<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η ευχαριστήρια επιστολή του κ. Διευθυντού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδος.

Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδος κ. Μιλτιάδης Γκαμπρέλας, για την εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου προσφορά των αναμνηστικών μεταλλίων των σχολικών αγώνων Κλασσικού αθλητισμού Γυμνασίων – Λυκείων σχολικού έτους 2013-14.

H έβδομη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Την ΠΕΜΠΤΗ, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, και ώρα 7:30 μ.μ. στον  Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λευκάδος, θα πραγματοποιηθεί η εβδόμη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής, για το νέο έτος με ομιλήτρια: την Ελλογιμωτάτη Πρεσβυτέρα κα. Ευαγγελία Μελά – Αρώνη, Θεολόγο – Εκπαιδευτικό και με θέμα :«διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν» (Μρκ. 1, 32-45):Περί φιλοδοξίας….

Οι εκδηλώσεις της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Λευκάδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 24 Μαρτίου 2014 και ώρα 6:30 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Περιγιαλίου Λευκάδος ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μεταξύ άλλων τόνισε την θέση της Παναγίας στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού…

Η Τέλεση των Προηγιασμένων Θείων Λειτουργιών, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Σας παραθέτουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την τέλεση των Προηγιασμένων Θείων Λειτουργιών στους Ενοριακούς Ναούς της Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής και της Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδριού Λευκάδος, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Θεοφίλου.

«Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ…»

«Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ…» Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών και της Ανάστασης – Γνωριμία με τον πλούτο της εκκλησιαστικής και της λαϊκής μας παράδοσης (παλαιό Οικοτροφείο Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης, 1 – 13 Απριλίου 2013)   Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών και της Ανάστασης του Κυρίου μας βρίσκεται επί θύραις!…

Ημέρα Ατομικών Πρωταθλημάτων 2014

Η Εκκλησία μας, παράλληλα με την πνευματική άθληση, ενθαρρύνει και την σωματική άσκηση των παιδιών, με βάση τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και ευλογεί τον καθαρό αθλητισμό. Σκοποί της διοργάνωσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι αθλούμενοι νέοι ότι η χριστιανική ζωή δεν προβάλλει μόνο στερήσεις και απαγορεύσεις, αλλά αποδέχεται και επικροτεί προτάσεις υγιούς ψυχαγωγίας, καθώς και…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ’ ἀριθμ. 93 «ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Ὁ Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ «Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία…» Ἡμέρα χαρᾶς καί πηγή εὐλογιῶν καί ἁγιασμοῦ ἡ σημερινή ἡμέρα, πατέρες τιμιώτατοι καί ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί οἱ πανέλληνες, ὅπου γῆς, τά ἐλευθέρια τῆς μικρῆς, ἀλλά μαρτυρικῆς τους πατρίδος. Τό ἱερό καί ζωηφόρο μήνυμα τῆς…

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στην Ι. Μονή Ξενοφώντος και στο Ιερό κελί του Προφήτου Δανιήλ.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος κατά την παραμονή Του στο  Άγιο  Όρος επισκέφτηκε καθηκόντως  την Ιερά Επιστασία και συναντήθηκε με τον πρωτεπιστάτη πατέρα Στέφανο Χιλανδαρινό. Στη συνέχεια με τη συνοδεία Του μετέβη στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος και αφού προσκύνησε στο καθολικό  τις Θαυματουργές εικόνες της Παναγίας της Οδηγήτριας και του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου…

O Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων Λευκάδος εψάλη η Ακολουθία του Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αντίπας, Γέρων του Ιερού Ιβηριτικού Κελιού Αγίας Άννης, προ του «Δι’ ευχών» μίλησε στο πολυπληθές εκκλησίασμα για ¨ Το μεγαλείον του Σταυρού ¨  και στη συνέχεια ανέφερε θαυμαστά…

Το τεσσαρακονθήμερο Πολυαρχιερατικό Μνημόσυνο του Θεοδώρου Μανωλάτου πατρός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου.

Το πρωί του Σαββάτου 22 Μαρτίου 2014 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος  της νήσου Καλάμου Λευκάδος Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια εψάλη  το τεσσαρακονθήμερο Ιερό Μνημόσυνο του Θεοδώρου Μανωλάτου, πατρός του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Παρόντες, εκτός  από τον οικείο Ποιμενάρχη μας και πλήθους κληρικών και λαϊκών της Μητροπολιτικής μας περιφερείας,ήταν…

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, αποδεχόμενος την πρόσκληση του πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Εφραίμ, βρέθηκε στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, προκειμένου να προεξάρχει των ακολουθιών προς τιμήν του Οσίου Ιωακείμ του «Παπουλάκη». Τον Σεβασμιώτατο συνόδευαν ο π. Παναγιώτης Ζαβιτσάνος διευθυντής του Γηροκομείου μας, ο π. Αθανάσιος Κοσμάς υπεύθυνος του λογιστηρίου της Ι. Μητροπόλεώς μας ,…

«Πως δε θα διαβάζω το παιδί μου»

Η κα Κική Τζωρτζακάκη παιδαγωγός και συγγραφέας  θα μοιραστεί τις εμπειρίες  της  στο θέμα της διαπαιδαγώγησης και θα συνομιλήσει με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του δήμου Λευκάδος. Την εκδήλωση υποστηρίζει η Ιερά μας Μητρόπολη.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος

  Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020, ώρα 08.00 π.μ.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

  ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  “ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari