<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


H τελευταία Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το 2015.

Την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου η τελευταία Σύναξη μελέτης Αγίας Γραφής για το τρέχον έτος. Εκλεκτός ομιλητής ήταν ο αξιότιμος κ. Οδυσσέας Μανωλίτσης, θεολόγος, ο οποίος ανέπτυξε με απλότητα και γλαφυρότητα το επίκαιρο, για την περίοδο που διανύουμε, θέμα με τίτλο:…

Πανήγυρη του Αγίου Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού και εις Πρεσβύτερον χειροτονία.

Το Σάββατο 12 του τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται από την Αγία μας Εκκλησία η ιερά μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας , Λευκάδος & Ιθάκης κ.κ. Θεόφιλος χοροστάτησε του Όρθρου και προεξήρχε της Πανηγυρικής  Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακο Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων….

Πραγματοποιήθηκε η τέταρτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η τέταρτη, για φέτος, Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Εκλεκτός ομιλητής ήταν ο αξιότιμος κ. Ιωάννης Κωστάκης, θεολόγος, συν/χος εκπαιδευτικός, ο οποίος  ανέπτυξε με απλότητα και γλαφυρότητα στο ευσεβές ακροατήριο το θέμα: «Τί γάρ ὠφελήσει…

Άρχισε το προσκύνημά μας στη «Χώρα του Αχωρήτου»!

Μέσα στο «ζεστή» χριστουγεννιάτικο κλίμα κατέφθασαν στη «Χώρα του Αχωρήτου» οι πρώτοι προσκυνητές το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, 12 Δεκεμβρίου 2015. Πρόκειται για το θεματικό χωριό που ετοίμασε και φέτος για τα παιδιά και τους ενήλικες το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, με τη βοήθεια πολλών εθελοντών, μικρών και μεγάλων και με…

Ανοίγει τις πύλες της η «Χώρα του Αχωρήτου»! Αύριο Σάββατο12 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 6.00 μ.μ. στο «Πέτρινο Λιοτρίβι»!

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 6.00 μ.μ. στο «Πέτρινο Λιοτρίβι»! Είναι το φετινό μας ραντεβού μπροστά στις πύλες του χριστουγεννιάτικου θεματικού χωριού του Κέντρου Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας. Η «Χώρα του Αχωρήτου», όπως ονομάζεται φέτος το χωριό, θα ανοίξει την ώρα εκείνη, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας π. Θεοφίλου, με ένα μικρό διαδραστικό…

3η Χριστουγεννιάτικη «Κατασκήνωση στην Πόλη»

Η «Κατασκήνωση στην Πόλη», ο νέος κατασκηνωτικός θεσμός που αγάπησαν τα παιδιά μας, διοργανώνεται και το φετινό Άγιο Δωδεκαήμερο από το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας! Για πέντε ημέρες, από την Κυριακή, 27 μέχρι και την Πέμπτη, 31  Δεκεμβρίου 2015 παιδιά Δημοτικού Σχολείου, αγόρια και κορίτσια,  θα συναντιούνται καθημερινά στην «Καταφυγή» (παλιά Μητρόπολη ή…

«Γονείς και Παιδιά: Δίαυλοι επικοινωνίας και διαχείρισης της συμπεριφοράς»3η συνάντηση «Διαλόγων Γονέων» σε Μαραντοχώρι και Λευκάδα!

Την ερχόμενη Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη σύναξη των «Διαλόγων Γονέων», με ομιλήτρια την κ. Σοφία Μεσσήνη, Ψυχολόγο – Παιδοψυχολόγο, με θέμα: «Γονείς και Παιδιά: Δίαυλοι επικοινωνίας και διαχείρισης της συμπεριφοράς». Θα πραγματοποιηθεί μία συνάντηση για τους γονείς της Νότιας Λευκάδας το μεσημέρι της Κυριακής και ώρα 12.30 στο Δημοτικό Σχολείο Μαραντοχωρίου….

Ο κ. Ιωάννης Κωστάκης στη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου.

Ο αξιότιμος κ. Ιωάννης Κωστάκης, θεολόγος, συν-χος εκπαιδευτικός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18.30 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Μηνά Λευκάδος. Ο κ. Κωστάκης θα αναπτύξει το θέμα: «Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὅλον…(Μρκ. η’, 36): Κέρδη δίχως ὡφέλεια».

Ο πρωτομηνιάτικος αγιασμός στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Τον καθιερωμένο πρωτομηνιάτικο Αγιασμό έψαλε την Tρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 το πρωί , στo Επισκοπείο της Λευκάδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος, πλαισιωμένος από κληρικούς και της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Προσκύνημα στη «Χώρα του Αχωρήτου»

Προσκύνημα στη «Χώρα του Αχωρήτου» Με όχημα το Παιχνίδι και την Τέχνη και κινητήρια δύναμη την Πίστη! Εν όψει της μεγάλης εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου μας, το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με τη βοήθεια ομάδας συνεργατών του και με τη στήριξη επαγγελματιών της πόλης μας, επιχειρεί και τα φετινά Χριστούγεννα να μυήσει…

Πραγματοποιήθηκε η τέταρτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η τέταρτη κατά σειρά Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το τρέχον έτος. Αφού προηγήθηκε η Ακολουθία του Εσπερινού, ακολούθησε η ομιλία της  εριτίμου δίδος Ουρανίας Λανάρα, φιλόλογου, τ. Γεν.Επιθεωρήτριας  Μ. Εκπαίδευσης, με θέμα: «Γιατί τό ἄγχος; «Μη μεριμνᾶτε…». Η δίδα Λανάρα ανέπτυξε το θέμα της με…

Ποιμαντική περιοδεία του Ποιμενάρχου μας στο νησί της Ιθάκης και χειροτονία εις πρεσβύτερον.

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα τελέσθηκε η Πανηγυρική  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου Ιθάκης, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου. Κατά την διάρκεια της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Ποιμενάρχης μας τέλεσε την εις πρεσβύτερον χειροτονία του ευλαβεστάτου διακόνου του Μητροπολιτικού Ναού π. Διονυσίου Μανιά στον οποίον…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari