<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

http://telegra.ph/MDMA-v-Lyubani-04-15 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  Tsuge tasting  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.  get link δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  http://telegra.ph/Kupit-boshki-v-Staraya-Russa-04-19  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)http://telegra.ph/Rabota-legalnye-poroshki-04-15 Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Εκδήλωση για νέους συζύγους και γονείς με αφορμή το νέο βιβλίο των εκδόσεων ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ «Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα…».

Στο πλαίσιο των φετινών «Διαλόγων Γονέων», το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας έχει την τιμή να διοργανώνει Εκδήλωση για νέους συζύγους και γονείς με αφορμή το νέο βιβλίο των εκδόσεων ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, με τίτλο: «Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα…» Πρόκειται για έναν αξιόλογο και μεστό σε περιεχόμενο συλλογικό τόμο, που πραγματεύεται θέματα όπως:…

Ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος.

Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, 8 Απριλίου 2018 και ώρα 8.30 μ.μ., ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος έψαλλε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων της πόλεως της Λευκάδος την Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης. Από νωρίς το απόγευμα ο ευσεβής κλήρος και ο φιλόχριστος λαός του νησιού συγκεντρωνόταν στο Επισκοπείο της Ιεράς μας…

Η Ακολουθία της Αναστάσεως και η Αρχιερατική θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου, 7 Απριλίου 2018 εψάλη στον κατέμεστο από ευσεβείς χριστιανούς Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος η Ακολουθία της Αναστάσεως και στη συνέχεια η Αναστάσιμη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Αφού κλήρος και λαός έψαλλαν όλοι μαζί το «Χριστός Ανέστη» στη συνέχεια κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων. Πριν…

Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στα Ιδρύματα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Tο πρωινό του Μ. Σαββάτου, 7 Απριλίου 2018, μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ενοριακό  Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος από κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες, επισκέφθηκε γι’ ακόμη μια χρονιά τα Ιδρύματα της πόλεως. Αρχικά επισκέφθηκε το Νοσοκομείο, ερχόμενος σε επικοινωνία με τους ασθενείς, το ιατρικό…

Η «πρώτη Ανάσταση» στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου πόλεως Λευκάδος.

Το πρωινό του Μ. Σαββάτου, 7 Απριλίου 2018 και ώρα 8.00 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος τέλεσε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος τον Εσπερινό και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία τελέστηκε εκτός του Ιερού Βήματος, πάνω στο κουβούκλιο του Επιταφίου, όπως ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος…

Η Ακολουθία και η Περιφορά του Επιταφίου του Κυρίου μας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνυξη τελέσθηκε το βράδυ της Μ. Παρασκευής, 6 Απριλίου 2018 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος  η Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου. Κλήρος και λαός έψαλλε τις τρείς Στάσεις των Εγκωμίων και στη συνέχεια λιτάνευσαν το Σώμα του Κυρίου κατά μήκος της αγοράς ως την κεντρική πλατεία, με την συνοδεία…

Οι Ακολουθίες του Επιταφίου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδριού.

Παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό από τις Ιερές Ακολουθίες του Επιταφίου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδριού Λευκάδος. Πηγή: Μάριος Γαζής.

Ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης και Περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό της πόλεως της Λευκάδος.

Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής, 6 Απριλίου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πόλεως Λευκάδος η Ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως του Σταυρωθέντος Κυρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, με την παρουσία των κληρικών της πόλεως και πλήθους ευσεβών χριστιανών. Ακολούθησαν οι Στάσεις των Εγκωμίων του Επιταφίου, η…

Η Ακολουθία των Μ. Ωρών και ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών.

Με τη δέουσα κατάνυξη τελέστηκαν το πρωί της Μ. Παρασκευής, 6 Απριλίου 2018 και ώρα 8.00 π.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών οι Ακολουθίες των Μεγάλων Ωρών και στη συνέχεια ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Μετά το πέρας των ακολουθιών τελέστηκε Αρχιερατικό Τρισάγιο υπέρ μακαρίας μνήμης και…

Η Ακολουθία των Αχράντων Παθών στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδριού Λευκάδος.

Το βράδυ της Μ. Πέμπτης, 5 Απριλίου 2018 και ώρα 7.30 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος μετέβη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδριού, όπου μαζί με τον εφημέριο Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γεώργιο Δέλλα τέλεσαν με κατάνυξη και ευλάβεια την Ακολουθία των Αχράντων Παθών. Παρών μεταξύ άλλων ήταν και οι αρχές του τόπου…

Διανομή τροφίμων σε οικογένειες της Λευκάδας από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχης μας.

Το πρωί της Μ. Δευτέρας, 2 Απριλίου 2018 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος μαζί με τους κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου διένειμε στον «Οίκο Αγάπης» της Ιεράς μας Μητροπόλεως δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες της Λευκάδας, απευθύνοντας πατρικές νουθεσίες και ευχές για ευλογημένο Πάσχα.

Η Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου, Αγίου Πέτρου Λευκάδος.

Το απόγευμα της Μ. Τρίτης, 3 Απριλίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλη σε κατανυκτική ατμόσφαιρα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου κ.ωμης Αγίου Πέτρου Λευκάδος η Ακολουθία του Νυμφίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου, με τη συμμετοχή των ευσεβών ενοριτών.


Сколько гашиш остается в крови Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου http://telegra.ph/Zakladki-LSD-v-Pyatigorske-04-08  


   

  go to link ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2018

   

  Το φετινό πρόγραμμα λειτουργίας των Παιδικών και Νεανικών Συντροφιών των Ενοριών μας.

   

  http://telegra.ph/Kupit-marihuanu-Domodedovo-04-11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  http://telegra.ph/Kupit-belyj-poroshok-YUzhnouralsk-05-10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  http://telegra.ph/Kupit-marihuanu-Novyj-Oskol-04-19 ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ

  http://telegra.ph/Spajs-forum-04-14  

  http://telegra.ph/Kupit-Tyomnyj-Solvychegodsk-04-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  Купить скорость в Верещагино ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  follow site ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  http://telegra.ph/Kupit-Kokain-v-Mamonovo-05-11 ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  go here ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  enter site ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  http://telegra.ph/Kupit-MEF-Tambov-04-16 Κανάλι Βίντεο

  youtube

  follow link Τυπική Διάταξις

  TD