<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στην εξόδιο Ακολουθία του αειμνήστου π. Βασιλείου Σάββα.

     Σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης εψάλλη το πρωϊνό της Δευτέρας, 3 Ιουλίου 2017  στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μοσχάτου, η Εξόδιος Ακολουθία του αιδεσιμ. πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Σάββα. Της Ακολουθίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, πλαισιούμενος από κληρικούς της Περιφερείας του Μοσχάτου και των γειτονικών περιοχών. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων ανακομιδής και μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Οσιομάρτυρος Ραφαήλ του Ιθακησίου στην Ιθάκη.

     Σας ενημερώνουμε ότι με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτασθεί και φέτος στην γενέτειρα του, στο Περαχώρι Ιθάκης, ο Άγιος Οσιομάρτυρας Ραφαήλ ο Ιθακήσιος επί τη Ανακομιδή και Μετακομιδή των Ιερών του Λειψάνων το Σαββάτο και την Κυριακή, 8η και 9η Ιουλίου 2017, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:   Σάββατο 08 Ιουλίου 2017 – ώρα…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Βλυχού.

     Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης γνωστοποιεῖ στόν Ἱερό κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό ὅτι ἡ ἐτήσια Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Βλυχοῦ Λευκάδος θά τελεσθεῖ σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα: Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ε Ρ Ω Ν  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ…

Ανακοίνωση της Σχολής της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

    Την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά Απολυτήριες – Πτυχιακές εξετάσεις στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.     Στις εξετάσεις συμμετείχαν τρεις από τους μαθητές της Σχολής, οι οποίοι κρίθηκαν άξιοι να λάβουν πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, σύμφωνα με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.   …

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

       Γίνεται γνωστό στόν ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τό Σάββατο, 8 Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ Μυροβλήτου, κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. κ. Θ ε ό φ ι λ ο ς….

Η εορτή των Αγίων Αποστόλων στο Φρύνι και την Λυγιά Λευκάδος.

   Tην Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 7:30 μ.μ., με την ευκαιρία της εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αποστόλων Φρυνίου ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Στην ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πνευματικές εκείνες μορφές των αγίων…

Δέηση στην Παναγία μας σε ανάμνηση του καταστρεπτικού σεισμού του 1948.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ., ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, χοροστάτησε, όπως έχει καθιερωθεί εδώ και 67 χρόνια, στην Ιερά Παράκληση η οποία εψάλη στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης ενώπιον της Ιεράς εικόνας της Κυράς και προστάτιδας της νήσου μας, σε ανάμνηση του καταστρεπτικού για τη Λευκάδα σεισμού…

Η Ιερά Πανήγυρις των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην ομώνυμη Ενορία Κατωμερίου Μεγανησίου.

    Με λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην ομώνυμη Ενορία στο Κατωμέρι Μεγανησίου. Το πρωϊνό της Πέμπτης, 29 Ιουνίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος προεξήρχε της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Αθανάσιο Κοσμά και κληρικούς των Αρχιερατικών Περιφερειών…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Μάνδρας Αττικής.

    Το απόγευμα της Κυριακής, 25 Ιουνίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος επσκέφθηκε την γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή της Παναγίας Γοργοεπηκόου (ή Γοργοϋπηκόου) στη Μάνδρα Αττικής. Αφού τέλεσε Τρισάγιο στον τάφο της Οσιολογιωτάτης Κτιτόρισσας και πρώτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής μακαριστής Γερόντισσας Χριστονύμφης, έλαβε μέρος συμπροσευχόμενος στην Ακολουθία του Εσπερινού. Στην συνέχεια παρατέθηκε…

Η εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στον Καστό.

   Το Σαββάτο, 24 Ιουνίου 2017, εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγύρισε κατά την εκκλησιαστική τάξη ο Ιερός Ενοριακός Ναός Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου στο νησί Καστός.    Νωρίς το πρωί κατέφθασαν στην Ενορία Καστού αντιπροσωπεία κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αιδεσιμολογιώτατος…

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις της πανηγύρεως της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Λιβάδι της Καρυάς.

   Το Σαββάτο, 24 Ιουνίου 2017 πανηγύρισε κατά την εκκλησιαστική τάξη και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό  η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι Καρυάς, επί τη εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.    Το απόγευμα της Παρασκευής, 23 Ιουνίου και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του…

6ήμερη εκδρομή Ενορίας Ευαγγελιστρίας Λευκάδος στην Ουκρανία.

Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος διοργανώνει εξαήμερη εκδρομή στην  Ουκρανία από 20 έως 25 Ιουλίου 2017. Για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εφημέριο Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Γεράσιμο Ζαμπέλη στα τηλέφωνα 2645023246, 2645023876 και 6932304430.  


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


  aaa

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  diskopotiro  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari