<>

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71

Categories: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

« ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»

Ἀδελφοί καί Πάτερες,

Εσεβες Χριστιανοί.

Τρία χρόνια ἔχουν περάσει ἀφὅτου ἡ Ἱερή Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τό Νοσοκομεῖο Λευκάδος ἵδρυσε, ὅπως ἀσφαλῶς ἔχετε ἐνημερωθεῖ, τήν Τράπεζα Αἷματος. Εἶναι μία ἀκόμη σημαντική ποιμαντική προσπάθεια τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στήν συμπαράσταση τῶν ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας σέ ὧρες καί στιγμές δύσκολες. Θέλει ἐκεῖνες τίς στιγμές τοῦ πόνου καί τῆς ἀγωνίας τῶν ἀδελφῶν μας – ἡμῶν τῶν ἰδίων ἴσως – διαθέτοντες στήν Τράπεζα Αἷματος κάποιες φιάλες νά βοηθήσει καί νά συνεργήσει στό λυτρωτικό ξεπέρασμα. Νά προσφέρει τό Αἷμα πού ἐκείνη τή στιγμή ζητάει τό Νοσοκομεῖο, ὥστε νά προχωρήσει ἡ θεραπευτική διαδικασία καί νά σωθεῖ ὁ ἀσθενής μας.

Γνωρίζετε πώς τό αἷμα, πού ἀποτελεῖ τόν ἰσχυρό παράγοντα τῆς συνέχειας τῆς ζωῆς, δέν εἶναι εὐκολο νά βρεθεῖ, ὅσο καί ἄν ζητηθεῖ ἀπεγνωσμένα, καί ἐπίμονα, ἐκείνες τίς ὧρες. Τέτοιες στιγμές τό ἀδιέξοδο, σάν τυραννικός βρόγχος, μᾶς πνίγει. Γι’ αὐτό ἡ Μητρόπολή μας δημιούργησε τήν Τράπεζα Αἷματος, στήν ὁποία μποροῦμε, ὅποια στιγμή θέλουμε καί ἀφοῦ συννενοηθοῦμε μέ τό Τμῆμα Αἱμοδοσίας τοῦ Νοσοκομεῖου Λευκάδος, νά πάμε καί νά δώσουμε μία φιάλη αἵματος. Νά γνωρίζουμε δέ πώς ἡ πράξη μας αὐτή εἶναι διασωστική καί σωτήρια, ἀφού τό αἷμα θά ὑπάρχει καί σέ ἔκτακτη περίπτωση μπορεῖ νά δωθεῖ σέ ἀσθενῆ ἀδελφό μας.

Μέχρι σήμερα προσφέραμε πάνω ἀπό εἴκοσι φιάλες αἵματος σέ ὧρες χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων. Καί ἡ προσφορά συνεχίζεται. Ἐπιθυμώντας νά τιμήσουμε ὅλους τούς ἀδελφούς, πού αὐθόρμητα ἔφθασαν μέχρι τό Τμῆμα Αἱμοδοσίας τοῦ Νοσοκομεῖου μας καί προσέφεραν αἷμα διοργανώνουμε τήν ἐρχόμενη ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ὥρα 6:00 μ.μ., στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ 2ου καί 3ου Δημοτικοῦ Σχολεῖου Λευκάδος (περιοχή «ΒΑΡΔΑΝΙΑ») ἐκδήλωση τιμῆς καί ἀγάπης στούς αἱμοδότες μας. Ταυτόχρονα θέλουμε νά ἐπιβραβεύσουμε καί ὅλους ἐκείνους, πού ἐπιθυμούν νά γίνουν αἱμοδότες καί στηρίζουν τήν προσπάθειά μας, ἀλλά διάφοροι λόγοι (ὑγείας κ.λ.π.) τούς στεροῦν τήν ἱκανοποίηση τῆς ἀξιοπρόσεκτης αὐτῆς ἐπιθυμίας.

Εἶσθε, λοιπόν, ὅλοι σας, ἀδελφοί μου, καλεσμένοι σ΄ αὐτήν τήν ἐκδήλωση. Ἡ παρουσία σας θά μᾶς ἐνισχύσει γιά τήν συνέχιση τῆς φιλάδελφης αὐτῆς διακονίας καί τήν ἐνθάρρυνση τῶν ἀδελφῶν μας αἱμοδοτῶν. Σᾶς προσκαλοῦμε, λοιπόν, καί σᾶς περιμένουμε.

Μέ γάπη Χριστο καί θερμές εχές

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

  Λευκάδος καί θάκης Θεόφιλος