<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


IMG_0351

Αρχιερατικό Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κυρού Νικηφόρου.

    Σᾶς γνωστοποιοῦμε ὄτι τό ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 28ην Ἰανουαρίου 2017, εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου πόλεως Λευκάδος, θά τελεσθεῖ  Θεία Λειτουργία καί και στη συνέχεια Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Θεοφίλου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἐννέα ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λευκάδος καί Ἰθάκης κυροῦ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ….

xgnkstp2016 (38)

Πρόσφατες νεανικές δράσεις της τοπικής μας Εκκλησίας!!!

      Με την πατρική ευλογία και προτροπή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου και με την ευθύνη του Κέντρου Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας, στη διάρκεια του Αγίου Δωδεκαημέρου υλοποιήθηκε μια σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις για χάρη των παιδιών και των νέων μας, ενθουσιάζοντας ιδιαίτερα όσους έλαβαν μέρος, μικρούς και μεγάλους….

IMG_0448

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ομιλία της ΓΕΧΑ Λευκάδος για το τρέχoν έτος!!!

    Την Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Τμήματος της Ένωσης Γονέων «Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ) Λευκάδος (όπισθεν Ι. ναού Παντοκράτωρος) η πρώτη ομιλία για το τρέχoν έτος, με ομιλητή τον Ιερολογιώτατο Ιεροδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας π. Σπυρίδωνα Μπούρη. Ο π. Σπυρίδων ανέπτυξε το θέμα «Τα διαχρονικά μηνύματα των…

IMG_0404

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους αποδήμους Λευκαδίους και Ιθακησίους της Αττικής!!

    Tο πρωί της Κυριακής, 22 Ιανουαρίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, πλαισιούμενος από κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας Αθηνών Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους αποδήμους Λευκαδίους και Ιθακησίους, που διαμένουν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Παρόντες, μεταξύ άλλων ήταν ο Δήμαρχος Λευκάδος κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής και…

unnamed

Ο Απολογισμός της Φιλανθρωπικής βραδιάς του Οίκου Πρόνοιας (Γηροκομείο) της Ιεράς μας Μητροπόλεως!!

     Την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016 το βράδυ, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια «Φιλανθρωπική Βραδιά» του Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με σκοπό την συγκέντρωση εσόδων για την συνέχιση της λειτουργίας του.      Την εκδήλωση άνοιξε ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεόφιλος, καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας τους παρευρισκομένους. Ιδιαιτέρως τόνισε την καλή συνεργασία μεταξύ…

IMG_0306

Η Ιερά Αγρυπνία του Αγίου Αντωνίου στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου!!

    Την Δευτέρα 16 προς Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης  του μεγάλου καθηγητού της ερήμου Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου, τελέσθηκε στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου Ιερά Αγρυπνία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιούμενου από κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως….

Παραμυθία_λίγο πριν το τέλος_αφίσα

Η «Παραμυθία» ξανανοίγει… λίγο πριν το τέλος!

   Λίγο πριν περάσει στα συρτάρια των πιο όμορφων αναμνήσεων, η «Παραμυθία», το χριστουγεννιάτικο θεματικό χωριό που διοργάνωσε και φέτος το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας με τη βοήθεια των εθελοντών συνεργατών του και τη στήριξη πολλών επαγγελματιών της πόλης μας, θα ξανανοίξει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο!     Ήταν αίτημα πολλών, μικρών και μεγάλων, που…

aaa

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το τρέχον έτος 2017!!

    Την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος πραγματοποιήθηκε η πρώτη για το τρέχον έτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής (Σ.Μ.Α.Γ.) με ομιλήτρια την ερίτιμο διδα Φωτεινή Βερυκίου, εκπαιδευτικό, καί θέμα: Παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου… (Ἡσ. 40,1):  ὁ Παρακαλῶν καί οἱ παρακαλοῦντες». Η διδα…

dsc_0345

Τα Θεοφάνεια στην πόλη της Λευκάδος!!

   Την Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017, εορτή των Θεοφανείων, τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λευκάδος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στη συνεχεία και ώρα 10:30  εψάλη η Ακολουθία του Μ. Αγιασμού, παρουσία των Αρχών του τόπου, μετά το πέρας της οποίας ακολούθησε Λιτανευτική Πομπή συνοδεία της Φιλαρμονικής, για την Προκυμαία Λευκάδας όπου και πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε…

%ce%b1

Η πίτα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκάδος.

    Το απόγευμα της Τετάρτης, 4 Ιανουαρίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας , έψαλε στο αίθριο του Εμπορικού Κέντρου City την Ακολουθία της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Αγιοβασιλόπιτας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκάδος. Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο Δήμαρχος Λευκάδος κ. Κων/νος Δρακονταειδής, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδος κ Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Βουλευτής Λευκάδος κ. Αθανάσιος Καββαδάς και ο…

img_0086

Η τελετή παράδοσης των φοιτητικών επιδομάτων και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το 2017.

   Το πρωί της 4ης Ιανουρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας δέχθηκε στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες της Λευκάδος στους οποίους και έδωσε χρηματικό φοιτητικό επίδομα, προερχόμενο από το Κληροδότημα «Θωμά Καπογεωργάκη» κι άλλα αναμνηστικά δώρα. Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την πατρική και φιλάδελφη μέριμνα του Επισκόπου…

λογότυπο

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού εκποίησης δι΄ αγοραπωλησίας γραφείου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίων Μηνά Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού ενοριακού Ναού Αγίων Μήνα Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατά το σύστημα των ανοιχτών προσφορών και προφορικής δημοπρασίας, με αντικείμενο την εκποίηση δι΄ αγοραπωλησίας γραφείου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού επί της οδού Ιωάννου Μελά 207 στον 1ο όροφο στην πόλη της Λευκάδας 44,98 τ. μ. Ο πλειοδοτικός…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


 

 

 Κανάλι Βίντεο

youtube

Τυπική Διάταξις

TD

e-Βιβλιοθήκη

37662-532-1(1)-960

Συναξάριον

synaxari