<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Φρύνι Λευκάδος.

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ Την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ, εορτή των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ, εορτάζει μετά πάσης εκκλησιαστικής λαμπρότητος και αρτοκλασίας, ο Ιερός Ενοριακός Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου  Φ ρ υ ν ί ο υ  Λευκάδος. Το απόγευμα…

H Ιερά Πανήγυρις του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο ακρωτήριο ¨Μούντα¨ στην Ιθάκη.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid εορτάστηκε και φέτος το Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Ακρωτήριο ¨Μούντα¨ στην Ιθάκη. Το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουνίου προς Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 εψάλη ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετ᾽αρτοκλασίας και στη συνέχεια τέλέσθηκε Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντος του…

Ο εορτασμός του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στο Λιβάδι της Καρυάς Λευκάδος.

Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 πανηγύρισε κατά την εκκλησιαστική τάξη και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι Καρυάς με την ευκαιρία της εορτής του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουνίου και ώρα…

Η εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό στο Καστό.

Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγύρισε κατά την εκκλησιαστική τάξη, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, ο Ιερός Ενοριακός Ναός Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου στο νησί Καστός. Το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουνίου και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Κατωμέρι Μεγανησίου.

Τήν ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ἑορτή τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, πανευφήμων καί πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, πανηγυρίζει ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Κατωμερίου – Μεγανησίου Λευκάδος. Τήν παραμονή (Τρίτη 28 Ἰουνίου) καί ὥρα 7.00΄ μ.μ. θά ψαλεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, μέ θεῖο κήρυγμα καί ἀρτοκλασία. Ἀνήμερα (Τετάρτη 29 Ιουνίου) καί ἀπό ὥρα 7.00΄ π.μ….

Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Τρίτης, 21 Ιουνίου 2022, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Ιουλιανού, εψάλη στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του κωρονοϊού, η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία. Το Μυστήριο τέλεσε ο Αιδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Γρηγόριος Τσαβαλάς, εφημέριος…

Ολοκλήρωση μαθημάτων στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκλήρωση μαθημάτων  στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ἅγιος Ῥωμανός ὁ Μελωδός» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα κατά κύριο λόγο δια ζώσης, τηρουμένων όλων των προστατευτικών μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων. Σπουδαστές και…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς Λευκάδος.

Γίνεται γνωστό ὅτι τήν προσεχῆ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24  ΙΟΥΝΙΟΥ 2022,  ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου θά πανηγυρίσει κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη ἡ -ἤδη ἐπαναλειτουργοῦσα- Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στό Λιβάδι Καρυᾶς, σύμφωνα μέ τό ἑξῆς πρόγραμμα: ΠΕΜΠΤΗ  23  ΙΟΥΝΙΟΥ  2022 Ὥρα 7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου…

Περίληψη διακηρύξεως φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμισθώσεως αστικού ακινήτου Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου Λευκάδος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Κατωμερίου – Μεγανησίου [Λευκάδος] προσφέρει γιά ἐνοικίαση μέ φανερή προφορική δημοπρασία ἀκίνητον ἰδιοκτησίας τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, ὠφέλιμης ἐπιφανείας 21 τ.μ. καί συνολικῶς 27,63 τ.μ., μέ αὔλειο χῶρο 17,50 τ.μ., εὐρισκόμενον ἐντός οἰκισμοῦ Κατωμερίου καί ἀπέναντι ἀπό τόν…

Θεία Λειτουργία στη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Τύχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Πέμπτης, 16 Ιουνίου 2022, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του εν Αγίοις Πατρός ημών Τύχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου, εψάλη στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του κωρονοϊού, η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία. Το Μυστήριο τέλεσε ο Αιδεσιμολογιώτατος…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari