<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Οίκο Πρόνοιας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το πρωινό του Σαββάτου, 23 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Θεόφιλος τέλεσε το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Οίκο Πρόνοιας (Γηροκομείο) της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πλαισιούμενος από τους κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας πόλεως Λευκάδος. Το θείο λόγο κήρυξε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπ. π. Αναστάσιος Μεσσήνης, εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου…

Διανομή τροφίμων σε οικογένειες του Καλάμου εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Το πρωινό του Σαββάτου, 23 Δεκεμβρίου 2017 οι υπεύθυνοι και οι συνεργάτες του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως μετέβησαν στο νησί του Καλάμου με σκοπό να διανέμουν οικονομικά βοηθήματα και δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες του μικρού νησιού της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας. Οι ενδεείς αδελφοί μας  απηύθυναν για…

Διανομή τροφίμων σε ενδεείς αδελφούς μας από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Το πρωί της Πέμπτης, 21 Δεκεμβρίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος  διένειμε στο κτήριο του «Οίκου Αγάπης» της Ιεράς μας Μητροπόλεως δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες και ενδεείς αδελφούς μας από όλο το νησί της Λευκάδας. Στη συνέχεια απηύθυνε πατρικές νουθεσίες και Χριστουγεννιάτικες ευχές πρός όλους , ευχαριστώντας…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας με τους άμεσους συνεργάτες Του.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, παραμονές της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα το πρωινό της Παρασκευής, 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ., ο  Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος κάλεσε τους άμεσους συνεργάτες του στη αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Απηύθυνε πατρικές νουθεσίες και ευχαριστίες και ευχήθηκε καλά και…

Πραγματοποιήθηκε η τελευταία Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το τρέχον έτος.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων, Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η τελευταία για το τρέχον έτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως με ομιλητή τον αξιότιμο κ. Η λ ί α  Σ κ ό ν δ ρ α, Φιλόλογο – Θεολόγο…

Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Σας ενημερώνουμε ότι συν Θεώ την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 8.00 μ.μ. – 10.00 μ.μ. θα ψαλλεί το Απόδειπνο και στη συνέχεια η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων (άνευ Θείας Λειτουργίας – μονοκκλησιά) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Ξεκίνησε τη λειτουργία της στην «Καταφυγή» η Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση του Κέντρου Νεότητας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Την περασμένη Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 στις 12.30 το μεσημέρι στην «Καταφυγή» (κοντά στην Κεντρική Πλατεία, οδ. Μεγανησίου 5, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου), ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος εγκαινίασε τη Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση που διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά, για την ενίσχυση των σκοπών του, το…

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Το απόγευμα της Δευτέρας, 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Θεόφιλος τέλεσε το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος, πλαισιούμενος από τον Ηγούμενο Οσιολ. Ιερομόναχο π. Νικηφόρο Ασπρογέρακα και τους αδελφούς της Ιεράς Μονής καθώς και τους κληρικούς των Αρχιερατικών Περιφερειών πόλεως Λευκάδος και Νυδριού….

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εορτή των Χριστουγέννων Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου.

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης   Ἀρ. Πρωτ.: 1431 Ἐν Λευκάδι, τῇ 5ῃ Δεκεμβρίου 2017   Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν Εὐσεβῆ Λαό τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας   Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά, «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη…

Η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Λευκάδος.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα τιμήθηκε το διήμερο του Σαββάτου και της Κυριακής, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017 ο εορταζόμενος Άγιος Διονύσιος, Επίσκοπος Αιγίνης, ο εν Ζακύνθω, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Τον θείο λόγο κήρυξε ο εφημέριος του Ιερού Ενοριακού…

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Θεόφιλος τέλεσε το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής, πλαισιούμενος από κληρικούς της εν λόγω Αρχιερατικής Περιφέρειας καθώς και της Αρχιερατικής Περιφέρειας πόλεως Λευκάδος. Το θείο λόγο κήρυξε ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατος…

Δελτίο Τύπου Ιεράς Μητροπόλεως.

  Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, δεν θα αποστείλει και φέτος τις εόρτιες ευχές του εν όψει των Χριστουγέννων και της ελεύσεως του νέου έτους 2018 με τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία», αλλά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ευχαριστεί από καρδίας…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός

  Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Λιβάδι Καρυάς

  Σαββάτο, 23 Ιουνίου 2018, 18.30 μ.μ.

   

  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καστού

  Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018, ώρα 08.00 π.μ.

   

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2018

   

  Το φετινό πρόγραμμα λειτουργίας των Παιδικών και Νεανικών Συντροφιών των Ενοριών μας.

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari