<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Λειτουργικό πρόγραμμα μηνός Οκτωβρίου 2020 Ιερών Ενοριακών Ναών Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου Λευκάδος.

Επισυνάπτεται Λειτουργικό πρόγραμμα μηνός Οκτωβρίου 2020 Ιερών Ενοριακών Ναών Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου Λευκάδος.

Θεία Λειτουργία στην μνήμη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού και πρωτομηνιάτικος Αγιασμός στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Επινασυνάπτεται πρόγραμμα Θείας Λειτουργίας στην μνήμη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού και πρωτομηνιάτικου Αγιασμού στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Η Αναστάσιμη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ο Αγιασμός της έναρξης των παιδικών και νεανικών συντροφιών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Το σύνθημα της «επανεκκίνησης» δόθηκε ξανά στις Παιδικές και Νεανικές Συντροφιές της τοπικής μας Εκκλησίας την περασμένη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 με την Θεία Λειτουργία και τον Αγιασμό για την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους που τελέσθηκε στις Ενορίες μας. Με ορολογία δανεισμένη από τον χώρο της Πληροφορικής, αλλά και καίριες επισημάνσεις για την αμφίσημη…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Ρωμανού ῾῾του Μελωδού῾῾ κι ενάρξεως λειτουργίας Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως για το σχολικό έτος 2020-2021.

Επισυνάπτεται πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Ρωμανού ῾῾του Μελωδού῾῾ κι ενάρξεως λειτουργίας Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως για το σχολικό έτος 2020-2021.

«Επανεκκίνηση» για τις παιδικές και νεανικές συντροφιές της τοπικής μας Εκκλησίας!

Σε «επανεκκίνηση» προσκαλεί τα παιδιά και τους νέους μας μαζί με τις οικογένειές τους η τοπική μας Εκκλησία! Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και σύγχυσης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε πορεία επιστροφής, σε ένα καινούριο ξεκίνημα μέσα στον φυσικό χώρο συνάντησης με τον Χριστό και τον αδελφό μας, στην Ενορία! Το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς…

Η εορτή της Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2020, εορτή της Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Ιεροκήρυκος της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Ιωαννικίου Ζαμπέλη.

H εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βασιλικής Λευκάδος.

Το πρωί της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου 2020 τελέσθηκε στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη Βασιλική Λευκάδος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ᾽αρτοκλασίας, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού. Τον Όρθρο καθώς και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Βασιλείου Ευγήρου Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π….

Θείες Λειτουργίες στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Επισυνάπτουμε πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών, με την ευκαιρία των εορτών των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης και Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Η εορτή των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου 2020, εορτή των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας και των θυγατέρων αυτής Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του εφημερίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Καρυάς Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Πανογιώργου Κτενά. .

Η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος στο Βαθύ Μεγανησίου Λευκάδος.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα εoρτάσθηκε και εφέτος στο Βαθύ Μεγανησίου Λευκάδος η ετήσια μνήμη του Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, Κτίτορος της Ιεράς Μονής Δουσίκου Τρικάλων καί Πολιούχου και προστάτου της εν λόγω νήσου της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας. Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Τρίτη, 15ης Σεπτεμβρίου 2020 τελέσθηκε ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari