<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ένα γεμάτο κατασκηνωτικό καλοκαίρι στην Κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, στη Φανερωμένη!

    Ένα καλοκαίρι γεμάτο Κατασκήνωση ήταν το φετινό για τα παιδιά και τους νέους της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης! Ένα καλοκαίρι πλούσιο σε πνευματικές εμπειρίες και βιώματα εποικοδομητικά!      Από τις 25 Ιουνίου μέχρι και τις 29 Αυγούστου 2017 η καρδιά των νεαρών βλαστών της τοπικής μας Εκκλησίας χτυπά δυνατά στον ευλογημένο χώρο των…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Γενεσίου Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ο Ρ Τ Η Σ    ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ         Γνωρίζουμε στούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν 8η Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2017, ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ πόλεως Λευκάδος.

    Τήν ΤΕΤΑΡΤΗΝ,  6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017, ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ πανηγυρίζει, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός τῆς πόλεως Λευκάδος. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός θά ψαλλεῖ τό ἀπόγευμα τῆς ΤΡΙΤΗΣ, 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ καί ὥραν 7.00 μ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θ Ε Ο Φ Ι…

Ιερά Αγρυπνία επί τη αρχή της Ινδίκτου στον ερειπωμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Πέραμα Καλλιγονίου Λευκάδος.

    Γίνεται γνωστό ὅτι τήν ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ πρός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 θά τελεσθεῖ -καιροῦ ἐπιτρέποντος- ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῇ ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου καί τῇ εἰσόδῳ μας στό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Πέραμα Καλλιγονίου Λευκάδος.     Ὁ Ἱ. Ναός, ἐξωκλήσιο τῆς Ἐνορίας μας, παραμένει ἐρειπωμένος μετά τόν…

Συγχαρητήριο μήνυμα Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου πρός τους επιτυχόντες στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017.

Ἀγαπητά μου παιδιά,     Μέ πατρική χαρά πληροφορηθήκαμε τά ὀνόματα τῶν εἰσακτέων στά Ἀνώτατα καί τά Τεχνολογικά Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Πατρίδος μας ἀπό τά Λύκεια τῆς Λευκάδος καί τῆς Ἰθάκης καί σπεύδουμε νά ἀπευθύνουμε τίς ὁλόθερμες συγχαρητήριες ευχές μας σ’ ἐσᾶς πού κοπιάσατε σκληρά, στίς οἰκογένειές σας πού συναγωνίστηκαν μαζί σας, στούς καθηγητές πού συμπαραστάθηκαν…

Η Λιτάνευση της Ιεράς Λάρνακος του Αγίου Διονυσίου στην Λευκάδα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 8:00 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων πόλεως Λευκάδος ο Παρακλητικός Κανόνας στον εορταζόμενο Άγιο Διονύσιο, τον εν Ζακύνθω, Επίσκοπο Αιγίνης. Στην συνέχεια κλήρος και λαός λιτάνευσε, με την συνοδεία των τοπικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και της Φιλαρμονικής της πόλεως και με την…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ναού Παναγίας της «Γύρας» Λευκάδος.

   Σας ενημερώνουμε ότι το διήμερο της Τρίτης 22ης και Τετάρτης, 23ης Αυγούστου 2017, εορτή της αποδόσεως της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Ιερός  Ναός της Παναγίας στην «Γύρα» Λευκάδος.    Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7.00 μ.μ. θα ψαλλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.    Το πρωί της Τετάρτης…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Διονυσίου Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αναργύρων Λευκάδος.

Σας ενημερώνουμε ότι το διήμερο της Τετάρτης 23ης και Πέμπτης, 24ης Αυγούστου 2017 πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αναργύρων Λευκάδος με την ευκαιρία της ανάμνησης της ανακομιδής και μετακομιδής του Ιερού Σκηνώματος του εν Αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού.    Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 8.00 μ.μ. θα ψαλλεί ο…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Λαζαράτων Λευκάδος.

   Σας ενημερώνουμε ότι το διήμερο της Τετάρτης 23ης και Πέμπτης, 24ης Αυγούστου 2017 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Λαζαράτων με την ευκαιρία της ανάμνησης της ανακομιδής και μετακομιδής του Ιερού Σκηνώματος του εν Αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού.    Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 7.00 μ.μ. θα ψαλλεί ο…

Η Ιερά Πανήγυρις της Συνάξεως των εφόρων και προστατών Αγίων της νήσου μας.

  Το διήμερο του Σαββάτου, 19 και Κυριακής 20 Αυγούστου 2017 η τοπική μας Εκκλησία εόρτασε με μεγαλοπρέπεια στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος την Σύναξη πάντων των εφόρων και προστατών της νήσου μας.   Το απόγευμα του Σαββάτου, 19 Αυγούστου και ώρα 8.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του…

Η Ιερά Πανήγυρις της Συνάξεως των προστατών και εφόρων Αγίων της νήσου Λευκάδος.

    Τήν  Κυριακή, 20 Αὐγούστου 2017 ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θά πανηγυρίσει μεγαλόπρεπα τή Σύναξη τῶν προστατῶν καί ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος.   ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Ὥρα 08.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ὥρα 11.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν πρός τούς ἐν Λευκάδι Ἁγίους ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


  aaa

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  diskopotiro  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari