<>

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18

«περί τῆς αἱρέσεως τῶν Χιλιαστῶν – Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» Πρός Ἅπαντας τούς εὐλαβεστάτους Κληρικούς Καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ἰθάκης. Ἐ ν τ α ῦ θ α. Ἀγαπητά μου παιδιά, Μόνο ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ σώζει τόν ἄνθρωπο. Αὐτήν τήν ἀλήθεια μᾶς φανέρωσε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἦρθε στόν…