<>

Περίληψη διακηρύξεως μίσθωσης ακινήτων Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου πόλεως Λευκάδος κατά την συνεδρία της 30ης Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα με την υπ’ αριθ.: 15/30-11-2021 πράξη, την προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ενοικίαση πέντε ακινήτων-καταστημάτων, τα οποία βρίσκονται παραπλεύρως και έναντι του Ιερού Ναού, επί των οδών Ιωάννου Μελά και 8ης Μεραρχίας, διάρκειας τριών (3) ετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας, ορισθείσας εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στα Γραφεία του Ιερού Ναού, την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα11:00 π.μ.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών, που πρέπει να περιέχουν ό,τι προβλέπεται στη διακήρυξη, θα κατατίθενται καθημερινώς από την ημέρα δημοσιεύσεως της διακήρυξης έως και το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12η  μεσημβρινή (ημερομηνία και ώρα λήξης του χρόνου προθεσμίας υποβολής προσφορών) στον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Αιδεσιμώτατο Πρεσβύτερο π. Δημήτριο Χριστόπουλο.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος (Αιδεσιμώτατο Πρεσβύτερο π. Δημήτριο Χριστόπουλο), απ’ όπου δύνανται να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη και τους Όρους ενός εκάστου των ακινήτων, καθώς και όποιο άλλο σχετικό έγγραφο.

Λευκάδα, 26 Ιανουαρίου 2022

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρεσβύτερος Δημήτριος Χριστόπουλος