<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της μνήμης των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό της Λευκάδος.

Το πρωι της Κυριακής, 11 Νοεμβρίου 2018 τελέσθηκε στον κατάμεστο Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων κι ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου πόλεως Λευκάδος Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου από κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην Παραβολή του Καλού…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου πόλεως Λευκάδος 2018.

Τήν Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η,  11  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 8, ἑορτή τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου θά πανηγυρίσει, κατά τήν ἀρμόζουσα ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί τάξη, ὁ φερώνυμος Ἱερός Ἐνοριακός Ναός πόλεως Λευκάδος.    Τό ἀπόγευμα τοῦ Σ Α Β Β Α Τ…

Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου στον Οίκο Πρόνοιας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 8 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ. μ. εψάλη στον Οίκο Πρόνοιας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, πλαισιούμενου από κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας της πόλεως Λευκάδος . Μεγάλος…

Η Ιερά Πανήγυρις των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Ενορία Καρυωτών Λευκάδος.

Με κάθε λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των Επουρανίων Δυνάμεων στην Ενορία των Ταξιαρχών Καρυωτών Λευκάδος. Την παραμονή της εορτής τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός προεξάρχοντος του εκπροσώπου του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας και Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Αθανασίου Κοσμά,ο οποίος και κήρυξε τον Θείο Λόγο….

O Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Σπανοχώριο Λευκάδος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17.30 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σπανοχωρίου Λευκάδος Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, με την συμμετοχή κληρικών των Αρχιερατικών Περιφερειών Λευκάδος και Καρυάς  – Σφακιωτών. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολογιώτατος Διάκονος π. Χριστοφόρος Αραβανής αναφερόμενος…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στο Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο επί θεμάτων Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (Θρησκευτικού Τουρισμού) στον Πύργο Ηλείας.

To διήμερο της Παρασκευής 2 και Σαββάτου 3 Νοεμβρίου 2018 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως  Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Αθανάσιο Κοσμά μετέβη στον Πύργο Ηλείας με αφορμή την διεξαγωγή του Γ’ Πανελληνίου Συνεδρίου επί θεμάτων Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (Θρησκευτικού Τουρισμού). Συνδιοργανωτές του εν λόγω Συνεδρίου ήταν το…

Περίληψη Διακηρύξεως μίσθωσης ακινήτου Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου.

Ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου δηλώνει ότι εκτίθεται σε Δημόσια φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για τριετή μίσθωση ένα αστικό ακίνητο, εμβαδού 21 τ.μ. μετ’ αυλίου χώρου 17,5 τ.μ., ευρισκομένου εντός του οικισμού Κατωμερίου, έναντι του Ιερού Ναού, ιδιοκτησίας του. Η δημοπρασια θα διεξαχθεί στο Γραφείο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου, ενώπιον…

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής με ομιλητή τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ιωαννίκιο Ζαμπέλη.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε  στον Ιερό Ενοριακό  Ναό Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού πόλεως Λευκάδος η δεύτερη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής  (Σ.Μ.Α.Γ.), , με ομιλητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Ι ω α ν ν ί κ ι ο  Ζ α μ π έ λ η, Ιεροκήρυκα της…

Η Ιερά Πανήγυρις των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (των εκ Μικράς Ασίας) στην πόλη της Λευκάδας.

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και φέτος  η Ιερά Πανήγυρις των Αγίων Ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (των εκ Μικράς Ασίας) και της μητρός αυτών Αγίας Θεοδότης στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό της  πόλεως της Λευκάδος. Το απόγευμα της Τετάρτης, 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18.00 μ.μ. εψάλη ο Μεγάς Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιερού Ενοριακού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών Λευκάδος.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Με ιδιαίτερη χαρά Σας προσκαλούμε στις ιερές ακολουθίες, που θα λάβουν χώρα στον Ιερό Ενοριακό Ναό μας, με την ευκαιρία της ετήσιας μνήμης της Συνάξεως των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ, Γαβριήλ και των λοιπών αγίων επουρανίων Δυνάμεων, προστατών της Ενορίας μας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: ΤΕΤΑΡΤΗ,…

Βιωματικό σεμινάριο για σκεπτόμενους γονείς στο ΝΥΔΡΙ! Κάθε Δευτέρα από 05.11 – 10.12.2018 «Συζητώντας για τα συναισθήματά μας»

Για μια ακόμη χρονιά, αρχίζουν οι «Διάλογοι Γονέων», μια κίνηση της τοπικής μας Εκκλησίας για την ουσιαστική στήριξη της οικογένειας. Φέτος θα ξεκινήσουν από το ΝΥΔΡΙ με ένα βιωματικό σεμινάριο, διάρκειας έξι εβδομαδιαίων συναντήσεων. Θα διεξάγεται στο «Κέντρο Νεότητας ενορίας Νυδριού και περιχώρων» δίπλα στον Ιερό Ναό της Παναγίας, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.30 –…

Ο πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στους Τσουκαλάδες Λευκάδος.

Το απόγευμα της Κυριακής, 28 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18 :15 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στους Τσουκαλάδες Λευκάδος Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, με την ευκαιρία της μνήμης της Οσιοπαρθενομάρτυρος Αγίας. Το θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολογιώτατος Ιεροδιάκονος π. Χριστοφόρος Αραβανής αναφερόμενος μεταξύ…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ————————————————

   

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari