<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


IMG_2130

Η Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανωγής και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Βαθέος Ιθάκης.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου, 15 Απριλίου 2017 και ώρα 9.00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετέβει στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Ανωγή Ιθάκης όπου και τέλεσε την Ακολουθία της Αναστάσεως. Μέσα στον ασφυκτικά γεμάτο Ιερό Ναό και σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, ο Σεβασμιώτατος, κλήρος και λαός έψαλλαν όλοι μαζί το «Χριστός…

IMG_2109

Η «πρώτη Ανάσταση» στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πλατρειθιά Ιθάκης.

Το πρωϊνό του Μ. Σαββάτου, 15 Απριλίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος τέλεσε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πλατρειθιά Ιθάκης τον Εσπερινό και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία τελέστηκε εκτός του Ιερού Βήματος, πάνω στο κουβούκλιο του Επιταφίου, όπως ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος έχει καθιερώσει να…

IMG_2158

Η Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι της Καρυάς.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου, 15 Απριλίου 2017 και ώρα 8.00 μ.μ. τελέστηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς η Ακολουθία της Αναστάσεως. Μέσα στην ασφυκτικά γεμάτη ιστορική Ιερά Μονή και σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής,  Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο…

0-02-05-1fd8cb904f5efff4ad15f53de728bf06c18e79195607dfaa52cb30e99214961d_full

Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή στην Ιθάκη.

Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνυξη τελέσθηκαν στο νησί της Ιθάκης οι Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Το πρωί στην Ακολουθία των Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθηλώσεως στον Σταυρό της Ιθάκης χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Θεόφιλος και παρευρέθησαν όλες οι αρχές του τόπου. Το βράδυ στην πόλη της Ιθάκης, το Βαθύ, στον Μητροπολιτικό…

0-02-04-91209d1a34190dcb7949842f33595316a266c3cf3a57754cd2678af32a005f06_full

Περιοδεία του Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου, στο νησί της Ιθάκης.

Ξεκίνησε από την Μεγάλη Τετάρτη η περιοδεία του Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου, για την πορεία προς το Πάθος και την Ανάσταση, στο νησί της Ιθάκης. Όπως είναι γνωστό, ο Σεβασμιώτατος τελεί την μεγάλη εβδομάδα και την Ανάσταση κάθε δεύτερο έτος στο νησί της Ιθάκης. Χθες νωρίς το μεσημέρι τελέσθηκε το ιερό ευχέλαιο στον ιερό ναό…

IMG_2056

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας με τους άμεσους συνεργάτες Του.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, παραμονές της μεγάλης εορτής του Πάσχα και συγκεκριμένα την Μ. Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ., κάλεσε τους άμεσους συνεργάτες Του στη αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως, απευθύνοντας τους πατρικές νουθεσίες κι ευχαριστίες για την συνεργασία τους. Ευχόμενος…

Ποιμαντορική Εγκύκλιος αρ. 147 Πάσχα 2017

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2017 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου.

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης   Ἀρ. Πρωτ.: 529 Ἐν Λευκάδι, τῇ 27ῃ Μαρτίου 2017     Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐλογημένον Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   «Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν,…

Logo

Προγραμμα Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ Λευκάδος και Εσπερινού της Αγάπης πόλεως Λευκάδος.

Παρατίθεται πρόγραμμα Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ και Εσπερινού της Αγάπης Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) πόλεως Λευκάδος.

H πανήγυρη του Οσίου Πατρός ημών Ιωακείμ του Ιθακησίου, του «Παπουλάκη» στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου.

Πασχάλιες ευχές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ Θεοφίλου.

    Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, επέλεξε και εφέτος να μην αποστείλει τις Πασχάλιες ευχές του με τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία», αλλά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Τύπου. Ευχαριστεί θερμά όλους όσους έχουν αποστείλει ήδη τις δικές τους ευχές και αντεύχεται τα βέλτιστα με την συνημμένη κάρτα.

IMG_2048

Η Ακολουθία του Β’ Νυμφίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιγονίου.

Το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, 10 Απριλίου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη η Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιγονίου Λευκάδος, χοροστατούντος του Σεβασμωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

IMG_2023

Η Ακολουθία του Α’ Νυμφίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων.

     Το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων, 9 Απριλίου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη η Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων, χοροστατούντος του Σεβασμωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

IMG_2035

Κυριακή των Βαΐων στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παναγίας των Ξένων Λευκάδος.

Το πρωινό της Κυριακής των Βαΐων, 9 Απριλίου 2017 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Κατά την διάρκει της Ακολουθίας του Όρθρου, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τα βάγια τα οποία και μοίρασε με το αντίδωρο στους ευλαβείς πιστούς στο τέλος…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


  AFISA EKDROMIS UKRANIA 2017

  LOUDOVIKOS KARIOTES

  kataskinwseis_2017

  ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2017

  Η Πανήγυρις της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής του Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου.  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari