<>

Ἕδρα· Λευκάς.

Ταχυδρομική Διεύθυνσις: ὁδ. Ἀναπαύσεως 4 – Λευκάς. Τ.Κ. 311 00.

Τηλέφωνα Μητροπολίτου· 26450 22.645 ‐ 6946762475.

Δ/νσις ἱστοσελίδος: www.imli.gr

Δ/νσις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου: info@imli.gr

Τηλεομοιότυπον (fax): 26450 25354.

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:   πρωτοπρ. Αθανάσιος Κοσμάς

Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. 3) Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.

Διοικητικόν Προσωπικόν:

Γραμματεία – Πρωτόκολλον – Μισθοδοσία – Γραφείον Γάμων: πρωτοπρ. Πανογιώργος Κτενάς.
Γραφείον ΤΠΟΕΚΕ – Γραφείον Αποστ. Διακονίας: πρωτοπρ. Αθανάσιος Κοσμάς
Λογιστήριον : κ. Μηνάς Θεριανός, θεολόγος.
Αρχείον: Διακ. π. Σπυρίδων Μπούρης – κ. Βιολιδάκης Γεώργιος
Εθιμοτυπία: Διάκονος π. Σπυρίδων Μπούρης – κ. Βιολιδάκης Γεώργιος
Γραφείον Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων: πρωτοπρ. Γεράσιμος Ζαμπέλης.
Υπεύθυνος Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου :Διάκ. π. Χριστοφόρος Αραβανής.

Κλητήρ ‐ Ὁδηγός αὐτοκινήτου: κ. Γεώργιος Φατούρος ( υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. )

Εὐπρεπίστρια: — .

Στατιστικά στοιχεῖα:

Ἐνοριακοί Ναοί: 66. Παρεκκλήσια: 73. Ἐξωκκλήσια: 110. Ναοί Κοιμητηρίων: 35. Ἰδιωτικοί Ναοί: 7. Μοναστηριακοί Ναοί: 8. Ἐφημέριοι: Α΄ 13, Β΄ 12, Γ΄ 10, Δ΄ 9. Σύνολον: 44. Ἔγγαμοι: 40. Ἄγαμοι: 4. Διάκονοι: 3. Συνταξιοῦχοι: 9.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος : πρωτοπρ. Γεράσιμος Ζαμπέλης.

Τηλ.: 26450 23 876 – 26450 23246

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος : πρωτοπρ. Χριστόδουλος Τριλίβας.

Τηλ.: 26740 33112 ‐ 6973024115

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος : πρεσβύτερος Νεκτάριος Μάλφας

Τηλ.: 26450 26255 – 6945571455

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος : πρωτοπρ. Σπυραντώνιος Φέτσης

Τηλ.: 26450 31283

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος : πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Βουκελᾶτος

Τηλ.: 26450 33403

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΥΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος : πρωτοπρ. Πανογιῶργος Κτενᾶς

Τηλ.: 26450 41115 ‐ 26450 41698

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ:

Ἀνδρῷαι:

1) Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πεφανερωμένης Λευκάδος.

Τ.Κ. 311 00 Λευκάς. Τηλ.: 26450 21305 – Fax: 26450 21405. E‐mail: fanerome5@otenet.gr.

Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Ἀσπρογέρακας.

Ιερομόναχος π. Σιλουανός Μεταξᾶς. Μοναχοί: ἐγγεγραμμένοι: 6, ρασοφόροι: 1, ἐγκαταβιοῦντες: 4.

2) Ὑπεραγίας Θεοτόκου Καθαρῶν Ἰθάκης.

Τ.Κ. 283 01 Καθαρά Ἰθάκης. Τηλ. 26740‐33.460.

Διοικεῖται ἀπό Ἡγουμενοσυμβούλιο – Ἐπιτροπή.

Ἡγουμενεύων: Ἀρχιμ. π. Σεβαστιανός Μόσχος. Μοναχοί: 2

3) Ἁγ. Ἰωάνου Προδρόμου στό Λιβάδι Καρυᾶς.

Τ.Κ. 310 80 Καρυά Λευκάδος.

Διοικεῖται ἀπό Ἡγουμενοσυμβούλιο – Ἐπιτροπή.

Ὑπεύθυνος: πρωτοπρ. Πανογιῶργος Κτενᾶς..

Τηλ. 26450 41698 –  41115. Διάκονος Χριστοφόρος Ἀραβανῆς.. Τηλ. 6981892413. Μοναχός. 1.

 

Γυναικεῖαι:

1) Ἁγίου Νικολάου Ἱρᾶς Λευκάδος.

Τ.Κ. 310 82 Ἱρά Ἀθανίου Λευκάδος.

Τηλ. / Fax: 26450 39108.

Διοικεῖται ἀπό Ἡγουμενοσυμβούλιο – Επιτροπή.

Πρόεδρος: Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Δέλλας (τηλ.: 6972 818079). Μοναχαί : 3

2) Ἡσυχαστήριον Ἁγ. Πατέρων Ἀλεξάνδρου.

Τ.Κ. 311 00 Νικιάνα Λευκάδος.

Ὑπεύθυνοι: Οἰκονόμος π. Βασίλειος Κακλαμάνης (τηλ.:  ………………) και Πρεσβύτερος  π. Παναγιώτης Λάζαρης (τηλ.: 26450 61284).

 

Διαλελυμμέναι Ἱεραί Μοναί:

1) Ἀσωμάτου Μιχαήλ Βαυκερῆς Λευκάδος.

2) Ἁγ. Γεωργίου Σκάρων Ἀλεξάνδρου Λευκάδος.

3) Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυᾶς Λευκάδος.

4) Εὐαγγελιστρίας (Κοκκίνης Ἐκκλησίας) Πλατυστόμων Λευκάδος.

5) Ἁγ. Γεωργίου στό Μπισᾶ Μαραντοχωρίου Λευκάδος.

6) Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου στο Ροδάκι Βουρνικᾶ Λευκάδος.

Σύνολον Μοναχῶν· 9.

Θεῖον Κήρυγμα: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ο Ιεροκήρυξ Αρχιμ.  Ἰωαννίκιος  Ζαμπέλης  καί οἱ δυνάμενοι ἐφημέριοι.

Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι: Εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ πόλεως Λευκάδος, κάθε δεύτερη Πέμπτη, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου καί τῶν δυναμένων ἐφημερίων.

Ἱερά Ἐξομολόγησις· Ὑπό 36 ἐντεταλμένων Πνευματικῶν.

Διαδίκτυον. Ἠλεκτρονική διεύθυνσις: www.imli.gr. Ὑπεύθυνοι: πρωτοπρ.  Ἀθανάσιος Κοσμᾶς τηλ.6944140052 και διάκ. π. Σπυρίδων Μπούρης. Τηλ.: 6984764754.

Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας.

1) Κέντρον Νεότητος Ἱ. Μητροπόλεως. Διευθυντής :  Αρχιμ. Ἰωαννίκιος      Ζαμπέλης.

Συνεργάτης: κ.  Βιολιδάκης Γεώργιος.   Τηλ.:  26450    26207.   E‐mail: neotita_lefkas@yahoo.gr.

2)   Ἐνοριακά   Κέντρα   Νεότητος·   ἕξ   (6).

3)   Παιδικές   και   Νεανικές συντροφιές: Φοιτητῶν ‐ Ἀποφοίτων: 2, Λυκείου: 3, Γυμνασίου: 12, Δημοτικοῦ: 16, προσχολικῆς ἡλικίας: 5. Σύνολον Κατηχητικῶν 36.

4) Ἐκκλησιαστικοί Συμπαραστάτες Ἐκπαιδευτηρίων· Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεόφιλος και οἱ ὑπεύθυνοι ἀνά σχολεῖο κληρικοί.

5) «Διάλογοι Γονέων». Μηνιαίες Συνάξεις Γονέων.

Ὑπηρεσία Συμπαραστάσεως Οἰκογενείας: Ἅπαντες οἱ αἰδεσιμώτατοι ἐφημέριοι.

Ἀντιαιρετική δρᾶσις: Ϊερομόναχος Σιλουανός Μεταξᾶς. Τηλ.: 25450 21 305.

–  Προσκυνηματικός Τουρισμός: πρωτ.  Ἀθανάσιος Κοσμᾶς. Τηλ.: 26450 22415 – 6944140052.

—  Μέριμνα  Ἀσθενῶν:  Ἅπαντες  οἱ  ἐφημέριοι  και  οἱ  ἀνά  μῆνα  ὑπεύθυνοι  διά  το  Γενικόν

Νοσοκομεῖον Λευκάδος..

Αἴθουσαι Διαλέξεων: 1) Ἐκκλησιαστικοῦ Μαθητικοῦ Οἰκοτροφείου «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες». 2) Καταφυγή

3) Ἐνοριακές αἴθουσες τρεῖς (3). 3) Αἴθουσα ΓΕΧΑ.

—  Συνάξεις:  1)  Ἱερατικαί,  2)  Κατηχητῶν,  3)  Ἱεροπαίδων,  Ἀναγνωστῶν,  Ἱεροσπουδαστῶν,  4)Φοιτητικαί καί 5) Στελεχῶν κατασκηνώσεων.

Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ἅγ. Ρωμανός ὁ Μελωδός». Διευθυντής: Οἰκονόμος  Βασίλειος Κακλαμάνης.

Διδάσκοντες:  Οἰκονόμος Βασίλειος  Κακλαμάνης,   κ. Νεκτάριος Θάνος. Γραμματεύς: κ. Γεώργιος Βιολιδάκης. Μαθηταί: 44. Τηλ. 26450 22415 (ἐσωτ. τηλ. 22).

— Κατασκηνώσεις. Πλησίον τῆς Ἱ. Μ. Φανερωμένης Λευκάδος εἰς τέσσαρας περιόδους διά μαθητάς  καί  μαθητρίας  Δημοτικῶν, Γυμνασίων και Λυκείων. Διοικούνται υπό Επιτροπής. Στελέχη: 40, Κατασκηνωταί: 220. Τηλ.: 26450 23753.

— Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον. Ὑπεύθυνος: Διάκονος π. Χριστοφόρος Ἀραβανῆς. Τηλ.: 26450 22415 (ἐσωτ. 21).

«Οἶκος Ἀγάπης». Διανομή ἱματισμοῦ καί τροφίμων σέ ἐνδεεῖς αδελφούς μας. Ὑπεύθυνοι: Διάκονος  π. Χριστοφόρος Ἀραβανῆς, πρεσβ. Δημήτριος Χριστόπουλος καί ὀμάδα ἐθελοντῶν.

— Γηροκομεῖον: «Οἶκος Προνοίας – Γηροκομεῖον» ἐν Λευκάδι. Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος π. Παναγιώτης Ζαβιτσᾶνος. Γραμματεύς: κ. Τριαντάφυλλος Μακρυγιῶργος. Τηλ.: 26450 22570 και 26450 26640. E‐mail: oikospronoias@yahoo.gr.

—Ταμεῖον Ἀλληλοβοηθείας Κληρικῶν. Ὑπεύθυνος: πρωτοπρ.  Πανογιῶργος Κτενᾶς.

—  Πλήν  τούτων  ὁ   Σεβ.  Μητροπολίτης  προεδρεύει  τῶν  Κληροδοτημάτων:  α)  Σπυρίδωνος Καρίνταβα,   β)   Μιχαήλ   Σκένα,   γ)   Ἀναστασίου   Ἀσμένη,   δ)   Πάνου   Πολίτη,   ε)   Θεοδοσίου Ματαράγκα, στ) Πέτρου Στεφανίτση, ζ) Ν. Φρεμεντίνη, η) Αἰκατερίνης Λάζαρη, θ) Νικολάου Φέτση, ι) Θωμᾶ Καπογεωργάκη.

— Τοπικοί Ἅγιοι καί Ἑορταί:

1) Ὑ. Θ. Φανερωμένης Λευκάδος (Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος). 2) Ὑ. Θ. Καθαρῶν Ἰθάκης (8 Σεπτ.).  3)  Ἁγ.  Ραφαήλ  τοῦ  Ἰθακησίου  (Α΄  Κυριακή  μετά  τήν  3ην  Ἰουλίου).  4)  Ἁγ.  Διονυσίου Ζακύνθου (17 Δεκεμβρίου) Λευκάδος. 5) Ἁγ. Βαρβάρας (Λευκάδος) (Γ΄ Κυριακή Μαΐου). 6) Κοιμ. Θεοτόκου  (Λευκάδος) (15 Αὐγούστου). 7) Ἁγ. Μαύρας (Λευκάδος) (3 Μαΐου). 8) Ὁσίου Ἰωακείμ Ἰθακησίου  (Παπουλάκη) (2 Μαρτίου καί 23 Μαΐου, ἡ ἀνακομιδή τῶν Λειψάνων αὐτοῦ). 9) Ἁγ. Πατέρων (Ζ΄ Κυριακή ἀπό Πάσχα) Ἀλεξάνδρου Λευκάδος. 10) Ἁγ. Δονάτου, ἐπ. Εὐροίας (7 Αὐγ.) Ἐγκλουβῆς Λευκάδος. 11) Ἁγ. Κυριακῆς (7 Ἰουλ.) Βλυχοῦ Λευκάδος.

— Ἱερά Λείψανα: 1) Ἁγ. Ραφαήλ Ἰθακησίου, ἐν Περαχωρίῳ Ἰθάκης. 2) Ἁγ. Μηνᾶ ἐν Λευκάδι. 3) Ἁγ. Παρασκευῆς ἐν Λευκάδι. 4) Ἁγ. Ἀνδρέου, ἐν Ἁγ. Νικολάῳ Λευκάδος. 5) Ἁγ. Στυλιανοῦ, Ἁγ. Ἰωάννου   Χρυσοστόμου,  Ἁγ.  Στεφάνου,  ἐν  Ἁγ.  Ἀναργύροις  Λευκάδος.  6)  Ὁσ.  Ἀρσενίου  τοῦ Καππαδόκου, Ἁγ.  Γεωργίου Νεομάρτυρος τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, Ὁσ. Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου, Ὁσ. Μακρίνης,  ἐν  Ἱ.  Μονῇ  Φανερωμένης.  7)  Ὁσ.  Ἰωακείμ  Ἰθακησίου,  ἐν  Σταυρῷ  Ἰθάκης.  8)  Ἁγ. Μακαρίου Νοταρᾶ, ἐν Καρυᾷ Λευκάδος.

Μουσεῖα Ἐκκλησ. Τέχνης:

1)  Ἐκκλησιαστικόν  Μουσεῖον  Ἱ.  Μονῆς  Φανερωμένης  Λευκάδος  καί  2)  Συλλογή  Εἰκόνων Μεταβυζαντινῆς Τέχνης στεγαζόμενον εἰς Δημοσίαν Βιβλιοθήκην Λευκάδος.

Ἱστορικά Μνημεῖα·

1) Ἐξωκκλήσιον Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Ἀντζούση Λευκάδος (13ου αἰῶνος). 2)Ἐξωκκλήσιον Ὑ. Θ. Βλαχερνῶν. 3) Ἱ. Μ. Παναγίας Ὁδηγητρίας Λευκάδος. 4) Ἱ. Μ. Τιμ. Προδρόμου, Λιβάδι  Καρυᾶς. 5) Ἱ.  Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου στό Ροδάκι Βουρνικᾶ. 6) Ἱ.  Μ. Ἁγ. Γεωργίου Σκάρων Ἀλεξάνδρου. 7) Ἱ. Μ. Ἀσωμάτου Μιχαήλ Βαυκερῆς. 8) Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀνωγῆς Ἰθάκης. 9) Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαύρας στό ὁμώνυμο Φράγκικο Φρούριο Λευκάδος. 10) Οἱ πλεῖστοι Ἱεροί Ναοί τῶν πόλεων Λευκάδος και Βαθέος Ἰθάκης, καί πολλοί τῶν χωρίων.