<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Εκδήλωση της Ιεράς μας Μητροπόλεως για τις σύγχρονες αιρέσεις.

Μέ σημαντική ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε, τήν Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 καί ὥρα 7:00 μ.μ. ἡ προγραμματισμένη Σύναξη – Ὁμιλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης στό πλαίσιο τοῦ ἀντιαιρετικοῦ της ἔργου. Ὡς βασικός στόχος τέθηκε ἡ διαφώτιση τοῦ λαοῦ μας γιά τίς αἰρέσεις καί τήν παραθρησκεία, πού συχνά ἀνοίγουν ἐπικίνδυνες πνευματικές – καί ὄχι μόνο! –…

Η Ακολουθία των Α’ Χαιρετισμών στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμιτσίου.

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 και ώρα 7:00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας παραβρέθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμιτσίου Λευκάδος και χοροστάτησε στην Ακολουθία των Α’ Χαιρετισμών εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Μετά το πέρας της Ακολουθίας μοίρασε ευλογίες στους ευσεβείς πιστούς ευχόμενος η Παναγία να σκεπάζει και να πρεσβεύει για όλο το φιλόχριστο…

«Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι!» – Αφιέρωμα στην Εξωτερική Ιεραποστολή

Την Κυριακή Α΄ Νηστειών (της Ορθοδοξίας), 9 Μαρτίου 2014 το Κέντρο Νεότητος της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, με τη βοήθεια των συνεργατών του κατηχητών και άλλων εθελοντών, πραγματοποίησε για τέταρτη συνεχή χρονιά ένα αφιέρωμα στην Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή για τα παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου που συμμετέχουν στις Παιδικές και Νεανικές Συντροφιές των Ενοριών μας…

«Τι είναι το ρέϊκι; Θεραπεία ή Αποκρυφισμός;»

Η Ιερά μας Μητρόπολη κάνει γνωστό ότι τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 ώρα 7.00 μ. μ. στην «Καταφυγή» οδ. Μεγανησίου 5 – πρώην Ν.Ε.Λ.Ε. – παλαιό Μητροπολιτικό Μέγαρο) θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα :«Τι είναι το ρέϊκι; Θεραπεία ή Αποκρυφισμός;» Oμιλητής ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Στάθης, Συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.                  …

Πραγματοποιήθηκε η πέμπτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως

Την Πέμπτη 6 Μαρτίου και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η πέμπτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το τρέχον έτος. Ομιλητής της Συνάξεως ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Ασπρογέρακας, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: “ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος…” (Λουκ. 5,4). Ο π. Νικηφόρος, μεταξύ άλλων, τόνισε…

H Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Λαζαράτων

Το απόγευμα της Τετάρτης 5 Μαρτίου και ώρα 7:30 μ.μ. τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχουν μας κ. Θεοφίλου. Από νωρίς οι ευσεβείς πιστοί κατέκλεισαν τον Ιερό Ναό για να συμμετάσχουν στην Κατανυκτική αυτή εσπερινή Θεία Λειτουργία και να λάβουν την ευλογία…

Η πέμπτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το έτος 2014.

Τήν ΠΕΜΠΤΗ, 6 Μαρτίου 2014, καί ὥρα 6.30΄μ.μ. στόν  Ἱερό Ναό  Ἁγίου Μηνᾶ Λευκάδος, θά  πραγματοποιηθεῖ ἡ πέμπτη Σύναξη Μελέτης  Ἁγίας Γραφῆς, γιά τό νέο ἔτος  μέ ὁμιλητή τόν  Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Νικηφόρο Ἀσπρογέρακα,  Ἡγούμενο τῆς  Ἱ. Μ. Φανερωμένης Λευκάδος,  μέ θέμα:«ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος…»(Λουκ.5,4).         

Η ιερατική σύναξη του μηνός Φεβρουαρίου.

Στο ναό της Αγίας Παρασκευής παρεκκλήσιο της ενορίας Παναγίας των Ξένων, πραγματοποιήθηκε η ιερατική σύναξη του μηνός Φεβρουαρίου. Αφού προηγήθηκε Θεία Λειτουργία ακολούθησε ενημέρωση των κληρικών πάνω σε υπηρεσιακά ζητήματα. Στη συνέχεια ο κ. Ιωάννης Χουλιαράς προϊστάμενος της 22ας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ναυπάκτου και η μηχανικός συνεργάτιδά του κα Ελένη Κατσούλη, ενημέρωσαν τους ιερείς αλλά…

Καθαρά Δευτέρα στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι της Καρυάς.

Τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014 εψάλησαν στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην Καρυά Λευκάδος οι προβλεπόμενες από το Τυπικό Ακολουθίες του Όρθρου, των Ωρών και του Εσπερινού. Από νωρίς το πρωί κατέφθασε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, πατέρες και ευσεβείς πιστοί για να συμμετάσχουν στις κατανυκτικές αυτές εναρκτήριες Ακολουθίες της Αγίας και…

Πραγματοποιήθηκε η 4η Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το τρέχον έτος.

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η τέταρτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το τρέχον έτος. Ομιλητής ο αξιότιμος κ. Σωκράτης Νίκας, Θεόλογος και πρώην Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος ανέπτυξε το επίκαιρο σε όλους θέμα “Η θεολογία…

Ο Α΄ Κατανυκτικός εσπερινός της συγγνώμης.

Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λευκάδος εψάλη την Κυριακή της Τυρινής  το απόγευμα  ο A΄ Κατανυκτικός  εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου, ο οποίος  στο κήρυγμά Του μίλησε για τη σημασία της ειλικρινής μετάνοιας. Μετά το πέρας της ακολουθίας  ο Ποιμενάρχης μας, οι κληρικοί της Μητροπόλεώς μας και οι πιστοί που κατέκλυσαν…

Νέος Αρχιερατικός Επίτροπος στο νησί της Ιθάκης.

Με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου, καθήκοντα Αρχιερατικού Επιτρόπου της νήσου Ιθάκης από 1η Μαρτίου 2014 αναλαμβάνει ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Χριστόδουλος Τριλίβας . Ο π. Χριστόδουλος είναι έγγαμος κληρικός και εφημέριος  του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ραφαήλ Ιθάκης επί 25 συναπτά έτη.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ———————————————————-

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  “ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari