<>

Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ (1922)

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

H Αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα έζησε στην εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Καταγόταν από την Ανατολή και ήταν κόρη του Διοσκόρου, ενός πλούσιου ειδωλολάτρη.

Ήταν πολύ όμορφη και γι’ αυτό ο πατέρας της, την έκλεισε σ’ έναν ψηλό πύργο για να την προστατεύσει από τους κινδύνους. Όταν κάποτε ο Διόσκορος διέταξε να χτίσουν ένα λουτρό δίπλα από τον πύργο για να την ευχαριστήσει, συνέβη το εξής: Η Βαρβάρα είπε στους τεχνίτες να ανοίξουν τρία παράθυρα στο κτίριό της -κι όχι δύο, όπως πρόβλεπαν οι οδηγίες που είχε δώσει ο πατέρας της- «εις το όνομα του Πατρός καί του Υιού καί του Αγίου Πνεύματος». Ο Δίόσκορος κατάλαβε τότε ότι ήταν Χριστιανή και όρμησε πάνω της για να την σκοτώσει. Η Αγία κατάφερε να ξεφύγει αρχικά και κρύφτηκε, όμως ο πατέρας της τη βρήκε και την παρέδωσε στον ηγεμόνα της χώρας. Αφού την έδειραν και της καταξέσκισαν το σώμα με σιδερένια νύχια, τη διαπόμπευσαν σέρνοντάς την στην πόλη.

Τελικά, αποκεφαλίστηκε από τον ίδιο τον πατέρα της και έλαβε από τον Θεό τον μαρτυρικό στέφανο.

Στην Λευκάδα, εκτός από την 4η Δεκεμβρίου (οπότε τιμάται η μνήμη της Αγίας), μεγάλη πανήγυρη γίνεται και την Γ’ Κυριακή του Μαΐου. Τότε, οι Λευκαδίτες ευχαριστούν την Αγία Βαρβάρα για τη διάσωση του νησιού από την φοβερή μάστιγα της ευλογιάς στα 1922. Τελείται μάλιστα και λιτανεία, που ξεκινάει από τον Ιερό Ναό της Αγ. Παρασκευής και περιέρχεται τους δρόμους της πόλης.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ἦχος πλ. Δʹ
Βαρβάραν τήν ἁγίαν τιμήσωμεν·
ἐχθροῦ γάρ τάς παγίδας συνέτριψεν
καί ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν
βοηθείᾳ καί ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.

(Ερμηνεία:

Ας τιμήσουμε την Αγία Βαρβάρα, διότι σύντριψε τις παγίδες του εχθρού (του διαβόλου) και σαν πουλί σώθηκε από αυτές, έχοντας σαν όπλο και βοηθό τον Σταυρό η πιο σεμνή απ’ όλες.)

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ
Δεῦτε τῆς Λευκάδος οἱ οἰκισταί, μέλψωμεν ἐν ὕμνοις , τήν Βαρβάραν τήν θαυμαστήν, τήν ἡμῶν προστάτιν, παρέχουσαν ἰάσεις, τοῖς πόθῳ τῷ τεμένει αὐτῆς προστρέχουσιν.

(Ερμηνεία:

Ελάτε οι κάτοικοι της Λευκάδας, ας υμνήσουμε την θαυμαστή Βαρβάρα, την προστάτιδά μας, που παρέχει τη θεραπεία σε όσους προστρέχουν με πόθο στο ναό της.)