<>

Έρανος Αγάπης 2014.

Categories: Τελευταία νέα

Μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε, παρά τίς δυσμενεῖς οἰκονομικές συγκυρίες, ἀπό 15ης Ἰουλίου 2014 ἕως τήν 15ην Σεπτεμβρίου 2014 ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λευκάδος καίἸθάκης, ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ, ὡς αὐτό διάφαίνεται ἀπό τά συγκεντρωτικά ἀποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ἐφέτος, “ὁ ἀμητός” τοῦ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2014 ἀνῆλθε συνολικῶς στό ποσό τῶν 28.653,00 εὐρώ παρουσιάζοντας αὔξηση κατά 4,5% σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο Ἀγάπης τοῦ 2013 ὁ ὁποῖος εἶχε ἀνέλθει στό ποσό τῶν 27.420,00 εὐρώ. Καθ΄ ὅλο τό ἔτος ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λευκάδος καί Ἰθάκης, ἀθόρυβα ἀλλά οὐσιαστικά ἐντείνει τήν φιλανθρωπική καί κοινωνική της δραστηριότητα, προσπαθώντας νά ἀνακουφίσει τόν πόνο τῶν ἀδύναμων ἀδελφῶν μας καί νά συμπαραστσαθεῖ στούς πτωχούς, τούς ἡλικιωμένους καί ἀστέγους ἀδελφούς τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους χορηγοῦνται ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, ὅσο καί τά ἐνοριακά Ταμεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μᾶς ἔκτακτα οἰκονομικά βηθήματα σέ συνανθρώπους μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι κατά τό τρέχον ἔτος ἡ τοπική μᾶς ἐκκλησία προσέφερε στούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας, πάνω ἀπό 20.000 εὐρώ γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τους. Ἀξίζει ἐπίσης νά σημειωθεῖ ὅτι παρά τίς δυσμενεῖς οἰκονομικές καί ἄλλες συνθῆκες ποῦ ἐπικρατοῦν στήν πατρίδα μας, ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μᾶς ἀνταποκρίθηκε κατά τρόπο συγκινητικό στό προσκλητήριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀποδεικνύοντας ὅτι διατηρεῖ άσβεστη τήν λαμπάδα τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαδελφείας καί τῆς ἔμπρακτης συμπαράστασης, στούς ἀδελφούς μας ποῦ ἀντιμετωπίζουν μεγάλα καί σοβαρά προβλήματα, ἀγαπᾶ καί ἐμπιστεύεται τήν Ἐκκλησία του, στηρίζει καί ἐνισχύει τό ἐπιτελούμενο ἔργο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ.κ. Θεόφιλος εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως ὅλους ἐκείνους, κληρικούς καί λαϊκούς συνεργάτες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί κυρίως τόν φιλόχριστο, φιλάγιο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀνθρώπινο πόνο λαό μας, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική ἀνταπόκρισή τους στόν ἐφετεινό καλοκαιρινό ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ 2014, ἀλλά καί σέ κάθε ἔκκληση καί πρωτοβουλία γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀδελφῶν μας.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ THΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ