<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Αναστάσιμη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και 40νθήμερο Ιερό Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Καβάλου Λευκάδος.

Το πρωί της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου 2020 τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Καβάλου Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Καρυάς Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Πανογιώργος Κτενάς και ο ευλαβέστατος Διάκονος π. Σεραφείμ Περγάρης.    Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, πριν…

Υπ’ αριθμ. 204 Ποιμαντορική Εγκύκλιος “Περί του Μυστηρίου του Βαπτίσματος” Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου.

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, τό ὁποῖο μᾶς εἰσάγει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί γινόμαστε μέλη Του. Εἶναι τό λεγόμενο εἰσαγωγικό Μυστήριο, διότι μέ αὐτό ὁ άνθρωπος γίνεται χριστιανός,…

Θεία Λειτουργία και Αρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο Μακαριστού Μητροπολίτου Γρεβενών κυρού Σεργίου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωινό της Τετάρτης, 7ης Οκτωβρίου 2020 τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, Πατριάρχου Κων/ πόλεως Θεία Λειτουργία, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Πριν το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε του Αρχιερατικού Ιερού Μνημοσύνου του μακαριστού…

Θεία Λειτουργία στη μνήμη των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Σεργίου και Βάκχου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Επισυνάπτεται πρόγραμμα Θείας Λειτουργίας στη μνήμη των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Σεργίου και Βάκχου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Ο Αγιασμός της έναρξης λειτουργίας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου (῾῾Οίκου Αγάπης῾῾) της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το έτος 2020-2021.

Τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του COVID-19 τελέσθηκε το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ. στο κτήριο του Οίκου Αγάπης (Αναπαύσεως 4) ο καθιερωμένος Αγιασμός της έναρξης του εφετινού έργου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου πλαισιωμένου από κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ο…

Αναστάσιμη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και 40νθήμερο Ιερό Μνημόσυνο στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Νικιάνας Λευκάδος.

Το πρωί της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2020 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νικιάνας Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιούμενου υπό του εφημερίου Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου π. Σωτηρίου Τσάρκου και του ευλαβεστάτου διακόνου π. Σεραφείμ Περγάρη. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην βαθύτερη…

Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Οσίου πατρός ημών Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου 2020 τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Οσίου πατρός ημών Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, προστάτου της Σχολής της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο εφημέριος…

Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821-2021.

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821-2021.

O Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός του Προστάτου της Σχολής της Βυζαντινής Μουσικής Αγίου Ρωμανού του Μελωδού και ο Αγιασμός της έναρξης των μαθημάτων για το έτος 2020 – 2021.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 30ης Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6:30 μ.μ., εψάλη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Λευκάδος Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’αρτοκλασίας με την ευκαιρία της εορτἠς της μνήμης του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, προστάτου της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ….

Λειτουργικό πρόγραμμα μηνός Οκτωβρίου 2020 Ιερών Ενοριακών Ναών Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου Λευκάδος.

Επισυνάπτεται Λειτουργικό πρόγραμμα μηνός Οκτωβρίου 2020 Ιερών Ενοριακών Ναών Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου Λευκάδος.

Θεία Λειτουργία στην μνήμη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού και πρωτομηνιάτικος Αγιασμός στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Επινασυνάπτεται πρόγραμμα Θείας Λειτουργίας στην μνήμη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού και πρωτομηνιάτικου Αγιασμού στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Δοξολογία Αγίας Σκέπης  (28ης Οκτωβρίου)

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020, ώρα 11.00 π.μ.

  ——————————————————

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari