<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ο εορτασμός της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής στα Πλατύστομα Λευκάδος.

Το διήμερο του Σαββάτου, 25ης και Κυριακής, 26ης Ιουλίου 2020 πανηγύρισε με κάθε μεγαλοπρέπεια ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίας Παρασκευής Πλατυστόμων Λευκάδος.     Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλη ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, με την συμμετοχή κληρικών των Αρχιερατικών Περιφερειών Λευκάδος και Καρυάς – Σφακιωτών. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιεροκήρυκας…

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναϊδρίου της Αγίας Παρασκευής στο Σπαρτοχώρι Μεγανησίου Λευκάδος.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 25ης Ιουλίου 2020 και ώρα 7.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο νεόδμητο Ιερό Ναϊδριο της Αγίας Παρασκευής στο Σπαρτοχώρι Μεγανησίου Λευκάδος η υποδοχή τμήματος ιερού λειψάνου της εορταζομένης Οσιοπαρθενομάρτυρος και στη συνέχεια εψάλη η Ακολουθία των Θυρανοιξίων και του Πανηγυρικού Εσπερινού. Στις προβλεπόμενες από την Εκκλησία μας Ιερές Ακολουθίες προεξήρχε, με την άδεια…

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Μορφωτικού Συμβούλου της Ελληνικής Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κ. Α. Μ. Χελμί στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας, 20 Ιουλίου 2020 ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κ. Α. Μ. Χελμί στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ο Δρ. Χελμί και η συνοδεία του συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου και Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως…

Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδος κ. Ανδρέα Κτενά στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής, 24ης Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ.Ανδρέας Κτενάς όπου και συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, με τον οποίο συζήτησαν την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ Μητροπόλεως και Περιφέρειας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία σε εθνικό…

Πρόγραμμα Θυρανοιξίων και Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου Λευκάδος.

    Στον οικισμό Σπαρτοχωρίου – Μεγανησίου ανοικοδομήθηκε το καλοκαίρι του έτους 2020 Ιερός Ναός αφιερωμένος στην Αγία Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή την αθληφόρο. Ο Ιερός Ναός ανηγέρθηκε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης π. Θεοφίλου και αποτελεί Παρεκκλήσιο, υπαγόμενο στην Ενορία Σπαρτοχωρίου. Η Εκκλησία εκτίσθηκε και εξοπλίσθηκε χάρη στη ευλάβεια ευλαβών κατοίκων του Σπαρτοχωρίου,…

Επιμνημόσυνη Δέηση υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των πεσόντων της Εξόδου του Μεσολογγίου και των κατοίκων του Καλάμου κατά την διάρκεια των αγώνων απελευθέρωσης της Ιερής Πόλης.

Το απόγευμα της Κυριακής, 19ης Ιουλίου 2020 εψάλη στο Ηρώο του αύλειου χώρου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδος Επιμνημόσυνη Δέηση υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως όλων όσων ηρωϊκώς αγωνισάμενοι έπεσαν κατά την Έξοδο του Μεσολλογίου καθώς και όλων εκείνων των κατοίκων του Καλάμου που…

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός του Προφήτου Ηλιού στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Σπανοχώρι.

Το απόγευμα της Κυριακής, 19 Ιουλίου 2020 και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλη στον κατάμεστο Ιερό Ενοριακό Ναό Προφήτου Ηλιού Σπανοχωρίου Πανηγυρικός Εσπερινός μετ´αρτοκλασίας, με αφορμή την εορτή της πυρφόρου αναβάσεως εις τους ουρανούς του μέγιστου Προφήτου του Θεού. Στην Πανηγυρική Ιερά Ακολουθία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. π. Σπυρίδων Μπούρης όπου και κήρυξε τον θείο…

Ο εορτασμός της μνήμης της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρίνης στην Εξωγή Ιθάκης.

Το διήμερο της Πέμπτης, 16 και Παρασκευής 17 Ιουλίου 2020 έλαβαν χώρα στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου στις Καρυές Εξωγής Ιθάκης οι λατρευτικές εκδηλώσεις του εορτασμού της μνήμης της Αγίας παρθενομάρτυρος Μαρίνης της θαυματουργού. Η μεγάλη αυτή εορτή έχει μεταφερθεί στον εν λόγω Ιερό Ναό εξαιτίας της ακαταλληλότητας του ομώνυμου Ιερού Ενοριακού Ναού ο οποίος…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία –  Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδος

  Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020, ώρα 08.00 π.μ.

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari