<>

Περίληψη διακηρύξεως φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμισθώσεως αστικού ακινήτου Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Κατωμερίου – Μεγανησίου [Λευκάδος] προσφέρει γιά ἐνοικίαση μέ φανερή προφορική δημοπρασία ἀκίνητον ἰδιοκτησίας τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, ὠφέλιμης ἐπιφανείας 21 τ.μ. καί συνολικῶς 27,63 τ.μ., μέ αὔλειο χῶρο 17,50 τ.μ., εὐρισκόμενον ἐντός οἰκισμοῦ Κατωμερίου καί ἀπέναντι ἀπό τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἀποστόλων Κατωμερίου.

        Ὡς ἀρχική τιμή ἐκκινήσεως τῆς φανερῆς προφορικῆς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας ὁρίζεται τό ποσόν τῶν 175,00 €, τό ὁποῖον εἶναι καί τό ἐλάχιστο μηνιαῖο μίσθωμα.

        Ἡ χρονική διάρκεια τῆς μισθώσεως θά εἶναι γιά πέντε (5) ἔτη.

        Τό μίσθιο ἀκίνητο θά χρησιμεύσει ὡς ἐπαγγελματική στέγη (κατάστημα, ἀποθήκη ἤ γραφεῖο).

        Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεῖ στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Κατωμερίου, ἐνώπιον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τήν Κυριακή 26 Ἰουνίου 2022, ἀπό 11.00΄π.μ. – 12.00΄μ.μ. Ἐπαναληπτική δημοπρασία θά διεξαχθεῖ τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου 2022, καί τήν Κυριακή 9 Ἰουλίου 2022, στόν ἴδιο τόπο καί τήν ἴδια ὥρα.

        Τά πάσης φύσεως ἔξοδα τῆς δημοπρασίας βαρύνουν τόν πλειοδότη.

    Γιά κάθε πληροφορία οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Κατωμερίου, καθημερινά, σέ ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὥρες, καί στό τηλέφωνο: 2645051070 καί 6976389772 (ἐφημερίου ἱερέως).

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ