<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η Ιερά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Επισκοπής.

Το απόγευμα της Δευτέρας, 6 Αυγούστου 2018 και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Επισκοπής ο Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ Θεοφίλου. Ο Σεβασμιώτατος, στο σύντομο κήρυγμά του αναφέρθηκε τόσο στη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, όσο και στο πρόσωπο της Παναγίας μας…

Η Ιερά Πανήγυρις της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό στο Σταυρό Ιθάκης.

Mε εκκλησιαστική λαμπρότητα αλλά και βαθιά κατάνυξη πανηγύρισε και εφέτος ο Ιερός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Σταυρό Ιθάκης. Το απόγευμα της Κυριακής, 5 Αυγούστου 2018 και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγείτου Αθηνών Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Καχρίλας. Το πρωινό…

Η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριαδος Καλάμου.

Το πρωινό της Δευτέρας, 5 Αυγούστου 2018 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου Πανηγυρική Αρχιερατική Θεια Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου του εφημερίου του εν λόγω Ιερού Ναού Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου π. Ηλία Γουργολίτσα. Το θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του…

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Νικιάνα.

   Mε εκκλησιαστική λαμπρότητα αλλά και βαθιά κατάνυξη πανηγύρισε και εφέτος ο Ιερός Ενοριακός Ναός  Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νικιάνας. Το απόγευμα της Κυριακής, 5 Αυγούστου 2018 και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχης μας εκπροσώπησε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Αθανάσιος Κοσμάς, ενώ το…

Η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου.

Το πρωινό της Κυριακής, 5 Αυγούστου 2018, προεόρτια της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας προτρέποντας παράλληλα το ευσεβές εκκλησίασμα να συμμετέχει στις καθημερινές κατανυκτικές Ιερές Ακολουθίες του Δεκαπενταυγούστου.  

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στο 40νθήμερο Πολυαρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου.

Το πρωινό του Σαββάτου, 4ης Αυγούστου 2018 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος μετέβει με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Αθανάσιο Κοσμά στην πόλη της Λάρισας και συγκεκριμένα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου όπου κι έλαβε μέρος στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια στο τεσσαρακονθήμερο Πολυαρχιερατικό Ιερό…

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Ιερό Μετόχιο Παντοκράτορος Ιεράς Μονής Φανερωμένης.

Τήν ΔΕΥΤΕΡΑ 6 Αὐγούστου 2018, ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, θά πανηγυρίσει γιά τρίτη φορά ὁ νεόδμητος ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ –Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Λευκάδος– στήν περιοχή «Πύλη-Ράχη – Διχάλι» Κατωμερίου.  Τήν παραμονή, Κυριακή 5 Αὐγούστου, στίς 7.00΄ μ.μ. θά ψαλλεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἐσπερινός.    Στίς 6.30’ θά δρομολογηθεῖ λεωφορεῖο ἀπό Σπαρτοχώρι- Βαθύ…

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Αυγούστου 2018 Ιερών Ενοριακών Ναών Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου.

Επισυνάπτουμε πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιερών Ενοριακών Ναών Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου για τον μήνα Αύγουστο 2018.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος και Ιερών Μετοχίων αυτής κατά το πρώτο 15νθήμερο του Αυγούστου 2018.

1 Αὐγούστου Τετάρτη     06:00 π.μ. – 0 8:30 π.μ.   Θεία Λειτουργία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ. Μονῆς. 19:00 μ.μ. – 20.00 μ.μ.    Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ. Μονῆς. 21:00 μ.μ. – 00:45 π.μ.    Μικρὰ Ἀγρυπνία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ. Μονῆς.   2 Αὐγούστου Πέμπτη      18:30 μ.μ. Ἑσπερινὸς   19:00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκλησις…

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ιερού Ναού Παντοκράτορος Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ                        Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ   Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η,  5 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ   2 0 1 8   8:00 μ.μ.: Μέγας…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ενοριακού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Νικιάνας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ   Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ     Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η,  5 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ   2 0 1 8 7:30…

To Ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο της μεγάλης ευεργέτιδος Μαρίας Αιγειαλίδου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης.

     Tο πρωινό της Κυριακής, 29 Ιουλίου 2018 τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος λαμβάνοντας αφορμή από το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στο ετήσιο Μνημόσυνο της…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Δοξολογία Πυροσβεστικού Σώματος – Λιτανεία

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αναργύρων Λευκάδος

  Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 08.. π.μ.

   

  Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου

  Ιερός  Ναός Αγίου Χαραλάμπους Φρυνίου Λευκάδος

  Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 18.00 μ.μ.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΕΥΧΕΛΑΙΩΝ

  ΑΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari