<>

Πρόγραμμα λειτουργίας Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου (¨Οίκου Αγάπης¨) Ιεράς Μητροπόλεως.

Categories: Τελευταία νέα

Σας γνωρίζουμε ότι  «Οίκος Αγάπης»

του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως λειτουργεί

κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΕΜΠΤΗ, 9.30 π.μ. έως και 12.30 μ.μ.,

εκτός αργιών και μεγάλων εορτών.

Παρακαλούνται όλοι όσοι το επιθυμούν και μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια συλλογής

τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Επίσης, όσοι πληρούν τα κριτήρια ενίσχυσης,

καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της εγγραφής τους.

             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

π. Σπυρίδων Μπούρης (2645022415 –  εσωτ. 3 & 6984764754)

π. Δημήτριος Χριστόπουλος (6944260430)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε μην αφήνετε ρούχα ή άλλα αντικείμενα

στην είσοδο του ¨Οίκου Αγάπης¨

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ