<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


IMG_2289

Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην ανασυσταθείσα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Σκάρων Αλεξάνδρου.

   Το πρωϊνό της Κυριακής, 23 Απριλίου 2017 τελέσθηκε στην προσφάτως ανασυσταθείσα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Σκάρων Αλεξάνδρου Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Θεοφίλου. Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε εντός του Καθολικού της Ι. Μονής λόγω του κρύου των τελευταίων ημερών και όχι στον προαύλιο χώρο όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Από…

IMG_2266

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου στο Σπαρτοχώρι Μεγανησίου.

   Το πρωϊνό της Κυριακής, 23 Απριλίου 2017 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου Πανηγυρική Θεία λειτουργία ιερουργούντος του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Αθανασίου Κοσμά, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ο π. Αθανάσιος μετέβει στο Σπαρτοχώριο εκπροσωπόντας τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η…

IMG_2259

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής του Αγίου Γεωργίου στο Πινακοχώρι Λευκάδος.

   Το απόγευμα του Σαββάτου, 22 Απριλίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλλει στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου Λευκάδος ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Θεοφίλου. Κατά την διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας, ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σε αναγνώστη τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργάκη, συνεργάτη του εφημερίου του εορταζόμενου Ιερού Ναού Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου…

IMG_2305

Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι της Καρυάς.

   To πρωϊνό του Σαββάτου, 22 Απριλίου 2017 τελέσθηκε στο ερειπωμένο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι της Καρυάς υπαίθρια Θεία Λειτουργία, ιερουργούντων των Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιωάννικίου Ζαμπέλη, ιεροκήρυκα της Ιεράς μας Μητροπόλεως και του Αιδεσιμωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Πανογιώργου Κτενά, προέδρου του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ι. Μονής. Αξίζει να αναφέρουμε…

Picture 073

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου.

     Κάνουμε γνωστό στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ πανηγυρίζει μέ κάθε λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου Λευκάδος ὡς ἑξῆς:     Τό ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 καί ὥρα 7.00 μ.μ. θά τελεσθεῖ ὁ Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου…

aaa

Ιερά Πανήγυρις Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Σκάρων Αλεξάνδρου.

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ   Ι Ε Ρ Α Σ   Μ Ο Ν Η Σ    Τήν ἐρχόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, πανηγυρίζει κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη ἡ προσφάτως ἀνασυσταθεῖσα Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στούς Σκάρους Ἀλεξάνδρου, πάνω ἀπό τόν οἰκισμό…

IMG_1175

Ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) Λευκάδος.

Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, 16 Απριλίου 2017 και ώρα 8.30 μ.μ., ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος έψαλλε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) της πόλεως της Λευκάδος την Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης. Από νωρίς το απόγευμα ο ευσεβής κλήρος και ο φιλόχριστος λαός του νησιού συγκεντρωνόταν στο…

IMG_2130

Η Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανωγής και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Βαθέος Ιθάκης.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου, 15 Απριλίου 2017 και ώρα 9.00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετέβει στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Ανωγή Ιθάκης όπου και τέλεσε την Ακολουθία της Αναστάσεως. Μέσα στον ασφυκτικά γεμάτο Ιερό Ναό και σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, ο Σεβασμιώτατος, κλήρος και λαός έψαλλαν όλοι μαζί το «Χριστός…

IMG_2109

Η «πρώτη Ανάσταση» στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πλατρειθιά Ιθάκης.

Το πρωϊνό του Μ. Σαββάτου, 15 Απριλίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος τέλεσε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πλατρειθιά Ιθάκης τον Εσπερινό και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία τελέστηκε εκτός του Ιερού Βήματος, πάνω στο κουβούκλιο του Επιταφίου, όπως ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος έχει καθιερώσει να…

IMG_2158

Η Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι της Καρυάς.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου, 15 Απριλίου 2017 και ώρα 8.00 μ.μ. τελέστηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς η Ακολουθία της Αναστάσεως. Μέσα στην ασφυκτικά γεμάτη ιστορική Ιερά Μονή και σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής,  Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο…

0-02-05-1fd8cb904f5efff4ad15f53de728bf06c18e79195607dfaa52cb30e99214961d_full

Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή στην Ιθάκη.

Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνυξη τελέσθηκαν στο νησί της Ιθάκης οι Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Το πρωί στην Ακολουθία των Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθηλώσεως στον Σταυρό της Ιθάκης χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Θεόφιλος και παρευρέθησαν όλες οι αρχές του τόπου. Το βράδυ στην πόλη της Ιθάκης, το Βαθύ, στον Μητροπολιτικό…

0-02-04-91209d1a34190dcb7949842f33595316a266c3cf3a57754cd2678af32a005f06_full

Περιοδεία του Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου, στο νησί της Ιθάκης.

Ξεκίνησε από την Μεγάλη Τετάρτη η περιοδεία του Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου, για την πορεία προς το Πάθος και την Ανάσταση, στο νησί της Ιθάκης. Όπως είναι γνωστό, ο Σεβασμιώτατος τελεί την μεγάλη εβδομάδα και την Ανάσταση κάθε δεύτερο έτος στο νησί της Ιθάκης. Χθες νωρίς το μεσημέρι τελέσθηκε το ιερό ευχέλαιο στον ιερό ναό…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


ΚστΠ2017_αφίσα

aaa

IMG_4616

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥΚανάλι Βίντεο

youtube

Τυπική Διάταξις

TD

e-Βιβλιοθήκη

37662-532-1(1)-960

Συναξάριον

synaxari