<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στις εργασίες του Α᾽ Διεθνούς Συνεδρίου αποδήμων Επτανησίων στη Κέρκυρα.

Το διήμερο της Τετάρτης, 5 και Πέμπτης, 6 Σεπτεμβρίου 2018 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος μετέβει στην Κέρκυρα, συνοδευόμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Αθανάσιο Κοσμά και τον Διευθυντή του Οίκου Πρόνοιας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερο π. Παναγιώτη Ζαβιτσάνο, προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου…

Η Ιερά Πανήγυρις της ανάμνησης του εν Χώναις θαύματος του Ταξιάρχου Μιχαήλ στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό της πόλεως της Λευκάδος.

Τήν Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018, ανάμνηση του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πανηγύρισε ο ομώνυμος Ιερός Κοιμητηριακός Ναός της πόλεως της Λευκάδος. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 7:00 μ.μ. εψάλλει ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με την συμμετοχή των κληρικών και του ευσεβούς λαού της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ευλαβέστατος…

Πρόγραμμα Πανηγυρικού Αρχιερατικού Εσπερινού Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, Προστάτου της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Την Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Λευκάδας, επ’ ευκαιρία της ετήσιας Μνήμης του Προστάτου Αγίου της, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης θα τελέσει τον εσπερινό της εορτής του ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ «του Μελωδού», χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου μας κυρίου κ. Θεοφίλου. Καλούνται οι Ευσεβείς…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος «Αγίας Κάρας» Λευκάδος.

Τό  Σ Α Β Β Α Τ Ο,  15  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 8, ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βησσαρίωνος, Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης, θά πανηγυρίσει μεγαλόπρεπα, κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, ὁ φερώνυμος Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στήν θέση Ἁγία Κάρα τῆς…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Μονής Γενεσίου Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης 2018.

Σας κοινοποιούμε πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Μονής Γενεσίου Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης 2018. Γνωρίζουμε στούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν 8η Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2018, ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, θά πραγματοποιηθεῖ στήν Ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Καθαρῶν Ἰθάκης, μεγάλη θρησκευτική πανήγυρις πρός τιμήν τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ Βαυκερής Λευκάδος.

Σας κοινοποιούμε πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ Βαυκερής Λευκάδος. Τήν ΠΕΜΠΤΗΝ,  6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018, ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ πανηγυρίζει, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτου Μιχαήλ εἰς τήν Βαυκερήν Λευκάδος. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός θά ψαλλεῖ τό ἀπόγευμα τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ, 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ καί ὥραν 6.00 μ.μ. Τήν…

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής της Ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στον Οίκο Προνοίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το απόγευμα της Κυριακής, 2 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 7:00 μ. μ. εψάλη στον Οίκο Προνοίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.  Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ευλαβέστατος Ιεροδιάκονος της Ιεράς μας Μητροπόλεως π. Σπυρίδων…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ πόλεως Λευκάδος.

Σας κοινοποιούμε πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ πόλεως Λευκάδος.   Τήν ΠΕΜΠΤΗΝ,  6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018, ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ πανηγυρίζει, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός τῆς πόλεως Λευκάδος. ὉΜέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινόςθάψαλλεῖ τό ἀπόγευμα τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ, 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ καί ὥραν 7.00 μ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιερού Ναού Παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ «Παλαιού χωριού» Καρυωτών.

Την ΠΕΜΠΤΗ 6 Σεπτεμβρίου, ανάμνηση του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, εορτάζει μετά κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα, ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ του παλαιού οικισμού Καρυωτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, θ’ αρχίσει στις 6.15 μ.μ. της ΤΕΤΑΡΤΗΣ Την ΠΕΜΠΤΗ το πρωί και ώρα 7.15 π.μ. θ’ αρχίσει ο Όρθρος και εν συνεχεία…

Η Ιερά Μητρόπολη περί των πενθίμων κωδωνοκρουσιών σε Ιερούς Ναούς της Ιθάκης.

Μετ’ εκπλήξεως πληροφορηθήκαμε το ατυχές συμβάν της πένθιμης κωδωνοκρουσίας σε Ιερούς Ναούς της Ιθάκης, που έλαβε χώρα κατά την επίσκεψη του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Αλεξίου Τσίπρα στο νησί. Η πρωτοβουλία αυτή δεν τελούσε εν γνώσει της Ιεράς Μητροπόλεως, πολλώ δε μάλλον δεν ετύγχανε της ευλογίας και αδείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και…

Η υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος στη πόλη της Λευκάδας.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 18 Αυγούστου 2018 και ώρα 7.45 μ.μ. ο Ιερός Κλήρος και ο ευσεβής Λαός της Λευκάδας, με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο υποδέχθηκαν στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος (θέση «Αγία Κάρα», όπισθεν Αστυνομικής Διεύθυνσης) την Τιμία Κάρα του θαυματουργού Αγίου η οποία βρισκόταν από την προηγούμενη ημέρα στο…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari