<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


H Ακολουθία της Τριθέκτης και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Γίνεται γνωστό ὅτι τήν ἐρχόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 καί ΩΡΑ 6.00 μ.μ. στόν ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στήν Κεντρική Ἀγορά τῆς ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ἐν ὄψει τῆς μεγάλης δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, θά ψαλεῖ, κατά τό παλαιό ἀσματικό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τῆς ΤΡΙΘΕΚΤΗΣ καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθεῖ τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ…

Η έκτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως στον Ιερό Ναό Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Λευκάδος.

Ακολουθεί αφίσα – πρόσκληση έκτης Σύναξης Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως στον Ιερό Ναό Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Λευκάδος με ομιλητή τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Χριστοφόρο Αραβανή, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Λιβαδίου Καρυάς Λευκάδος, με θέμα: ¨ ’Εάν ὁ Θεός μεθ´ ἡμῶν, οὐδείς καθ᾽ ἡμῶν¨

Η Ιερά Πανήγυρις του εν Αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου, Επισκόπου Αιγίνης του εν Ζακύνθω στην πόλη της Λευκάδος.

Τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19 τιμήθηκε το διήμερο της Πέμπτης και της Παρασκευής, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2021 η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου, Επισκόπου Αιγίνης του εν Ζακύνθω στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος. Το απόγευμα της Πέμπτης και ώρα 6.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ᾽αρτοκλασίας. Τον…

Προσφορά αγάπης από Σχολεία της Β’ Θμιας Εκπαίδευσης της Λευκάδος στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το πρωί της Πέμπτης, 16 και Παρασκευής 17 Δεκεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, οι υπεύθυνοι κληρικοί π. Σπυρίδων Μπούρης και π. Δημήτριος Χριστόπουλος και οι εθελόντριες του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου (Γ.Φ.Τ.) της Ιεράς μας Μητροπόλεως υποδέχθηκαν στον αίθριο χώρο του ῾᾽Οίκου Αγάπης῾῾ (πλησίον Επισκοπείου) αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών και μαθητών του Γυμνασίου Νυδρίου και…

Η Ιερά Πανήγυρις του εν Αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου, Επισκόπου Αιγίνης του εν Ζακύνθω στα Λαζαράτα Λευκάδος.

Τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19 τιμήθηκε το διήμερο της Πέμπτης και της Παρασκευής, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2021 η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου, Επισκόπου Αιγίνης του εν Ζακύνθω στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Λαζαράτα Λευκάδος. Το απόγευμα της Πέμπτης και ώρα 5.30 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ᾽αρτοκλασίας. Τον…

Πραγματοποιήθηκε η Ε᾽ Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λευκάδος.

Τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λευκάδος το απόγευμα της Πέμπτης, 16 Δεκεμβρίου 2021 η πέμπτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής με ομιλητή τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης και αδελφό της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλο. Με αφορμή την εφετινή επέτειο…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5667/2555/14.12.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 77146/10-12-2021 Κ.Υ.Α. (Β ́5816/11-12-2021)».

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5667/2555/14.12.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 77146/10-12-2021 Κ.Υ.Α. (Β ́5816/11-12-2021)», β) τό ὑπ’ ἀρ.πρωτ.: 162769/Θ1/13-12-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 5816/10-12-2021),…

Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Τετάρτης, 15 Δεκεμβρίου 2021 εψάλη στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19, η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Το Μυστήριο τέλεσε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Μπούρης. Πριν το πέρας της Θείας Λειτουργίας…

2η συνάντηση Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης στη Λευκάδα.

Σας κοινοποιούμε ενημερωτικό υλικό για την αυριανή, δεύτερη συνάντηση του Σεμιναρίου μας με τον σχετικό σύνδεσμο στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom. Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 Η συμμετοχή του κλήρου στα επαναστατικά κινήματα της Τουρκοκρατίας (1453-1821) κ. Αθηνά Κονταλή, Δρ. Θεολογίας – Διδάσκουσα Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. Topic: Ioannikios Zampelis’ Zoom MeetingTime: Dec 14, 2021 06:45 PM…

Η Ιερά Πανήγυρις της μνήμης του Αγίου Σπυρίδωνος στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό στα Λαζαράτα Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 εόρτασε το διήμερο του Σαββάτου, 11 και Κυριακής, 12 Δεκεμβρίου 2021 ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος στα Λαζαράτα Λευκάδος τη μνήμη του μεγάλου Ιεράρχου της Εκκλησίας μας. Τόσο τον Πανηγυρικό Εσπερινό όσο και την Πανηγυρική θεία Λειτουργία και την Ιερά Παράκληση του Αγίου…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari