<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Οι Πασχάλιες ευχές του Σεβασμιωτάτου.

Ένεκα της οικονομικής κρίσεως, η οποία ταλανίζει την κοινωνία μας, και ως κίνηση ηθικής συμπαράστασης στον χειμαζόμενο συνάνθρωπο, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, και εφέτος επέλεξε να μην αποστείλει τις Πασχάλιες ευχές του με τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία», όπως συνήθως, αλλά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Τύπου. Ευχαριστεί θερμά όσους…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2015 Κυριακή Βαΐων, 5 Απριλίου 2015 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ώρα 05.30 μ.μ.: Όρθρος Μ. Δευτέρας (Ακολουθία του Νυμφίου) Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Θεοφίλου   Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015–ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ώρα 05.00 μ.μ.: Όρθρος Μ. Τρίτης (Ακολουθία του Νυμφίου)   Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2015 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ώρα…

Επίσκεψη του 3ου Δημοτικού και του Μουσικού Σχολείου Λευκάδος στο Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Το πρωινό της Παρασκευής, 3 Απριλίου 2015 επισκέφθηκαν  το Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας στο Επισκοπείο η Στ΄ Τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου καθώς και το Μουσικό Σχολείο Λευκάδος. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείο έφεραν στον Οίκο Αγάπης της Ιεράς μας Μητροπόλεως τρόφιμα για την πασχαλινή διανομή των δεμάτων που θα διανεμηθούν στους ενδεείς αδελφούς μας κατά την Πασχάλια περίοδο. Ο…

H Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κατούνας.

Την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 και ώρα 7:00 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κατούνας η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον θείο λόγο, τονίζοντας μεταξύ άλλων την σημασία του Μυστηρίου της Ι. Εξομολογήσεως και της συμμετοχής στο Μυστήριο των Μυστηρίων, την Θεία…

O πρωτομηνιάτικος αγιασμός στα Γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Τον καθιερωμένο πρωτομηνιάτικο Αγιασμό, στην αίθουσα του θρόνου του επισκοπείου μας στη Λευκάδα, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015, και ώρα 11:30 π.μ., παρουσία των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων των γραφείων της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ενοριακό Ναό Αγίου Νικήτα και Θεατρική παράσταση στην ΓΕΧΑ Λευκάδος.

Την Κυριακή Ε’ Νηστειών, 29 Μαρτίου 2015 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικήτα Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά ιερού μνημοσύνου και επιμνημόσυνης δεήσεως υπέρ των δοκιμαζομένων χριστιανών της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής , ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Το ιερό αναλόγιο πλαισίωσαν οι φοιτητές της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, οι οποίοι…

O τελευταίος για φέτος Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος.

Tην Κυριακή Ε’ Νηστειών, 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ. εψάλη στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος ο τελευταίος για φέτος Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Ο Σεβασμιωτάτος Ποιμενάρχης μας ανέπτυξε κατά την διάρκεια του Εσπερινού το θέμα: «Τό ταμεῖο τῆς προσευχῆς μας», τονίζοντας μεταξύ άλλων την σημασία και τους καρπούς…

Αγιασμός για την έναρξη των έργων στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι.

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τίς μεσιτεῖες τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ἀρχίζουν τίς ἑπόμενες ἡμέρες τά ἔργα ἀναστηλώσεως τῆς παλαίφατης καί ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου στό Λιβάδι γιά τή στερέωση, ἀποκατάσταση καί ἐπανάχρηση τῆς νοτιοδυτικῆς πτέρυγας τῶν κελλιῶν της, ἀφοῦ ἐλήφθησαν ἤδη οἱ ἀπαραίτητες ἐγκρίσεις ἀπό τήν…

H Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στη Νικιάνα.

Την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νικιάνας η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στην Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου. Κατόπιν προσκλήσεως και προτροπής του Ποιμενάρχου μας, τον Σεβασμιώτατο συνόδεψε και o σεβαστός ιερέας π. Νικόλαος Φραγκούλης,τέως εφημέριος του Ι. Ενοριακού Ναού Αγίων…

H Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής.

Το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 8:00 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου και κληρικών της Αρχιερατικής Περιφερείας Βασιλικής. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος μίλησε με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της εν…

Η ενδέκατη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30 πραγματοποιήθηκε στον Ι. Ενοριακό Ναό Αγίου Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η προγραμματισμένη, ενδέκατη κατά σειρά, Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής. Εκλεκτός ομιλητής ήταν ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Ρουμελιώτης, Προϊστάμενος του Ι. Ενοριακού Ναού Γεν. Προδρόμου, Παραλίας Πατρών. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, αφού προλόγισε τον σεβαστό π….

H εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό της Λευκάδας.

Το πρωινό της Tετάρτης 25 Μαρτίου 2015, εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας, τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος (Μητροπολιτικός) Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και ώρα 11:00 ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε  στον εν λόγω εορτάζοντα Ιερό Ναό στη Δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

 


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2019

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2019

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2019

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari