<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η Φιλανθρωπική βραδιά υπέρ της ενισχύσεως του Οίκου Προνοίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

 Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 3 Ιανουαρίου 2016 στην κατάμεστη αίθουσα του κτήματος «Γαρδέλη», η καθιερωμένη από της ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου, φιλανθρωπική βραδιά υπέρ της ενισχύσεως του Οίκου Πρόνοιας (Γηροκομείου) της Ι. Μητροπόλεώς μας. Αφού προηγήθηκε η ευλογία της Πρωτοχρονιάτικης πίτας υπό του Σεβασμιωτάτου, πλαισιουμένου εκ…

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου και η πρωτοχρονιάτικη Δοξολογία.

Το πρωινό της πρώτης ημέρας του νέου έτους 2016 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στον εορτάζοντα ομώνυμο Ιερό Ναΐσκο της πόλεως της Λευκάδος, παρεκκλήσιο του ενοριακού Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων, στη θέση “Πουλιού”. Πριν το «Δι’ ευχών» ευχήθηκε στους ευλαβείς προσκυνητές του μικρού παρεκκλησίου καλή και ευλογημένη…

Η Πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το 2016.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. κ. Θεόφιλος, όπως ο ίδιος καθιέρωσε τα τελευταία χρόνια, έψαλε την Ακολουθία της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Αγιοβασιλόπιτας στο κτήριο της¨Καταφυγής¨, παρουσία των κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως καθώς και ευσεβών συνεργατών. Από το πρωί  ο Ποιμενάρχης μας  δεχόταν μικρούς και μεγάλους που…

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2016 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2016 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ ———————- Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας…

Τα οικονομικά φοιτητικά επιδόματα του Κληροδοτήματος ΘΩΜΑ ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ.

Ἡ Διαχειριστική Ἐπιτροπή τοῦ Κληροδοτήματος ΘΩΜΑ ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ στή συνεδρίασή της, την Δευτέραν 21 Δεκεμβρίου 2014, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. κ. Θεοφίλου, προέβη σέ ἔλεγχο τῶν δικαιολογητικῶν γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση φοιτητῶν καί τήν προικοδότηση ἀπόρων κοριτσιῶν. Ἐνέκρινε τήν ἐνίσχυση πενήντα δύο (52) φοιτητῶν καί φοιτητριών Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι….

Η Θεία Λειτουργία τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων στην Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι της Καρυάς.

Τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρίου 2015 τελέσθηκε, επ’ ευκαιρία της εορτής της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι της Καρυάς. Από νωρίς το πρωί ευσεβείς χριστιανοί κατέφθασαν στην Ιερά Μονή από τα γύρω χωριά αλλά και την πόλη της Λευκάδας για να λάβουν την ευλογία της…

Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στα Ιδρύματα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Tο πρωινό της 25ης Δεκεμβρίου 2015, εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου μας, μετά το πέρας της Χριστουγεννιάτικης Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στο Μητροπολιτικό Ενοριακό Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος από κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες, επισκέφθηκε γι’ ακόμη μια χρονιά τα Ιδρύματα της πόλεως της Λευκάδος. Αρχικά επισκέφθηκε το Νοσοκομείο της…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ ΛΕΥΚΑΔΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ———————- Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐλογημένον…

Θεία Λειτουργία τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων στην Ιερά Μονή του Αγ. Ιωάννου στο Λιβάδι Καρυάς.

Γίνεται γνωστό στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τό ἐρχόμενο Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015, ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων) θά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου στό Λιβάδι Καρυᾶς. Ὥρα ἔναρξης Ὄρθρου: ὥρα 7.30 π.μ. Ὥρα ἔναρξης Θ. Λειτουργίας: ὥρα 8.30 π.μ.

Οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Θεοφίλου.

Συμμεριζόμενος την αγωνία των συμπολιτών μας ένεκα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης αλλά και των δοκιμαζόμενων αδελφών μας που επλήγησαν από τον καταστρεπτικό σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος δεν θα αποστείλει τις εόρτιες ευχές του εν όψει των Χριστουγέννων και της ελεύσεως του νέου έτους 2016 με…

Η φιλανθρωπική Βραδιά του γηροκομείου της Ι. Μητροπόλεως την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016.

Στη δύσκολη και κρίσιμη εποχή που διανύουμε τα τελευταία έτη «ο άνθρωπος» δεν πρέπει να ξεχνά «τον συνάνθρωπο». Γι΄ αυτό το λόγο καθιερώθηκε¨ η φιλανθρωπική Βραδιά ¨  από της ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου,  προς ενίσχυση του γηροκομείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Η φετινή βραδιά του Οίκου Προνοίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3…

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ι. Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος “Κάρα” Λευκάδος

Τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 7:30 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος τέλεσε στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Λευκάδος το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, πλαισιωμένος από κληρικούς της αρχιερατικής περιφερείας της πόλεως.  Στη συνεχεία και πρό του “Δι’ ευχών” ο Σεβασμιώτατος μίλησε στους ευσεβείς πιστούς για την σημασία του Ιερού Ευχελαίου,…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari