<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πραγματοποιήθηκε η Ι. Αγρυπνία για τη Σύλληψη του Τ. Προδρόμου και η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς στην Ι. Μονή μας.

Την Τρίτη, 22 προς Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι εψάλη, όπως κάθε χρόνο, Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, με τη συμμετοχή κληρικών της Ι. Μητροπόλεώς μας και ευσεβών προσκυνητών. Η κατανυκτική ατμόσφαιρα μέσα στο…

Μια ακόμη «Κατασκήνωση στην Πόλη» πέρασε στις καρδιές μας…

Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια ημέρα της «Κατασκήνωσης στην Πόλη», αλλά και το πρόγραμμα συνολικά, κάνουμε τον απολογισμό και την αξιολόγησή μας, τόσο τα στελέχη όσο και τα παιδιά. Αυτή τη φορά, καθώς ολοκληρωνόταν η τρίτη καλοκαιρινή «Κατασκήνωση στην Πόλη» δυσκολευτήκαμε πολύ να σκεφτούμε κάποια δύσκολη στιγμή ή να βρούμε κάτι που δεν μας άρεσε……

Η Δ.Ι.Σ για τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας κ. Νίκου Χριστοδουλάκη στην Θεσσαλονίκη.

Παραθέτουμε απόσπασμα εκ του δελτίου τύπου της Δ.Ι.Σ (9/9/2015) που αφορά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας στη Θεσσαλονίκη. “…Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας κ. Νίκου Χριστοδουλάκη στην Θεσσαλονίκη, ότι μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να φορολογήσει την Εκκλησία, η Δ.Ι.Σ. συζήτησε το θέμα και αποφάσισε να επαναλάβει την δήλωση που είχε δημοσιεύσει την 6η Σεπτεμβρίου…

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος στους αγιασμούς έναρξης των σχολικών μαθημάτων.

Χτύπησε σήμερα το κουδούνι για την έναρξη των σχολικών μαθητών στα σχολεία της Λευκάδας, της Ιθάκης, του Μεγανησίου και του Καλάμου. Οι σχολικές κοινότητες (δάσκαλοι και καθηγητές, μαθητές και γονείς) ζήτησαν το φωτισμό του Θεού με την καθιερωμένη ακολουθία του Αγιασμού που τέλεσαν οι κληρικοί της Ι. Μητροπόλεώς μας. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας π. Θεόφιλος…

Κατασκήνωση 2015: Μια μοναδική εμπειρία Ζωής!

Ολοκληρώθηκε η λειτουργία των Εκκλησιαστικών Μαθητικών Κατασκηνώσεων της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης «Η Φανερωμένη» και για το φετινό καλοκαίρι. Περίπου 260 κατασκηνωτές, με τη βοήθεια 50 περίπου στελεχών, απόλαυσαν και φέτος τη μοναδική εμπειρία της κατασκηνωτικής ζωής. Μια πρόταση Ζωής αληθινής, λουσμένης από το Φως του Χριστού κάτω από τη σκέπη της Παναγιάς μας…

Η Πανήγυρις του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Ι. Κοιμητηριακό Ναό της πόλεως της Λευκάδος.

Με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στο παρεκκλήσιο του Κοιμητηρίου της πόλεως της Λευκάδος, το εσπέρας του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 7:00 μ.μ.,  με την ευκαιρία της εορτής της αναμνήσεως του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου και Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Της ακολουθίας χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Θεόφιλος, παρουσία…

Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Διοικητου της 4ης ΜΣΕΠ στο Επισκοπείο.

Τo πρωινό της Δευτέρας,24 Αυγούστου 2015 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας υποδέχτηκε στο Επισκοπείο τον νέο Διοικητή της 4ης ΜΣΕΠ Επισμηναγό (ΕΑ) κ. Αναγνωστόπουλο Σωτήριο παρουσία και του απερχόμενου Διοικητού, Επισμηναγού (ΕΑ) κ. Κοροντίνη Δαυίδ.  Ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων ευχήθηκε στον νέο Διοικητή καλή δύναμη και κάθε ευλογία στο έργο του ενώ ευχαρίστησε τον απερχόμενο για την…

Ιερά Πανήγυρις εν Χώναις θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον κοιμητηριακό Ναό Παμ. Ταξιαρχών Λευκάδος.

Τήν ΚΥΡΙΑΚΗΝ,  6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015, ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ πανηγυρίζει, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ὁ Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός Ταξιάρχου Μιχαήλ τῆς πόλεως Λευκάδος. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός θά ψαλλεῖ τό ἀπόγευμα τοῦ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ καί ὥραν 7 μ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ. Ἐν συνεχεία, ἡ ἱερά…

Έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής.

Τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, για το έτος 2015-2016 θα ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται καθημερινά τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4) από τη Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

Ἀγαπητά μου παιδιά, Με ἰδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα τά ἀποτελέσματα τῶν φετινῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων στίς Ἀνώτατες Σχολές τῆς Πατρίδος μας. Χάρη στόν προσωπικό σας ἀγώνα καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἰσάγεσθε στά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, πού θά ἀποτελέσουν τό ἐφαλτήριο γιά τήν ἐπιστημονική σας σταδιοδρομία –πιθανώτατα καί γιά τήν ἐπαγγελματική σας ἀποκατάσταση. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν σήμερα πώς…

Η φετινή «Κατασκήνωση στην Πόλη» πλησιάζει…

Λίγες μέρες μας χωρίζουν από την, τρίτη κατά σειράν, «Κατασκήνωση στην Πόλη»… Ο θεσμός που αγαπήσαμε μικροί και μεγάλοι ετοιμάζεται να αρχίσει ξανά! Περισσότερα από πενήντα παιδιά, ηλικίας Δημοτικού Σχολείου, αγόρια και κορίτσια, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ομαδικά για εφτά ολόκληρες μέρες, με πολλές δραστηριότητες ωφέλιμες και ψυχαγωγικές, από τη Δευτέρα, 17 μέχρι…

Εορτασμός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στη Νικιάνα.

Με κάθε μεγαλοπρέπεια αλλά και θρησκευτική κατάνυξη εορτάσθηκε και φέτος την Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Αυγούστου η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ομώνυμο Ιερό ενοριακό Ναό στη Νικιάνα Λευκάδος. Την παραμονή της εορτής στον πανηγυρικό Αρχιερατικό εσπερινό, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεόφιλος. Το θείο Λόγο κήρυξε ο…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari