<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Οι λατρευτικές εκδηλώσεις της υποδοχής της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Παραμυθίας στην πόλη της Λευκάδας.

Με κάθε επισημότητα και εκκλησιαστική λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 27 Ιουλίου 2018 στην πόλη της Λευκάδος η υποδοχή του ακριβούς αντιγράφου της ιεράς και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Παραμυθίας, προερχόμενη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Την ιερά εικόνα, την οποία μετέφερε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γέροντας Εφραίμ, υποδέχθηκαν στον…

Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγ. Όρους Γέροντας Εφραίμ στις Ιερές Μονές Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος και Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιουλίου 2018, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Εφραίμ με αφορμή την άφιξή του στο νησί της Λευκάδας επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης. Τον Γέροντα συνόδευσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ….

Επίσκεψη των Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου και Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου μαζί με τον Πανοσιολ/το Αρχιμ. π. Εφραίμ, Ηγούμενο Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγ. Όρους στις Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις μας.

Τις Εκκλησιαστικές Μαθητικές Κατασκηνώσεις της Ιεράς μας Μητροπόλεως επισκέφθηκαν το πρωινό της Παρασκευής, 27 Ιουλίου 2018 οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δωδώνης κ. Χρυσόστομος και Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος μαζί με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Εφραίμ, Ηγούμενο της Ι. Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Ο Γέροντας Εφραίμ προσέφερε μάλιστα μια εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας ως ευλογία,…

Η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αγίου Ηλία.

Το πρωινό της Πέμπτης, 26 Ιουλίου 2018 τελέσθηκε στον εορτάζοντα  Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής κώμης Αγίου Ηλία Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Από νωρίς το πρωί πλήθος ευλαβών πιστών κατέκλεισε τον Ιερό Ναό και τον χώρο πέριξ αυτού για να προσκυνήσει την εικόνα της Παρθενομάρτυρος Αγίας Παρασκευής και να…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αγίου Ηλία Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ   Κάνουμε γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι, την προσεχή Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, εορτή της Αγίας Ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, εορτάζει ο φερώνυμος Ιερός Ναός κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:   Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 19.00 ο Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετ’…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στις λατρευτικές εκδηλώσεις της μνήμης της πολιούχου της Χίου Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλας.

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα τίμησε το νησί της Χίου το διήμερο του Σαββάτου και της Κυριακής, 21 και 22 Ιουλίου 2018 την μνήμη της προστάτιδας και πολιούχου της Παρθενομάρτυρος Αγίας Μαρκέλλας, στο ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα της Βολισσού Χίου. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και…

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Παντελεήμονος Αλυκών Καρυωτών.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  ΚΑΡΥΩΤΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ   Ε Ο Ρ Τ Η ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Α Λ Υ Κ Ω Ν  ΚΑΡΥΩΤΩΝ Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, εορτάζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα, το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος Αλυκών Καρυωτών.   Το απόγευμα…

Μια ακόμη «Κατασκήνωση στην Πόλη» έρχεται τον Αύγουστο!

Ο φετινός Αύγουστος πλησιάζει και μαζί του η έκτη «Κατασκήνωση στην Πόλη», η καθιερωμένη πια ευκαιρία ψυχαγωγίας, γνώσης και εκκλησιαστικής εμπειρίας που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους! Τη δυνατότητα αυτή είχαν φέτος για πρώτη φορά τα παιδιά της Ιθάκης, καθώς και εκείνα της περιοχής του Νυδριού. Στην πόλη της Λευκάδας, για έκτη συνεχή χρονιά, αγόρια και…

Υποδοχή Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας στην Ιερά Μητρόπολή μας.

  Η Ιερά Μητρόπολή μας ανακοινώνει στον ευσεβή λαό και τους επισκέπτες της Λευκάδας ότι, συν Θεώ, στις 27 Ιουλίου 2018 θα μεταφερθεί από τό Άγιο Όρος και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, αντίγραφο της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Παραμυθίας, η οποία θα παραμείνει μόνιμα στη Λευκάδα για ευλογία και αγιασμό των πιστών. Ο Σεβασμιώτατος…

Πρόγραμμα λειτουργίας Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου («Οίκου Αγάπης») Ιεράς Μητροπόλεως κατά τους μήνες Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2018.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ   Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ὁ Οἶκος Ἀγάπης  (Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο) τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως θά παραμείνει κλειστός  κατά τό διάστημα ἀπό Δευτέρα, 2 Ἰουλίου ἕως καί Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018. Γιά παραδόσεις τροφίμων ή ρουχισμοῦ παρακαλεῖσθε νά ἐπικοινωνήτε μέ τούς ὑπευθύνους π. Δημήτριο Χριστόπουλο…

Πρόγραμμα καλοκαιρινών Ιερών Ακολουθιών και έργα αναστηλώσεως και αποκαταστάσεως Ιεράς Μονής Ευαγγελιστρίας «Κόκκινης Εκκλησιάς» Πλατυστόμων.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Λευκάδος, στὴν προσπάθειά της γιὰ τὴν ἀναστήλωση καὶ ἀποκατάσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν περιοχὴ Πλατυστόμων Λευκάδος, ἒχει προβεῖ στὶς παρακάτω ἐνέργειες ἀπὸ τὶς 14 Ιουνίου 2018, ὅταν ἡ διαχείριση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐπανῆλθε, μετὰ ἀπὸ δεκαετίες, ξανὰ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Φανερωμένης. Κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἀρχαιολογικῆς…

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής της μετακομιδής των ιερών λειψάνων των Αγίων νεομαρτύρων Ραφαήλ και των συν αυτω Νικολάου και Ειρήνης στην Ιθάκη.

Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα, κατάνυξη και την παρουσία του κλήρου, των κατοίκων και των αρχών της Ιθάκης πανηγύρισε το Σάββατο, 14 και την Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018 ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Ραφαήλ Περαχωρίου την μετακομιδή, εκ της νήσου της Μυτιλήνης στην Ιθάκη, των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ του Ιθακησίου και των συν…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Δοξολογία Πυροσβεστικού Σώματος – Λιτανεία

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αναργύρων Λευκάδος

  Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 08.. π.μ.

   

  Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου

  Ιερός  Ναός Αγίου Χαραλάμπους Φρυνίου Λευκάδος

  Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 18.00 μ.μ.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΕΥΧΕΛΑΙΩΝ

  ΑΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari