<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


IMG_2056

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας με τους άμεσους συνεργάτες Του.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, παραμονές της μεγάλης εορτής του Πάσχα και συγκεκριμένα την Μ. Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ., κάλεσε τους άμεσους συνεργάτες Του στη αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως, απευθύνοντας τους πατρικές νουθεσίες κι ευχαριστίες για την συνεργασία τους. Ευχόμενος…

Ποιμαντορική Εγκύκλιος αρ. 147 Πάσχα 2017

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2017 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου.

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης   Ἀρ. Πρωτ.: 529 Ἐν Λευκάδι, τῇ 27ῃ Μαρτίου 2017     Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐλογημένον Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   «Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν,…

Logo

Προγραμμα Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ Λευκάδος και Εσπερινού της Αγάπης πόλεως Λευκάδος.

Παρατίθεται πρόγραμμα Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ και Εσπερινού της Αγάπης Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) πόλεως Λευκάδος.

H πανήγυρη  του Οσίου Πατρός ημών Ιωακείμ του Ιθακησίου, του «Παπουλάκη» στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου.

Πασχάλιες ευχές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ Θεοφίλου.

    Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, επέλεξε και εφέτος να μην αποστείλει τις Πασχάλιες ευχές του με τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία», αλλά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Τύπου. Ευχαριστεί θερμά όλους όσους έχουν αποστείλει ήδη τις δικές τους ευχές και αντεύχεται τα βέλτιστα με την συνημμένη κάρτα.

IMG_2048

Η Ακολουθία του Β’ Νυμφίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιγονίου.

Το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, 10 Απριλίου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη η Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιγονίου Λευκάδος, χοροστατούντος του Σεβασμωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

IMG_2023

Η Ακολουθία του Α’ Νυμφίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων.

     Το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων, 9 Απριλίου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη η Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων, χοροστατούντος του Σεβασμωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

IMG_2035

Κυριακή των Βαΐων στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παναγίας των Ξένων Λευκάδος.

Το πρωινό της Κυριακής των Βαΐων, 9 Απριλίου 2017 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Κατά την διάρκει της Ακολουθίας του Όρθρου, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τα βάγια τα οποία και μοίρασε με το αντίδωρο στους ευλαβείς πιστούς στο τέλος…

IMG_1922

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου.

   Το απόγευμα της Παρασκευής, 7 Απριλίου 2017 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Από νωρίς το απόγευμα o Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Θεόφιλος, περιστοιχιζόμενος από κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως μετέβει στο Μεγανήσι για να τελέσει το Μυστήριο και να ευχηθεί στους ευσεβείς ενορίτες του Κατωμερίου εν…

17797101_439394629740898_869768978_o

Δραστηριότητες του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Ολοκληρώθηκαν οι «Διάλογοι Γονέων» με την 6η συνάντηση! Με την 6η συνάντηση, στην οποία καλεσμένη ήταν η εκπαιδευτικός – δημοσιογράφος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων κ. Ιωάννα Σκαρλάτου, ολοκληρώθηκε ο φετινός έκτος κύκλος των «Διαλόγων Γονέων», των τακτικών δηλαδή συναντήσεων προβληματισμού και ενημέρωσης για θέματα που απασχολούν τη συζυγία και την ανατροφή των παιδιών μας. Το…

PROGRAMMA MEG EBDOMADAS_1

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης και Διακαινησίμου Εβδομάδας 2017 Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου Λευκάδος.

Σας επισυνάπτουμε πρόγραμμα Μεγάλης και Διακαινησίμου Εβδομάδος 2017 του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου Λευκάδος προς ενημέρωσίν σας.  

IMG_1913

Πραγματοποιήθηκε η έβδομη Σύναξη μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

   Την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε συν Θεώ και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η έβδομη για το τρέχον έτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, με ομιλητή τον αξιότιμο κ Νικόλαο Κοντοπρία, πτυχιούχο της Ανωτάτης…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


ΚστΠ2017_αφίσα

aaa

IMG_4616

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥΚανάλι Βίντεο

youtube

Τυπική Διάταξις

TD

e-Βιβλιοθήκη

37662-532-1(1)-960

Συναξάριον

synaxari