<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


6ήμερη εκδρομή στην Αίγυπτο – Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Σινά.

Γίνεται γνωστό ότι, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, η Ενορία Ευαγγελιστρίας (Μητροπόλεως) Λευκάδος -με αφορμή την πανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου, Mητρ. Πενταπόλεως στο Κάιρο, όπου διακόνησε ως Πατριαρχικός Επίτροπος- προγραμματίζει για την περίοδο 8 – 14 Νοεμβρίου 2022, εξαήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο με βασικούς σταθμούς το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια και…

Πρόσκληση συμπόρευσης με τα παιδιά μας και φέτος!

Μια αδιάκοπη πορεία είναι η ζωή του Χριστιανού –και μάλιστα του νέου. Πορεία μέσα στην Εκκλησία. Αλλά, την ίδια ώρα, πορεία μέσα στην Ιστορία με τους πειρασμούς και τις προκλήσεις της, με τους πειρασμούς μα και τις ευκαιρίες της. Συχνά, πορεία σε τεντωμένο σχοινί. Προσπάθεια ισορροπίας. Αγώνας διάσωσης. Σταθερός συνοδοιπόρος των νέων, αθόρυβα και διακριτικά,…

«ΕΞΟΔΟΣ» στις ομορφιές της Κατασκήνωσης.

Πώς και πώς περίμεναν τα παιδιά μας να ξαναλειτουργήσουν οι Κατασκηνώσεις της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» χωρίς τους ασφυκτικούς περιορισμούς της πανδημίας. Και πράγματι, το καλοκαίρι που πέρασε, με την Χάρη του Θεού και την προστασία της Παναγίας μας της Φανερωμένης, αναπτύχθηκαν πλήρως τα κατασκηνωτικά προγράμματα που οργανώνει από το 1971 η…

Θεία Λειτουργία στην μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Τρίτης, 20 Σεπτεμβρίου 2022 , εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου μετά της Συνοδείας αυτου, τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Ζαβιτσάνου, εφημερίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Αθανασίου Απολπαίνης Λευκάδος. Πριν το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ιερό Μνημόσυνο υπέρ μακαρίας μνήμης…

Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Την  Τ Ρ Ι Τ Η,  20 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2022, θα εορταστεί στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου (παραπλεύρως του Επισκοπείου, επί της οδού Αναπαύσεως) η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού ως εξής: Ώρα 7.30 π.μ.  –   Όρθρος και Ώρα…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 4358/1810/15.09.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 4358/1810/15.09.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 110902/Θ1/13-09-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 4756/09-09-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από…

Νέοι και νέες από την Ενορία Ευαγγελιστρίας Λευκάδος στην ¨Αιώνια Πόλη¨.

Aπό την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022 και για έξι ημέρες, είκοσι πέντε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου, μέλη των Νεανικών Συντροφιών της Ενορίας Ευαγγελιστρίας (Μητροπόλεως) Λευκάδος, είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην «Αιώνια Πόλη», όπως την χαρακτήρισε η Ιστορία, την Ρώμη. Ιχνηλατώντας στους επτά λόφους της ιταλικής πρωτεύουσας, διέκριναν τα αποτυπώματα των «εναρέτων ανδρών»…

Η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος στο Βαθύ Μεγανησίου.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα εoρτάσθηκε κι εφέτος στο Βαθύ Μεγανησίου η ετήσια μνήμη του Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Τρίκκης και Λαρίσης, Κτίτορος της Ιεράς Μονής Δουσίκου Τρικάλων καί Πολιούχου και προστάτου της εν λόγω νήσου της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας. Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Πέμπτη, 15ης Σεπτεμβρίου 2022 εψάλη η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια…

Έναρξη της λειτουργίας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου (¨Οίκου Αγάπης¨) της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το νέο έτος 2022 – 2023.

Σας γνωρίζουμε ότι την ΔΕΥΤΕΡΑ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 12.00 μ.μ., στο κτίριο του παλαιού Οικοτροφείου, όπου στεγάζεται ο «Οίκος Αγάπης» του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως θα τελεσθεί η Ακολουθία του Αγιασμού με την ευκαιρία της έναρξης της λειτουργίας του για τη φετινή χρονιά, υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ….

O Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος στη περιοχή «Αγία Κάρα» Λευκάδος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., επ’ ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Τρίκκης και Λαρίσης του θαυματουργού, εψάλη στον προαύλιο χώρο του ομώνυμου Ιερού Παρεκκλησίου στη θέση «Αγία Κάρα» πόλεως Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός…

Τιμήθηκε η μνήμη των Προσφύγων στο Κάστρο της Αγίας Μαύρας.

Την περασμένη Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 στο ιστορικό Κάστρο της Αγίας Μαύρας με τον σεβασμό και τη δωρική λιτότητα που επιβάλλει η επέτειος των εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, τιμήθηκε η μνήμη των πεντέμισι χιλιάδων Προσφύγων που έφτασαν από τον τραγικό Σεπτέμβριο του 1922 στο νησί της Λευκάδας και στο Κάστρο της. Κατ’ αρχάς,…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  40νθήμερο Ιερό Μνημόσυνο π. Διονυσίου Λάζαρη

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Σαββάτο, 1 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————

  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία –  Αγιασμός ενάρξεως Κατηχητικών

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————-


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari