<>

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 19

Categories: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

«25η Μαρτίου 1821 – 25η Μαρτίου 2009»

Παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Διπλή εἶναι ἡ σημερινή ἑορτή, πού μᾶς γεμίζει χαρά μεγάλη. Εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς σωτηρίας τῆς οἰκουμένης καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ξεπεσμένου ἀνθρώπου καί παράλληλα εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἐλευθερίας τοῦ σκλαβωμένου γένους τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ ὑπερκόσμια χαρά εἶναι τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅπως ἡ χαρά εἶναι τό μήνυμα Ἀναστάσεως τοῦ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Εἶναι συναίσθημα πού ἐπικρατεῖ στόν καθένα πού βιώνει τόν θρίαμβο τοῦ φωτός ἐπί τοῦ σκότους στόν Εὐαγγελισμό, τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου στήν Ἀνάσταση καί τῆς Ἐλευθερίας καί τοῦ πολιτισμοῦ ἐπί τῆς σκλαβιᾶς καί τῆς βαρβαρότητας στήν Ἐπανάσταση τῆς παλιγγενεσίας.

Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀπευθυνόμενος στήν ἀειπάρθενο Μαρία τῆς λέγει: «Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ∙ εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί… ». Ὁ Κύριός μας μετά τήν Ἀνάστασή Του ἀπευθυνόμενος στίς ἅγιες Μυροφόρους καί τούς μαθητές Του τούς προσφωνεῖ μέ τό «χαίρετε». Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἰσήκουσε τῆς δεήσεως τῶν ἁγίων Μαρτύρων καί Νεομαρτύρων τοῦ Γένους καί τό ἀπελευθέρωσε. Καί σέ ἐμᾶς καί στούς μετά ἀπό ἐμᾶς ἔλαχε ἡ εὐθύνη τῆς συνέχειας τοῦ Γένους. Τώρα οἱ συνθῆκες εἶναι διαφορετικές ἀπό ἐκεῖνες τῆς σκλαβιᾶς. Τώρα δέν ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τόν βάρβαρο κατακτητή, ἀλλά τήν ἀλλοτρίωσή μας μέσα σέ ἕνα κόσμο στόν ὁποῖο ἐπικρατεῖ ἡ ἀθεΐα καί ὁ ἐγωϊσμός, ὁ συγκρητισμός καί ὁ ἄμορφος πολιτισμός.

Τώρα λοιπόν ἔχουμε ὅσο ποτέ ἄλλοτε ἀνάγκη νά σφικταγκαλιάσουμε τόν Κύριό μας καί νά ζητήσουμε τήν προστασία τῆς Μητέρας Του Παναγίας, τῆς ὁποίας τόν Εὐαγγελισμό πανηγυρίζουμε σήμερα.

Τώρα ὅσο ποτέ ἄλλοτε ὀφείλουμε νά ἀκούσουμε τό λόγο τοῦ ἥρωα τοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821 Στρατηγοῦ Γιάννη Μακρυγιάννη, πού ἔγραφε στά Ἀπομνημονεύματά του: «Τό λοιπόν ἄν θέλωμε τό λίγο νά γένη μεγάλο, πρέπει νά λατρεύωμεν τόν Θεόν, ν’ ἀγαπᾶμε τήν πατρίδα∙ νἄχωμεν ἀρετή∙ τά παιδιά μας νά τά μαθαίνουμε γράμματα».

Τήν ἀγαπᾶμε ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τήν Παναγία καί Τήν ἐμπιστευόμαστε σέ κάθε δύσκολη στιγμή, προσωπική, οἰκογενειακή ἤ ἐθνική. Εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἀπαντοχή μας. Ἡ ἀγκαλιά Της μᾶς χωράει ὅλους! Ὅλους μᾶς θέλει παιδιά Της καί ἀδέλφια τοῦ Υἱοῦ Της καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπερβαλλόντως χαίρεται, ὅταν ἀγαπᾶμε, ἐμπιστευόμαστε καί τιμᾶμε τή Μητέρα Του! «Χαῖρε δι’ ἧς ἠνοίχθη Παράδεισος», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας ἀπευθυνομένη ἀπό εὐγνωμοσύνη στό πανάγιο πρόσωπό Της.

Ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας νά εἶναι πλούσια στήν προσωπική καί οἰκογενειακή σας ζωή, καθώς καί στά τίμια ἔργα σας.

 

Χρόνια πολλά σέ ὅλους.

Εὐχέτης πρός Κύριον

Ὁ Μητροπολίτης καί Ἐπίσκοπός σας

…+ Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ