<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Καβάλου.

Σε κλίμα πνευματικής κατάνυξης τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Καβάλου το απόγευμα της Πέμπτης, 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλασιωμένου από κληρικούς των Αρχιερατικών Περιφερειών Καρυάς – Σφακιωτών και Λευκάδος. Το θείο λόγο κήρυξε ο ευλαβέστατος Διάκονος π. Βασίλειος Αρβανίτης….

Πραγματοποιήθηκε η τέταρτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής με ομιλητή τον Αιδεσιμολογιώτατο Οικονόμο π. Παναγιώτη Ζαβιτσάνο.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η τέταρτη ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (Σ.Μ.Α.Γ.) της Ιεράς μας Μητροπόλεως, με ομιλητή τον Αιδεσιμολογιώτατο Οικονόμο π. Παναγιώτη Ζαβιτσάνο, εφημέριο Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Αθανασίου Απολπαίνης Λευκάδος, με τίτλο «Οἱ Ἄγγελοι στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας: Μύθος ἤ πραγματικότητα;». Ο π. Παναγιώτης  ομίλησε μεταξύ…

Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Κόκκινης Εκκλησιάς Πλατυστόμων την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018.

Η Ιερά Μονή Φανερωμένης κάνει γνωστό ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Κόκκινης Εκκλησιάς Πλατυστόμων. Ώρα έναρξης του Όρθρου 7.30 π.μ. Θεία Λειτουργία 9.00 π.μ. Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν στις Ιερές αυτές ακολουθίες.

Τελέσθηκε την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 η Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωϊνό της Τετάρτης, 28 Νοεμβρίου 2018 τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Αιδεσιμολογιώτατος Οικονόμος π. Δημήτριος Κατωπόδης, εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Χαραδιατίκων Λευκάδος. Παραθέτουμε σχετικό φωτογραφικό υλικό.    

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στην Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς.

Σε κλίμα πνευματικής κατάνυξης τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλασιωμένου από κληρικούς των Αρχιερατικών Περιφερειών Καρυάς – Σφακιωτών και Λευκάδος. Το θείο λόγο κήρυξε ο Αιδεσιμολογιώτατος Οικονόμος…

5νθήμερη Προσκυνηματική εκδρομή στα Ιεροσόλυμα για την εορτή των Αγίων Θεοφανείων Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Από την ενορία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Λευκάδος γίνεται γνωστό ότι προγραμματίζεται 5ήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να συμμετάσχουμε στον πανηγυρικό εορτασμό των Θεοφανείων του Κυρίου στις 19 Ιανουαρίου (σημ.: το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ακολουθεί το ιουλιανό ημερολόγιο) με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων μνήμης Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Μεγάλο Αυλάκι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ 29 & 30-11-2018     ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΩΡΑ 18.00΄ (6 μ. μ) ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΩΡΑ 07.00 π.μ: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ.κ ΘΕΟΦΙΛΟΥ  ΩΡΑ 17.00΄ μ.μ: ΤΕΛΕΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αγίας Αικατερίνης στα Χορτάτα.

Το πρωινό της Κυριακής, 25 Νοεμβρίου 2018 τελέσθηκε στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Χορτάτων Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος μοίρασε το αντίδωρο κι ευχήθηκε στο ευσεβές εκκλησίασμα έτη πολλά κι ευλογημένα δια πρεσβειών της εορταζομένης Αγίας Αικατερίνης της πανσόφου.

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως μνήμης Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Λευκάδος.

Τήν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου ΑΝΔΡΕΟΥ τοῦ Πρωτοκλήτου, θά πανηγυρίσει μεγαλόπρεπα, κατά τήν ἐκκλησσιαστική τάξη, ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στη πόλη της Λευκάδος.     Τό ἀπόγευμα τῆς  ΠΕΜΠΤΗΣ καί ὥρα 6.00 μ.μ. θά ψαλεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ.     Τό πρωί τῆς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, καί ὥρα 7.30 π.μ. θ΄…

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ενορίας Καβάλου.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 24 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 5.30 μ.μ. εψάλη στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στον Κάβαλο ο Πανηγυρικός Εσπερινός της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου. Στον Πανηγυρικό Εσπερινό έλαβαν μέρος κληρικοί των Αρχιερατικών Περιφερειών Καρυάς – Σφακιωτών και Λευκάδος, ενώ τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο εκπροσώπησε ο Πανοσιολογιώτατος…

Διάλογοι Ενηλίκων: «Η Ορθόδοξη Πίστη μας και οι παραχαράξεις της Αλήθειας».

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας δημιουργεί σε τέσσερις περιοχές του νησιού μας (Καλαμίτσι, Άγιος Πέτρος, Πινακοχώρι, Σύβρος) μια ακόμη ευκαιρία διαλόγου για γονείς και γενικά για ενήλικες. Αληθεύει πράγματι πως τη βάση της χριστιανικής αγωγής συνιστά η οικογένεια. Ο λόγος του Θεού καρποφορεί στο εύφορο χωράφι της παιδικής ψυχής,…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως μνήμης Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Ρεκατσινάτων Καρυάς.

     Τήν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2018, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, θά ἑορτάσει ὁ ὀμώνυμος Ἱερός Ναός στά Ρεκατσινάτα Καρυᾶς ὡς ἐξής:      Τήν Π Ε Μ Π Τ Η , 29  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ καί ὥρα 4:15 μ.μ….


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Θεία Λειτουργία –  Αρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Λιβάδι Καρυάς

  Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020, ώρα 08.00 π.μ.

  ——————————————–

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari