<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ’ ἀριθμ. 93 «ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Ὁ Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ «Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία…» Ἡμέρα χαρᾶς καί πηγή εὐλογιῶν καί ἁγιασμοῦ ἡ σημερινή ἡμέρα, πατέρες τιμιώτατοι καί ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί οἱ πανέλληνες, ὅπου γῆς, τά ἐλευθέρια τῆς μικρῆς, ἀλλά μαρτυρικῆς τους πατρίδος. Τό ἱερό καί ζωηφόρο μήνυμα τῆς…

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στην Ι. Μονή Ξενοφώντος και στο Ιερό κελί του Προφήτου Δανιήλ.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος κατά την παραμονή Του στο  Άγιο  Όρος επισκέφτηκε καθηκόντως  την Ιερά Επιστασία και συναντήθηκε με τον πρωτεπιστάτη πατέρα Στέφανο Χιλανδαρινό. Στη συνέχεια με τη συνοδεία Του μετέβη στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος και αφού προσκύνησε στο καθολικό  τις Θαυματουργές εικόνες της Παναγίας της Οδηγήτριας και του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου…

O Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων Λευκάδος εψάλη η Ακολουθία του Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αντίπας, Γέρων του Ιερού Ιβηριτικού Κελιού Αγίας Άννης, προ του «Δι’ ευχών» μίλησε στο πολυπληθές εκκλησίασμα για ¨ Το μεγαλείον του Σταυρού ¨  και στη συνέχεια ανέφερε θαυμαστά…

Το τεσσαρακονθήμερο Πολυαρχιερατικό Μνημόσυνο του Θεοδώρου Μανωλάτου πατρός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου.

Το πρωί του Σαββάτου 22 Μαρτίου 2014 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος  της νήσου Καλάμου Λευκάδος Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια εψάλη  το τεσσαρακονθήμερο Ιερό Μνημόσυνο του Θεοδώρου Μανωλάτου, πατρός του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Παρόντες, εκτός  από τον οικείο Ποιμενάρχη μας και πλήθους κληρικών και λαϊκών της Μητροπολιτικής μας περιφερείας,ήταν…

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, αποδεχόμενος την πρόσκληση του πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Εφραίμ, βρέθηκε στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, προκειμένου να προεξάρχει των ακολουθιών προς τιμήν του Οσίου Ιωακείμ του «Παπουλάκη». Τον Σεβασμιώτατο συνόδευαν ο π. Παναγιώτης Ζαβιτσάνος διευθυντής του Γηροκομείου μας, ο π. Αθανάσιος Κοσμάς υπεύθυνος του λογιστηρίου της Ι. Μητροπόλεώς μας ,…

«Πως δε θα διαβάζω το παιδί μου»

Η κα Κική Τζωρτζακάκη παιδαγωγός και συγγραφέας  θα μοιραστεί τις εμπειρίες  της  στο θέμα της διαπαιδαγώγησης και θα συνομιλήσει με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του δήμου Λευκάδος. Την εκδήλωση υποστηρίζει η Ιερά μας Μητρόπολη.

Πραγματοποιήθηκε η 6η Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη, έκτη κατά σειρα για το τρέχον έτος, Σύναξη Μελέτης της Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Αφού προηγήθηκε η Ακολουθία του Μ. Αποδείπνου, ακολούθησε η εν λόγω ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ειρηναίου Σωτηρόπουλου, Προϊστάμενου του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου και αδελφού…

Aρχίζουν οι εργασίεςανακαινίσεως του Ιερού Ναού Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου Μεγανησίου.

Η Ερανική Επιτροπή Ανακαινίσεως του ιστορικού Ιερού Ναού Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου στο «Κεφάλι» Σπαρτοχωρίου –  Μεγανησίου ευχαρίστως ανακοινώνει ότι – πρώτα ο Θεός – αρχίζουν οι εργασίες ανακαινίσεως του Ιερού Ναού Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου, προκειμένου να αποκατασταθεί ο ιερός αυτός Ναῒσκος, που ταυτόχρονα είναι και ένα ιστορικό μνημείο (έτους 1720), άμεσα συνδεδεμένο με την…

Μια αθλητική γιορτή για τα παιδιά των Ενοριακών Συντροφιών της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή 16 Μαρτίου 2014, μετά τη Θεία Λειτουργία, από τις 11.30 π.μ. μία διπλή αθλητική γιορτή για τα παιδιά που συμμετέχουν στις Παιδικές και Νεανικές Συντροφιές των Ενοριών μας: -το 6ο Διενοριακό Τουρνουά Ποδοσφαίρου, για ομάδες…

Ο Γ’ Κατανυκτικός Εσπερινός της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Τη Β’ Κυριακή των Νηστειών, 16 Μαρτίου 2014 και ώρα 6:00 μ. μ. τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος ο τρίτος Κατανυκτικός Εσπερινός, παρουσία πολλών κληρικών και ευσεβών πιστών της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ομιλητής ήταν ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ευάγγελος Αρώνης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της καθ΄ ημάς  Μητροπόλεως ο οποίος αναφέρθηκε, με την…

H έκτη Σύναξη Μελέτης της Αγίας Γραφής.

Τήν ΠΕΜΠΤΗ, 20 Μαρτίου 2014, καί ὥρα 6.30΄ μ.μ. στόν  Ἱερό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Λευκάδος, θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἕκτη Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, γιά τό νέο ἔτος  μέ ὁμιλητή τόν πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Εἰρηναῖο Σωτηρόπουλο, Προϊστάμενο Ἱ. Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Ρηγανοκάμπου Πατρών μέ θέμα: «Τό πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ».    

To τεσσαρακονθήμερο Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Θεοδώρου Μανωλάτου πατρός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Το ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 8.30΄ π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος νήσου Καλάμου Λευκάδος, θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα ψαλεί Αρχιερατικό τεσσαρακονθήμερο Ιερό Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ πατρός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Από το λιμάνι του Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας στις 8.00΄π.μ. θα αναχωρήσει το πλοιάριο της…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ———————————————————-

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  “ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari