<>

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Ασωμάτου Μιχαήλ Βαυκερής Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Ακολουθεί πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Ασωμάτου Μιχαήλ Βαυκερής Λευκάδος.