<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στην Ενορία Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών.

   Σας ενημερώνουμε ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 5.00 μ.μ., στον Ιερό Ενοριακό Ναό των Ταξιαρχών Καρυωτών Λευκάδος θα τελεσθεί το Μυστήριο του ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ, υπέρ υγείας και σωτηρίας όλων των ενοριτών – συγχωριανών και των οικείων αυτών, με την ευκαιρία της ενάρξεως της νηστείας των Χριστουγέννων.

Εόρτασε η πόλη της Λευκάδος τους Αγίους Ενδόξους Μεγαλομάρτυρες Μηνά, Βίκτωρα και Βικέντιο.

Mε κάθε λαμπρότητα και εκκλησιαστική ιεροπρέπεια εορτάστηκε και φέτος η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό της πόλεως της Λευκάδος. Το απόγευμα της Παρασκευής, 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. εψάλη στον κατάμεστο Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων κι ενδόξων μεγαλομαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος ο…

Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στον πρώην εφημέριο Ενορίας Καρυωτών π. Σπυρίδωνα Γεωργάκη.

Το πρωινό της Τετάρτης, 8 Νοεμβρίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μετά το πέρας της Πανηγυρικής Αρχιερατική Θείας Λειτουργίας στον εορτάζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών, επισκέφθηκε μαζί με τον εφημέριο Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερο π. Νεκτάριο Μάλφα την οικία του τέως εφημερίου Ενορίας Καρυωτών π. Σπυρίδωνος Γεωργάκη. Ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε αρκετή ώρα με τον σεβαστό…

Η τέταρτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Σας ενημερώνουμε ότι συν Θεώ την Π Ε Μ Π Τ Η, 23 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2017 και ώρα 18.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η τέταρτη για φέτος Σύναξη Μελέτη Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, με ομιλητή τον αξιότιμο…

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 μ.μ.  στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η τρίτη κατά σειρά  Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως με ομιλητη τον Οσιολογιώτατο Οικονόμο π. Σιλουανό Μεταξά, αδελφό της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος και θέμα: «Ἐν τῷ κόσμῳ…

Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου στον Οίκο Προνοίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6:00 μ. μ. εψάλη στον Οίκο Προνοίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, πλαισιούμενου από κληρικούς των Αρχιερατικών Περιφερειών της πόλεως Λευκάδος και Νυδριού…

Η Ιερά Πανήγυρις των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην ενορία Καρυωτών Λευκάδος.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, εορτάστηκε το διήμερο της Τρίτης και της Τετάρτης, 7 και 8 Νοεμβρίου 2017 η Σύναξη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην ενορία Καρυωτών Λευκάδος, στο όνομα των οποίων τιμάται ο Ιερός Ενοριακός Ναός. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, προστάτου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Σας κοινοποιούμε πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, προστάτου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως.

O Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Σπανοχώριο Λευκάδος.

Το απόγευμα της Τρίτης, 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.30 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σπανοχωρίου Λευκάδος Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, με την συμμετοχή κληρικών των Αρχιερατικών Περιφερειών Λευκάδος και Καρυάς  – Σφακιωτών. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας αναφερόμενος μεταξύ άλλων…

Θεία Λειτουργία εις μνήμην του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Σας ενημερώνουμε ότι συν Θεώ την Τ ρ ί τ η, 14 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2017, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου, θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου από 6.30 π.μ. – 8.45 π.μ.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


  Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου

  Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής

  Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 6.00 μ.μ.

   

  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αναργύρων Λευκάδος

  Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 8.00 π.μ.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017

   

  Το φετινό πρόγραμμα λειτουργίας των Παιδικών και Νεανικών Συντροφιών των Ενοριών μας.

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  diskopotiro

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari