<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ο Αγιασμός του ανακαινισμένου κτιρίου του Δημαρχείου Ιθάκης από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

    Το απόγευμα του Σαββάτου, 19 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβ. π. Αθανάσιο Κοσμά, τον Αρχιερατικό Επίτροπο της νήσου Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβ. π. Χριστόδουλο Τριλίβα και τους κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Ιθάκης την ακολουθία του Αγιασμού, με την ευκαιρία…

Κοιμήθηκε ο Αιδεσιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος (1926 – 2016).

   «Πεπολιτευμένος ἐν εὐσεβείᾳ καί κεκοσμημένος ὁ ἱερεύς» π. Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος, «ὁ θύτης καί πρόπολος τῶν θείων μυστηρίων, θείᾳ προστάξει μετῆλθε τῶν τοῦ βίου θορύβων…»    Κάθε φορά που ένα αδελφός αναχωρεί για την πέραν του τάφου πραγματικότητα σημαίνει συναγερμός για όσους τον συναναστράφηκαν, τον έζησαν, τον αγάπησαν, τον σεβάστηκαν. Πολλώ μάλλον όταν απέρχεται «πρός…

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη Σύναξη Μελέτη Αγίας Γραφής!

    Την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 6.30 μ.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος πραγματοποιήθηκε η τρίτη για φέτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής (Σ.Μ.Α.Γ.). Αφού προηγήθηκε η Ακολουθία του Εσπερινού, ακολούθησε η ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π.  Ι ω α ν ν ι κ ί ο υ  Ζ α…

Η «Σύναξη Νέων» και φέτος στην «Καταφυγή»! Κάθε Τρίτη, 8.00 – 10.00 μ.μ.

    Για μια ακόμη χρονιά κάθε Τρίτη βράδυ, από τις 8.00 μέχρι τις 10.00 μ.μ. στο φιλόξενο κτίριο της «Καταφυγής», στην πόλη της Λευκάδας (οδ. Μεγανησίου 5  – έναντι του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου), με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πραγματοποιείται η εβδομαδιαία «Σύναξη Νέων», ηλικίας 22 – 45 ετών.    Μια…

Προκήρυξη Κληροδοτημάτων Ιεράς Μητροπόλεως.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Κ Λ Η Ρ Ο Δ Ο Τ Η Μ Α ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ   Αριθμ. πρωτ. 550                                  Λευκάδα 05 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ προκηρύττει ότι:       Προκειμένου να προβεί στην κλήρωση για οικονομική ενίσχυση, λόγῳ γάμου δύο (2) οικονομικά αδύναμων γυναικών από το…

Ιερά Αγρυπνία Αγίου Ματθαίου στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Τηλ.: 2645039108 Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τήν Τ Ρ Ι Τ Η 15 πρός Τ Ε Τ Α Ρ Τ…

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης.

  Το πρωϊνό της Κυριακής, 13 Νοεμβρίου 2016, τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Θεοφίλου, με αφορμή τα ονομαστήρια του οικείου Ιεράρχου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ο οποίος μεταξύ άλλων…

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Ασπρογερακάτα.

    Το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Νοεμβρίου και ώρα 5.30 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Ασπρογερακάτων ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολογιώτατος Ιεροδιάκονος π. Σπυρίδων Μπούρης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόσωπο και τις αρετές του εορταζομένου Αγίου Ιωάννου…

Εόρτασε η πόλη της Λευκάδος τους Αγίους Μεγαλομάρτυρες Μηνά, Βίκτωρα και Βικέντιο.

   Mε κάθε λαμπρότητα και εκκλησιαστική ιεροπρέπεια εορτάστηκε και φέτος η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό της πόλεως της Λευκάδος.    Το απόγευμα της Πέμπτης, 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. εψάλη στον κατάμεστο Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων κι ενδόξων μεγαλομαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος…

H Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, προστάτου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΙΕΡΑ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Α Γ Ι Ο Υ   Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ   Τ Ο Υ  Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ   Τό  Σ Α Β Β Α Τ Ο,  12  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2…

Θεία Λειτουργία και ευχαριστήρια δέηση εις ανάμνηση του καταστροφικού σεισμού του 2015.

   Συμπλήρωνεται ήδη ένα έτος από το χτύπημα του καταστροφικού σεισμού, ο οποίος έπληξε το νησί μας στις 17 Νοεμβρίου 2015.   Σας γνωρίζουμε ότι την προσεχή Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία.   Ο Όρθρος θα αρχίσει ώρα 7.30 π.μ. και θα…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ——————————————————

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari