<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Αγιασμός για την έναρξη των έργων στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι.

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τίς μεσιτεῖες τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ἀρχίζουν τίς ἑπόμενες ἡμέρες τά ἔργα ἀναστηλώσεως τῆς παλαίφατης καί ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου στό Λιβάδι γιά τή στερέωση, ἀποκατάσταση καί ἐπανάχρηση τῆς νοτιοδυτικῆς πτέρυγας τῶν κελλιῶν της, ἀφοῦ ἐλήφθησαν ἤδη οἱ ἀπαραίτητες ἐγκρίσεις ἀπό τήν…

H Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στη Νικιάνα.

Την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νικιάνας η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στην Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Κατόπιν προσκλήσεως και προτροπής του Ποιμενάρχου μας, τον Σεβασμιώτατο συνόδεψε και o σεβαστός ιερέας π. Νικόλαος Φραγκούλης,τέως εφημέριος του Ι. Ενοριακού Ναού Αγίων…

H Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής.

Το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 8:00 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου και κληρικών της Αρχιερατικής Περιφερείας Βασιλικής. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος μίλησε με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της εν…

Η ενδέκατη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30 πραγματοποιήθηκε στον Ι. Ενοριακό Ναό Αγίου Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η προγραμματισμένη, ενδέκατη κατά σειρά, Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής. Εκλεκτός ομιλητής ήταν ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Ρουμελιώτης, Προϊστάμενος του Ι. Ενοριακού Ναού Γεν. Προδρόμου, Παραλίας Πατρών. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, αφού προλόγισε τον σεβαστό π….

H εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό της Λευκάδας.

Το πρωινό της Tετάρτης 25 Μαρτίου 2015, εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας, τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος (Μητροπολιτικός) Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και ώρα 11:00 ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε  στον εν λόγω εορτάζοντα Ιερό Ναό στη Δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή…

Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Περιγιάλι.

Το απόγευμα της 24ης Μαρτίου 2015, παραμονή της μεγάλης Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εψάλη στον ομώνυμο εορτάζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό, στο Περιγιάλι Λευκάδος, ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κήρυξε τον θείο λόγο, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο μέγα μυστήριο του Ευαγγελισμού…

O Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός.

Στον κατάμεστο Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) της πόλεως Λευκάδος εψάλη ο τέταρτος κατά σειρά Κατανυκτικός Εσπερινός την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ και συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τα αναλόγια του Ναού πλαισιώθηκαν από τους διδάσκοντες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεώς…

Ενδέκατη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Τήν ΠΕΜΠΤΗ, 26 Μαρτίου 2015,καί ὥρα 6.30΄ μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Λευκάδος, θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐνδέκατη Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, μέ ὁμιλητή τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀντώνιο Ρουμελιώτη, Ἐφημέριο Ἱ. Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Γενεσίου Προδρόμου, παραλίας Πατρῶν καί θέμα: « Ὁ Θεοφόρος Ἰγνάτιος:Ὁ καθαρός ἄρτος καί ἄμωμος»    

H πανήγυρη του Οσίου Πατρός ημών Ιωακείμ του Ιθακησίου, του «Παπουλάκη» στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου.

Την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος, μετέβη για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, μετά από προσωπικό κάλεσμα του πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου γέροντος Εφραίμ, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, με αφορμή την ετήσια πανήγυρη του Οσίου Πατρός ημών Ιωακείμ του Ιθακησίου, του «Παπουλάκη». Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας συνόδευαν…

Η ετήσια Αρχιερατική Θ. Λειτουργία των εν Αθήναις Λευκαδίων και Ιθακησίων.

Την Κυριακή Β’ Νηστειών τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως η ετήσια Αρχιερατική Θ. Λειτουργία των εν Αθήναις Λευκαδίων και Ιθακησίων. Προσκεκλημένος του προέδρου κ. Ευαγγέλου Γεωργάκη και των μελών του Δ. Σ. Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιουπόλεως και γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη»  ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος , ο οποίος χοροστάτησε στον…

Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 1 Μαρτίου τρέχοντος έτους τελέστηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας έλαβε χώρα Λιτάνευση των Ιερών Εικόνων περιμετρικά του Καθολικού της Ιεράς Μονής, σε ανάμνηση της αναστήλωσης των Ιερών Εικόνων το έτος 842.

Πραγματοποιήθηκε η δέκατη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η δέκατη κατά σειρά Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ομιλήτης υπήρξε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεράσιμος Ζαμπέλης, εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ευαγγελιστρίας (Μητροπολιτικός) Λευκάδος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: “Η δομή…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari