησιαστικής διδαχής και φιλάνθρωπης προσφοράς έζησε πρόσφατα ο λαός της τοπικής Εκκλησίας της Λευκάδας με την παρουσία και τον παρεμβατικό λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Εφραίμ, Καθηγουμένου της Ιεράς και Σεβασμίας Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.    Ο σεβαστός γέροντας π. Εφραίμ έφθασε στην Λευκάδα,…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερός  Ναός Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως

  Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 08.00 π.μ.

   —————————————–

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari