<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Ἅπαντες οἱ προσερχόμενοι στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,Κ Λ Η Ρ Ι Κ Ο Ι καί Λ Α Ϊ Κ Ο Ι, ὀφείλουν νά ἐπιδεικνύουν κατά τήν εἴσοδο: Πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, ἤ Πιστοποιητικό νοσήσεως, ἤ Πιστοποιητικό ἀρνητικοῦ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου γιά κορωνοϊό COVID19 (PCR τό ὁποῖο ἔχει διενεργηθεῖ ἐντός τῶν 72 τελευταίων ὡρῶν ἤ rapid test τό…

Έναρξη του κύκλου ομιλιών της Γ.Ε.Χ.Α. Λευκάδος για το νέο εκκλησιαστικό έτος 2021-2022.

Διά τῆς παρούσης γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, τήν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, 14ην τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. κ. Θεόφιλος, θά ὁμιλήσει εἰς τήν Γ.Ε.Χ.Α. Λευκάδος (ὄπισθεν Ἱ. Ναοῦ Παντοκράτορος), μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία στόν σύγχρονο κόσμο».Πρό τῆς εἰσηγήσεώς του, ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει…

H Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της εορτής της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως στον Οίκο Πρόνοιας Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 τελέσθηκε το πρωί της Τρίτης, 9 Νοεμβρίου 2021 στην ανακαινισμένη παθολογική πτέρυγα του παλαιού Νοσοκομείου της πόλεως της Λευκάδος, όπου και φιλοξενείται ο Οίκος Προνοίας (Γηροκομείο) Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του…

Η Ιερά Πανήγυρις της Συνάξεως των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων στους Καρυώτες Λευκάδος.

Με κάθε λαμπρότητα και με την τήρηση όλων των μέτρων για την προστασία από τον covid-19, εορτάστηκε η Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων στον εορτάζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στους Καρυώτες Λευκάδος.Την παραμονή της εορτής τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσ. Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου π….

Αναστάσιμη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Αρχιερατικά Μνημόσυνα προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Εγκλουβής Λευκάδος.

Το πρωί της Κυριακής, 7 Νοεμβρίου 2021 εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Εγκλουβής Λευκάδος η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τελέσθηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου πλαισιωμένου από τον εφημέριο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Νικόλαο Κτενά και τον ευλαβέστατο διάκονο π. Βασίλειο Μαγκανάκη. Τον θείο λόγο κήρυξε…

Η εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του Διακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας π. Ιωάννου Γκιάφη.

Στον πολιούχο της πόλεως Αγρινίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, τελέσθηκε το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19, Αρχιερατικό Συλλείτουργο ιερουργούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, συλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Κατά τη διάρκεια της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης…

Πρόγραμμα εορτασμού μνήμης Αγίων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος “Αγίας Κάρας” Λευκάδος.

Ακολουθεί πρόγραμμα – αφίσα εορτασμού μνήμης Αγίων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος “Αγίας Κάρας” Λευκάδος.

Κίνηση πατρικής αγάπης από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 4 Νοεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος παρέθεσε στην τράπεζα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς γεύμα στο σύνολο των εργαζομένων εκείνων που έχουν αναλάβει τις εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης των Ιερών Μονών Παναγίας Οδηγήτριας Απολπαίνης και Αγίου Γεωργίου Σκάρων Λευκάδος, ως έμπρακτη κίνηση εκτίμησης και…

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής με ομιλητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Νικηφόρο Ασπρογέρακα.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 4ης Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Λευκάδος η δεύτερη ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (Σ.Μ.Α.Γ.),  με ομιλητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Νικηφόρο Ασπρογέρακα, Καθηγούμενο της Ιερά Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος, με θέμα: «Ὁ…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ενοριακού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών Λευκάδος.

ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ  Π  Α  Ν  Η  Γ  Υ  Ρ  Ι  Σ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ Ε Ν Ο Ρ Ι Α Σ   Κ Α Ρ Υ Ω Τ Ω Ν Τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 8 Νοεμβρίου, εορτή της Συνάξεως των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων Δυνάμεων, εορτάζει μετά πάσης εκκλησιαστικής…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari