<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πρόγραμμα εορτής Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό στον Βουρνικά.

Κάνουμε γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι, την Πέμπτη 27η  του μηνός Δεκεμβρίου 2018, εορτή του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, εορτάζει με κάθε εκκλησιαστική τάξη και Ιεροπρέπεια ο Ενοριακός Ιερός Ναός Αγίου Στεφάνου Βουρνικά.   Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών   Την 26η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη, παραμονή της εορτής, και ώρα 6.00 μ.μ.  η τέλεση Πανηγυρικού…

Η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του ΑΓΕΡΜΟΥ στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδριού.

Το Σαββάτο, 22/12/2018 και ώρα 7.30 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος και κληρικοί της Αρχιερατικής Περιφέρειας Νυδριού – Μεγανησίου παρακολούθησαν στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδριού την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  από το Στέκι Πολιτισμού Λευκάδας «ΑΓΕΡΜΟΣ». Το τμήμα Βυζαντικής Μουσικής του συλλόγου έψαλλε ύμνους και κάλαντα του Δωδεκαημέρου υπό την καθοδήγηση του Αιδεσιμολ….

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου επί τη εορτή των Χριστουγέννων 2018.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 172 ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ   Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης     Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας με τους άμεσους συνεργάτες Του.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης  μας κ. Θεόφιλος όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, παραμονές της εορτής των Χριστουγέννων στη αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως, κάλεσε τους άμεσους συνεργάτες Του, απηύθυνε πατρικές νουθεσίες και ευχήθηκε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους, μοιράζοντας χριστουγεννιάτικες ευλογίες. Νωρίτερα επισκέφθηκε τον Οίκο Αγάπης όπου και μοίρασε χριστουγεννιάτικα δώρα…

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 45ης Ιερατικής Σύναξης της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το πρωινό της Τετάρτης, 19 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο «Καταφυγή» η 45η από ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Αρχικά τελέσθηκε η  Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, πλησίον του κτηρίου της Καταφυγής. Στη συνεχεία, ξεκίνησαν οι εργασίες της Ιερατικής Συνάξεως….

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Φρυνίου Λευκάδος.

Σε κλίμα πνευματικής κατάνυξης τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Φρυνίου Λευκάδος το απόγευμα της Τρίτης, 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 5:30 μ.μ. το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλασιωμένου από κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Λευκάδος. Το θείο λόγο κήρυξε ο Οσιολογιώτατος Οικονόμος π. Σιλουανός Μεταξάς, αδελφός της Ιεράς…

Η Ιερά Πανήγυρη της μνήμης του Αγίου Διονυσίου, Επισκόπου Αιγίνης στην πόλη της Λευκάδος.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα τιμήθηκε το διήμερο της Κυριακής και της Δευτέρας, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2018 ο εορταζόμενος Άγιος Διονύσιος, Επίσκοπος Αιγίνης, ο εν Ζακύνθω, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού Λευκάδος. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Τον θείο λόγο κήρυξε ο εφημέριος…

Η Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Διονυσίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό των Λαζαράτων.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε το διήμερο της Κυριακής και της Δευτέρας, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2018 η μνήμη του Αγίου Διονυσίου, Επισκόπου Αιγίνης, του εν Ζακύνθω, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Λαζαράτα. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Τον θείο λόγο κήρυξε ο ευλαβεστατος Διάκονος π. Χριστοφόρος…

Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στο νέο Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Λευκάδος.

Το νέο Νοσηλευτικό Ίδρυμα της πόλεως της Λευκάδος επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος συνοδευόμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Αιδεσιμολ. Πρωτ π. Αθανάσιο Κοσμά. Ο Σεβασμιώτατος ξεναγήθηκε στους χώρους του κτηρίου του νέου Νοσοκομείο και συνομίλησε με τους αρμόδιους κατασκευαστές οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την πορεία των έργων. Αξίζει να αναφερθεί ότι…

Aρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κηρύκου Αθανίου.

Το πρωινό της Κυριακής, 16 Δεκεμβρίου 2018 τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κηρύκου Αθανίου Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο ευλαβέστατος Διάκονος π. Χριστοφόρος Αραβανής, αναφερόμενος στην παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Πρίν το ¨Δι᾽ ευχών¨ ο Σεβασμιώτατος τέλεσε το 9μερο Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Νικολάου…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Λιβάδι Καρυάς

  Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 08.00 π.μ.

   

  ——————————————

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari