<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ιερά Αγρυπνία εορτής της Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι της Καρυάς.

    Τήν ἐρχόμενη Δευτέρα, 24 πρός Τρίτη 25 Ἰουλίου 2017, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης, θά ψαλεῖ κατανυκτική Ἱερά Ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στό Λιβάδι τῆς Καρυᾶς.    Ἡ Ἀγρυπνία θά ψαλεῖ ὑπαίθρια, καιροῦ ἐπιτρέποντος, στό ἐρειπωμένο παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πίσω ἀπό τόν αὐλόγυρο τῆς Ἱ. Μονῆς….

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στην πανήγυρη της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ στο Τρίκορφο Φωκίδος.

 Το δίημερο της Τρίτης, 18 και Τετάρτης 19 Ιουλίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, μετέβει με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτοπ. π. Αθανάσιο Κοσμά στο Ιερό Ησυχαστήριο του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ στο Τρίκορφο Φωκίδος προκειμένου να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις της…

Ανακοινώση Ιεράς Μητροπόλεως περί αναβολής προγραμματισμένων εκδηλώσεων αφίξεως Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας.

   Σας γνωρίζουμε ότι, ένεκα ανυπερβλήτου εκτάκτου κωλύματος του Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γέροντος Εφραίμ, αναβάλλονται επί του παρόντος οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις επί τη αφίξει της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Παραμυθίας όπως και η τιμητική εκδήλωση για τις πολύτεκνες μητέρες κατα το διήμερο της Πέμπτης, 27 και Παρασκευής, 28 Ιουλίου 2017.

Ο εορτασμός της παρθενομάρτυρος Αγίας Μαρίνας στον Πόρο Λευκάδος.

   To πρωϊνό της Δευτέρας, 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 8.00 μ.μ. τελέσθηκε στον εορτάζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Μαρίνης Πόρου Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο εφημέριος του εν λόγω Ιερού Ναού Αιδεσιμ. Πρεσβ. π. Νικόλαος Φωκάς και ο εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου…

Ο εορτασμός της μνήμης της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρίνης στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην πεδιάδα Λευκάδος.

    Το διήμερο της Κυριακής, 16 και Δευτέρας 17 Ιουλίου 2017 έλαβαν χώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας πεδιάδος Λευκάδος λατρευτικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης της Αγίας παρθενομάρτυρος Μαρίνης της θαυματουργού.     Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας με την συμμετοχή κληρικών της…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στο ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο του αειμνήστου Γεωργίου Γουργολίτσα στο Κεράσοβο Αγρινίου.

   Το πρωϊνό της Κυριακής, 16 Ιουλίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετέβει στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Κάτω Κερασόβου Αγρινίου, όπου και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία κατόπιν αδείας του οικείου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πλαισιούμενος από τον εφημέριο του εν λόγω Ιερού…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στις εκδηλώσεις «Μνήμης και Τιμής» στη Νικιάνα.

    Το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Ιουλίου 2017 και ώρα 8.00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετέβει στην Νικιάνα μετά από πρόσκληση του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου «οι Σκάροι» σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδος, προκειμένου να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις «Μνήμης και Τιμής», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλούνται, οι οποίες πραγματοποιούνται για ενδέκατη χρονιά και…

Δελτίο Τύπου Ιεράς Μητροπόλεως περί εορτασμού Ιερού Ναού Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής Βλυχού.

      Απέναντι από το κοσμοπολίτικο σήμερα Νυδρί, στη βόρεια απόληξη της χερσονήσου του Γενίου – Βλυχού, είναι χτισμένο ένα μικρό κατάλευκο εκκλησάκι. «Το εκκλησάκι του βράχου», για όσους δε γνωρίζουν είναι αφιερωμένο στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακή.    Η παράδοση αναφέρει πως οι ναυτικοί που περνούσαν από το σημείο αυτό τις νύχτες, έβλεπαν ένα φως…

Για 5η συνεχόμενη χρονιά «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» τον Αύγουστο!

     Εδώ και τέσσερα χρόνια η «Κατασκήνωση στην Πόλη» ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους! Και ο φετινός Αύγουστος που σιγά – σιγά πλησιάζει θα φέρει μαζί του το θεσμό που αγαπήσαμε μικροί και μεγάλοι: την «Κατασκήνωση στην Πόλη» της Λευκάδας!     Περισσότερα από εξήντα παιδιά, ηλικίας Δημοτικού Σχολείου, αγόρια και κορίτσια, θα έχουν την ευκαιρία να…

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής της μετακομιδής των ι. λειψάνων των Αγίων νεομαρτύρων Ραφαήλ και των συν αυτω Νικολάου και Ειρήνης στην Ιθάκη.

   Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα, κατάνυξη και την παρουσία του κλήρου, των κατοίκων και των αρχών της Ιθάκης πανηγύρισε το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017 ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Ραφαήλ Περαχωρίου την μετακομιδή, εκ της νήσου της Μυτιλήνης, των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ του Ιθακησίου και των συν αυτώ…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στον πρώτο επίσημο εορτασμό του Αγίου Βλασίου του Ακαρνάνος.

     Την Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετέβει με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτοπ. π. Αθανάσιο Κοσμά στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, στα Σκλάβαινα Βονίτσης Ακαρνανίας, μετά από προσωπική πρόσκληση του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά να λάβει μέρος στις λατρευτικές εκδηλώσεις για…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


  aaa

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  diskopotiro  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari