<>

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71

« ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» Ἀδελφοί καί Πάτερες, Εὐσεβεῖς Χριστιανοί. Τρία χρόνια ἔχουν περάσει ἀφὅτου ἡ Ἱερή Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τό Νοσοκομεῖο Λευκάδος ἵδρυσε, ὅπως ἀσφαλῶς ἔχετε ἐνημερωθεῖ, τήν Τράπεζα Αἷματος. Εἶναι μία ἀκόμη σημαντική ποιμαντική προσπάθεια τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στήν συμπαράσταση τῶν ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας σέ ὧρες καί στιγμές…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 69

«Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱεράς Μητροπόλεως   Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,   Μεγάλη καί ίδιαίτερα σημαντική γιά τήν ζωή μας, ἀλλά καί τήν ζωή τοῦ κόσμου ὁλόκληρου, εἶναι ἡ σημερινή ἑορτή∙ προβάλλεται μυσταγωγικά καί κατανυκτικά, τό πιό ἱερό σύμβολο…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ 125 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ  Υ. Θ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν φιλόχριστον Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Τήν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον καί προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα,τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν…» (Κοντάκιον) Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, Ἑορταστές καί πανηγυριστές τῆς μεγάλης ἑορτῆς…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 67

«ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ» Πρός Τόν Ἱερό κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης «Ὅτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἐνότητα πάντας ἐκάλεσε» (Κοντάκιον τῆς Πεντηκοστῆς).   Ἀγαπητοί Πατέρες καί  Ἀδελφοί, Ὅπως χάνεται ὁ καπνός ἀπό τό φύσημα τοῦ ἀνέμου, φεύγει ὁ χρόνος, πού σίγουρα σημαδεύει θετικά ἤ αρνητικά…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 65

 «Ἐπί τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν εἰς τήν  ἁγίαν καί μεγάλην ἑβδομάδα» Πρός Τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, Μέ τήν Χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας περάσαμε τό «στάδιο τῶν ἀρετῶν», τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Διανύσαμε ἕνα ταξίδι σαράντα ἡμερῶν καί ἤδη φθάσαμε…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 66

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2012 Ἀριθμ. Πρωτ. 454                                                                                        Ἐν Λευκάδι, τῇ  26ῃ Μαρτίου 2012 ΘΕΟΦΙΛΟΣ διά συγκατάβασιν Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως «Οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δέ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δέ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καί…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 63

ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,  Μέ τήν Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ βρισκόμαστε σήμερα στήν εἴσοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀπό αὔριο ἀρχίζει ἕνας προσωπικός ἐντατικός ἀγώνας τοῦ κάθενός μας,…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 61

ΘΕΟΦΙΛΟΣ διά συγκατάβασιν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Ποιμενάρχης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης   Ἀριθμ. Πρωτ.  1710                                                          Ἐν Λευκάδι, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2011   Πρός Τόν…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 22

ΕΠΙ Τῌ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΚΑΙ Τῌ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ  Πρός Τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης.   «Χρυσοπλοκώτατε πύργε καί δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως…» Δεκαπενταύγουστος, ἀδελφοί μου! Τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ! Τό Πάσχα μετά τό Πάσχα, κατά τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς ἀπλανοῦς…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 19

«25η Μαρτίου 1821 – 25η Μαρτίου 2009» Παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Διπλή εἶναι ἡ σημερινή ἑορτή, πού μᾶς γεμίζει χαρά μεγάλη. Εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς σωτηρίας τῆς οἰκουμένης καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ξεπεσμένου ἀνθρώπου καί παράλληλα εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἐλευθερίας τοῦ σκλαβωμένου γένους τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ὑπερκόσμια χαρά εἶναι…