<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


M. Παρασκευή στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό της Λευκάδος.

Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής, 10 Απριλίου 2015 και ώρα 2:00 μ.μ. τελέσθηκε στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό των Θείων Αρχαγγέλων της πόλεως της Λευκάδος, ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως, με την συμμετοχή των κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Εν συνεχεία εψάλη η Ακολουθία του Όρθρου του Μ. Σαββάτου με τις τρεις Στάσεις των Εγκωμίων του Επιταφίου…

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Απολπαίνης.

Την Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 και ώρα 7:00 μ.μ. τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Απολπαίνης το Μυστήριο του Ιερού Ευεχελαίου υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, επ’ ευκαιρία της εισόδου στην Αγία και Μ. Εβδομάδα. Ο Σεβασμιώτατος τόνισε μεταξύ άλλων την σημασία της συμμετοχής του πιστού στο εν λόγω Μυστήριο της Εκκλησίας μας καθώς και…

Τα κάλαντα του Λαζάρου από το Μουσικό Σχολείο Λευκάδος.

Την Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. επισκέφθηκαν στο Επισκοπείο τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λευκάδος με τον καθηγητή τους κ. Έκτορα Μερκούρη. Τα παιδιά τραγούδησαν στην αίθουσα του θρόνου τα κάλαντα του Λαζάρου με συνοδεία μουσικών οργάνων και ευχήθηκαν στον Σεβασμιώτατο καλή Ανάσταση. Ο Σεβασμιώτατος με την σειρά…

H Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον ενοριακό Ι. Ν. Παναγίας των Ξένων και η δωροέκθεση του Οίκου Πρόνοιας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ενοριακό Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων Λευκάδος. Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συνοδευόμενος απο τους κληρικούς του Ι. Ναού επισκέφτηκε τη  δωροέκθεση (bazaar) του Οίκου Πρόνοιας…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης   Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως     Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,   «Τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί φωτίσαντα πάντα, δεῦτε προσκυνήσωμεν» «Ἠγέρθη ὁ Κύριος…

Οι Πασχάλιες ευχές του Σεβασμιωτάτου.

Ένεκα της οικονομικής κρίσεως, η οποία ταλανίζει την κοινωνία μας, και ως κίνηση ηθικής συμπαράστασης στον χειμαζόμενο συνάνθρωπο, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, και εφέτος επέλεξε να μην αποστείλει τις Πασχάλιες ευχές του με τα “Ελληνικά Ταχυδρομεία”, όπως συνήθως, αλλά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Τύπου. Ευχαριστεί θερμά όσους…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2015 Κυριακή Βαΐων, 5 Απριλίου 2015 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ώρα 05.30 μ.μ.: Όρθρος Μ. Δευτέρας (Ακολουθία του Νυμφίου) Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Θεοφίλου   Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015–ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ώρα 05.00 μ.μ.: Όρθρος Μ. Τρίτης (Ακολουθία του Νυμφίου)   Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2015 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ώρα…

Επίσκεψη του 3ου Δημοτικού και του Μουσικού Σχολείου Λευκάδος στο Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Το πρωινό της Παρασκευής, 3 Απριλίου 2015 επισκέφθηκαν  το Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας στο Επισκοπείο η Στ΄ Τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου καθώς και το Μουσικό Σχολείο Λευκάδος. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείο έφεραν στον Οίκο Αγάπης της Ιεράς μας Μητροπόλεως τρόφιμα για την πασχαλινή διανομή των δεμάτων που θα διανεμηθούν στους ενδεείς αδελφούς μας κατά την Πασχάλια περίοδο. Ο…

H Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κατούνας.

Την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 και ώρα 7:00 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κατούνας η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον θείο λόγο, τονίζοντας μεταξύ άλλων την σημασία του Μυστηρίου της Ι. Εξομολογήσεως και της συμμετοχής στο Μυστήριο των Μυστηρίων, την Θεία…

O πρωτομηνιάτικος αγιασμός στα Γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Τον καθιερωμένο πρωτομηνιάτικο Αγιασμό, στην αίθουσα του θρόνου του επισκοπείου μας στη Λευκάδα, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015, και ώρα 11:30 π.μ., παρουσία των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων των γραφείων της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ενοριακό Ναό Αγίου Νικήτα και Θεατρική παράσταση στην ΓΕΧΑ Λευκάδος.

Την Κυριακή Ε’ Νηστειών, 29 Μαρτίου 2015 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικήτα Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά ιερού μνημοσύνου και επιμνημόσυνης δεήσεως υπέρ των δοκιμαζομένων χριστιανών της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής , ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Το ιερό αναλόγιο πλαισίωσαν οι φοιτητές της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, οι οποίοι…

O τελευταίος για φέτος Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος.

Tην Κυριακή Ε’ Νηστειών, 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ. εψάλη στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος ο τελευταίος για φέτος Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Ο Σεβασμιωτάτος Ποιμενάρχης μας ανέπτυξε κατά την διάρκεια του Εσπερινού το θέμα: «Τό ταμεῖο τῆς προσευχῆς μας», τονίζοντας μεταξύ άλλων την σημασία και τους καρπούς…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari