<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Αθανασίου Αγίου Πέτρου Λευκάδος.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 τελέσθηκε στον εορτάζοντα Ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Αγίου Πέτρου Λευκάδος Πανηγυρική Αρχιερατική Θείας Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Το θείο λόγο κήρυξε ο ευλαβέστατος Ιεροδιάκονος π. Χριστοφόρος Αραβανής ο οποίος ανέπτυξε το Ευαγγέλιο της Κυριακής και εν συνεχεία αναφέρθηκε στον εορταζόμενο Ιεράρχη Άγιο Αθανάσιο. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας…

Ιερά Αγρυπνία του Οσίου Αντωνίου στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς.

Το βράδυ της Παρασκευής 16 προς Σάββατο 17 Ιανουαρίου τελέσθηκε στην Ιερά γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου Ιερά Αγρυπνία επι τη ευκαιρία της μνήμης του Οσίου πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Το θείο λόγο κήρυξε ο ευλαβέστατος Ιεροδιάκονος π. Χριστοφόρος Αραβανής, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε…

Η Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Μουσικοφιφολογικού Ομίλου Λευκάδος “Ορφέας”.

Το Σαββάτο 17 Ιανουαρίου 2015 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ευλόγησε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου Λευκάδος “Ορφέας”. Εν συνεχεία και αφού ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε ευχαριστίες για την πρόσκληση κι ευχές για την νέα χρονιά, το λόγο πήρε ο νέος Πρόεδρος του Ορφέα κ. Δημήτριος Περδικάρης. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Δρακονταειδής και…

Η ευλογία της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΚΔΑΠ και του Πυροσβεστικού Σώματος Λευκάδος.

Tην Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2015 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας επισκέφθηκε το Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. του Δήμου Λευκάδος, ερχόμενος σε επικοινωνία με τον Διευθυντή κ. Βονιτσάνο, το προσωπικό και τα μέλη. Ευχόμενος καλή κι ευλογημένη χρονιά, μοίρασε σε όλους δώρα κι άλλες ευλογίες. Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 ο Σεβασμιώτατος επισκέφτηκε το κτήριο του Πυροσβεστικού Σώματος του…

Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για τους νέους της τοπικής μας Εκκλησίας.

Με την πατρική ευλογία και προτροπή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου και με την ευθύνη του Κέντρου Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας, κατά την μόλις παρελθούσα περίοδο του Αγίου Δωδεκαημέρου υλοποιήθηκε μια σειρά από αξιόλογες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για χάρη των παιδιών και των νέων μας, ενθουσιάζοντας ιδιαίτερα όσους έλαβαν…

“Μουσικά Ταξίδια” για παιδιά Δημοτικού Σχολείου στην «Καταφυγή»

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση των παιδιών στο περσινό πρόγραμμα, το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας προσκαλεί τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας να ταξιδέψουν στους ρυθμούς της Μουσικής. Αφετηρία του ταξιδιού και τόπος συνάντησης γι’ αυτά τα όμορφα «Μουσικά ταξίδια» θα είναι και πάλι ο φιλόξενος χώρος της…

Ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο αειμνήστου Αιδεσιμ. Ιερέως π. Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ Φ Λ Ω Κ Α.

Τό ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, καί ὥρα 8:30 π.μ. στόν Ἱερόν Κοιμητηριακόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Σταυροῦ Ἰθάκης, θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερόν Μνημόσυνον, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἑνός ἔτους ἀπό τῆς εἰς Κύριον…

Η φιλανθρωπική βραδιά υπέρ της ενισχύσεως του Οίκου Πρόνοιας της Ι. Μητροπόλεώς μας.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική βραδιά υπέρ της ενισχύσεως του Οίκου Πρόνοιας Λευκάδας, στην κατάμεστη αίθουσα του κτήματος «Γαρδέλη» που φιλοξένησε την εκδήλωση.Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Λευκάδας και Ιθάκης κ.κ. Θεόφιλος ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και καλωσόρισε στη συνέχεια τους παρευρισκόμενους λέγοντας: «η παρουσία σας απόψε εδώ δηλώνει την αποδοχή σας και την συμπαράστασή…

Τα φοιτητικά επιδόματα του κληροδοτήματος της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Μέσα σε κλίμα πατρικής αγάπης και στοργής δέχτηκε , ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος , το μεσημέρι της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2014 στο επισκοπείο της Λευκάδας  36 φοιτητές προερχομένους από οικογένειες των νησιών μας και έδωσε στον καθένα ξεχωριστά χρηματικό επίδομα . Η δωρεά αυτή εκφράζει τη φιλάδελφη και πατρική μέριμνα του Επισκόπου και…

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2015 των κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Tην Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. κ. Θεόφιλος έψαλε την Ακολουθία της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Αγιοβασιλόπιτας, στο κτήριο της παλαιάς Μητρόπολης (¨Καταφυγή»), παρουσία των κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως και ευσεβών πιστών. Από το πρωί της  ο Σεβασμιώτατος δεχόταν μικρούς και μεγάλους που κατέφθαναν για να ψάλουν τα…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κοντά στον πτωχό και πονεμένο συνάνθρωπό μας.

Ανήμερα της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων και ώρα 11:30, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, επισκέφθηκε μαζί με κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως τον Οίκο Πρόνοιας (Γηροκομείο) και το Νοσοκομείο της πόλεως της Λευκάδος. Όπως κάθε χρόνο άλλωστε, έτσι και φέτος, ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε με τους ασθενείς και πονεμένους συνανθρώπους μας και τους μοίρασε χριστουγεννιάτικες…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας με τους άμεσους συνεργάτες του.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, παραμονές της εορτής των Χριστουγέννων, κάλεσε τους άμεσους συνεργάτες του στη αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως. Κατά την διάρκεια της συνάξεως, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικές νουθεσίες και ευχαριστίες και ευχήθηκε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους, μοιράζοντας χριστουγεννιάτικες ευλογίες.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari