<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Μηνύματα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου για την έναρξη των μαθημάτων στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια – Λύκεια για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020   Αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, Αγαπητοί γονείς, Αγαπητά μου παιδιά, Αρχίζουν και φέτος τα σχολεία και όλοι μαζί ζητάμε από τον Άγιο Θεό μας να ευλογήσει κι αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, αλλά κι εμείς, οι πνευματικοί σας…

Υποδοχή Τιμίας Χειρός Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Παλαίρου Αιτωλ/νίας.

Κοινοποιούμε πρόγραμμα Υποδοχής Τιμίας Χειρός Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Παλαίρου Αιτωλ/νίας.

Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Διοικητού της 4ης ΜΣΕΠ στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.30 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας υποδέχτηκε στο Επισκοπείο τον νέο Διοικητή της 4ης ΜΣΕΠ Επισμηναγό (EA) κ. Νικόλαο Κωστάκο. Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων ευχήθηκε στον νέο Διοικητή καλή δύναμη και κάθε ευλογία στο έργο του ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για την συνέχιση…

Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.

Mε κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό πανηγύρισε κι εφέτος η Ιερά Μονή Παναγίας Καθαρών της Ιθάκης την Θεομητορική εορτή του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Προσκυνητές από όλα τα μέρη του κόσμου βρέθηκαν στην πολιούχο του νησιού, για να προσκυνήσουν, να δεηθούν και να λάβουν την χάρη και την ευλογία της θαυματουργής…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης ομώνυμου Ιερού Ενοριακού Ναού Βαθέος Μεγανησίου.

Τήν Κυριακή 15η Σεπτεμβρίου 2019, ἑορτή τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης & Τρίκκης, κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δουσίκου καί πολιούχου Μεγανησίου, πανηγυρίζει κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη ὁ ὁμώνυμος Ἱερός ‘Ενοριακός Ναός στό Βαθύ Μεγανησίου [Λευκάδος].           Τήν παραμονή – Σάββατον 14 Σεπτεμβρίου- στίς 7.00΄ μ.μ., θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός ‘Αρχιερατικός Ἐσπερινός, μέ θεῖο…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος «Αγίας Κάρας» Λευκάδος.

Τήν  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η,  15  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 9, ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βησσαρίωνος, Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης, θά πανηγυρίσει μεγαλόπρεπα, κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, ὁ φερώνυμος Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στήν θέση «Ἁγία Κάρα» τῆς…

Πρόγραμμα Τελετής κατάθεσης θεμελίου λίθου του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ενοριακού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σας προσκαλούμε στην Τελετή κατάθεσης θεμελίου λίθου του Ενοριακού Πνευματικού μας Κέντρου, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 6.30 μ.μ….

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Σώζοντος στα Σύβοτα.

Το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2019 εόρτασε ο Ιερός Ναός του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Σώζοντος στα Σύβοτα Λευκάδος. Το εσπέρας της Παρασκεύης και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλλει ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’αρτοκλασίας. Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας εκπροσώπησε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Κοσμάς….

Η Ιερά Πανήγυρις της ανάμνησης του εν Χώναις θαύματος του Ταξιάρχου Μιχαήλ στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό της πόλεως της Λευκάδος.

Τήν Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, ανάμνηση του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πανηγύρισε ο ομώνυμος Ιερός Κοιμητηριακός Ναός της πόλεως της Λευκάδος. Το απόγευμα της Πέμπτης και ώρα 7:00 μ.μ. εψάλλει ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με την συμμετοχή των κληρικών και του ευσεβούς λαού της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αιδεσιμολογιώτατος…

Η υποδοχή των τιμίων λειψάνων των Αγίων Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, η υποδοχή των τιμίων λειψάνων των νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νεκταρίου Κρέντης. Τα χαριτόβρυτα λείψανα των νεοφανών μαρτύρων προσεκόμισαν από την γενέτειρα του Αγίου Ραφαήλ, την νήσο Ιθάκη, τη σεπτή ευλογία και αδεία του Σεβασμιωτάτου…

Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στον Οίκο Πρόνοιας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το πρωί της Τρίτης 3 Σεπτεμβρίου 2019 τελέσθηκε στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Οίκου Πρόνοιας (Γηροκομείο) της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, με την ευκαιρία της εορτής της Ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερος π. Ηλίας Καραλής, εφημέριος Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίου Ηλία, ο οποίος…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.

Κοινοποιούμε πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ο Ρ Τ Η Σ  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ   Γνωρίζουμε στούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς ὅτι σύν Θεῷ τήν Κ Υ Ρ…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Aρχιερατική Θεία Λειτουργία –  Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Αθανασίου Αγίου Πέτρου

  Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 08.00 π.μ.

   

  Αρχιερατικός Εσπερινός –  Κουρά Μοναχού

  Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Λιβάδι Καρυάς

  Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 5.00 μ.μ.

   

  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία –  Χειροτονία Διακόνου

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αναργύρων Λευκάδος

  Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 8.00 π.μ.

  ————————————————

   

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari