<>

Φιλικός – Φιλανθρωπικός Ποδοσφαιρικός αγώνας

Categories: Τελευταία νέα

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Χριστός ἀνέστη!

Ὅπως καλῶς γνωρίζετε, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἔχει ἀποδυθεῖ σέ ἕναν πολυμέτωπο ἀγῶνα, μέ σκοπό τόσο τήν προσφορά πρός τόν ἐμπερίστατο ἀδελφό μας, στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου βλέπουμε τόν Ἴδιο τόν Χριστό, ὅσο καί τήν ἀναβίωση τῶν παλαίφατων, πλήν ὅμως κατερειπωμένων σήμερα Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἐπαρχίας μας.

Στήν ἐναγώνια αὐτή προσπάθεια ἀρκετοί ἀδελφοί μας ἔρχονται ὡς ἀρωγοί, ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του. Ἔτσι, οἱ ποδοσφαιρικές ὁμάδες τῶν παλαιμάχων τοῦ «Παναθηναϊκοῦ» καί τῆς τοπικῆς ὁμάδας «Τηλυκράτης» ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή μας  καί θά ἀγωνιστοῦν τό Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013 και ώρα 17:30 στό Δημοτικό Στάδιο Λευκάδος.

Στόν ἀγῶνα θά ὑπάρχει συμβολικό εἰσιτήριο 10 εὐρώ. Τά ἔσοδα θά διατεθοῦν ἀφ’ ἑνός γιά τή συνέχιση τῆς λειτουργίας τοῦ «Οἴκου Πρόνοιας Λευκάδος», δηλαδή τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί ἀφ’ ἑτέρου γιά τήν ἐνίσχυση τῶν κατεπειγόντων ἔργων ἀναστηλώσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου στήν Ἱρά Ἀθανίου Λευκάδος.

Εἰσιτήρια θά διατεθοῦν μερίμνῃ τῶν Αἰδεσ/των Ἐφημερίων καί στό γήπεδο.

Παρακαλοῦμε θερμά τήν ἀγάπη σας νά ἀνταποκριθῆτε στό κάλεσμά μας αὐτό, δεδομένης τῆς εὐαισθησίας σας γιά κάθε κοινωφελῆ πρωτοβουλία καί μέ τή διαβεβαίωση ὅτι καί ἡ παραμικρή προσφορά «πιάνει τόπο»!

Μετ’ ἀναστασίμων πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης  Θ ε ό φ ι λ ο ς