<>

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος· Πρωτοπρ. Γεράσιμος Ζαμπέλης.

Τηλ.: 26450 23 876 – 26450 23246

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΤ.
Λευκάς 311 00 Εὐαγγελίστρια (Μητροπολιτικός)

26450 23246

2645023876

6932304430

Ζαμπέλης Γεράσιμος Α΄
Ἅγ. Ἀνάργυροι

26450 23458

 Τσαβαλᾶς Γρηγόριος Β΄
Ἅγ. Μηνᾶς, Βίκτωρ & Βικέντιος

2645024945

6944260430

Χριστόπουλος Δημήτριος Β΄
Ἅγ. Νικόλαος

2645025410

2645024200

6984764754

Μεσσήνης Ἀναστάσιος Μπούρης Σπυρίδων , διακ. Α΄Α΄
Γενέσιον Θεοτόκου(Παναγία τῶν Ξένων)

2645023608

6944140052

6981892413

Κοσμᾶς Ἀθανάσιος Ἀραβανῆς Χριστοφός διακ. Α΄ Α΄
Ἅγ. Νικήτας 310 80 Ἅγ. Νικήτας

2645025947

ἐξυπ. Λάζαρης Ἰωάννης Α΄
Ἀλέξανδρος 310 80 Ἅγ. Σπυρίδων

2645061284

ἐξυπ. Λάζαρης Παναγιώτης Β΄
Ἀπόλπαινα 311 00 Ἅγ. Ἀθανάσιος

2645025221

Ζαβιτσᾶνος Παναγιώτης Α΄
ἘπισκοπήΚαλάμου 310 81 Ἅγ. Γεώργιος

2646091057

ἐξυπ. Γουργολίτσας Ἠλίας Γ΄
Καλαμίτσιον 310 80 Κοίμ. Θεοτόκου

2645033403

ἐξυπ. Βουκελᾶτος Κωνστ. Δ΄
Κάλαμος 310 81 Ἁγ. Τριάς

2646091057

Γουργολίτσας Ἠλίας Γ΄
Καλλιγόνιον 311 00 Ἁγ. Τριάς Ἀρώνης Εὐάγγελος * Α΄

2645025221

ἐξυπ. Ζαβιτσᾶνος Παν. Α΄
Καρυῶται 311 00 Ταξιάρχαι

26450 71210

Μάλφας Νεκτάριος Α΄
Καστός 310 81 Τίμιος Πρόδρομος

26460 91057

ἐξυπ. Γουργολίτσας Ἠλίας Γ΄
Κατούνα 311 00 Κοίμ. Θεοτόκου

2645071924

2645025763 (και fax)

Κακλαμάνης Βασίλειος Α΄
Νικιάνα 311 00 Μετ/σις Σωτῆρος

2645026496

Τσᾶρκος Σωτήριος Β΄
Τσουκαλάδες 311 00 Είσόδια Θεοτόκου

2645025947

Λάζαρης Ἰωάννης Α’
Φρύνιον 311 00 Ἁγ. Ἀπόστολοι

26450 21298 

2645023879

Παρούσης Ἰωάννης (συντ.) Γ΄


ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Χριστόδουλος Τριλίβας .

Τηλ.: 26740 33112 ‐ 6973024115

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ Τ.Κ. ΝΑΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΤ.
Βαθύ Ἰθάκης 283 00 Εἰσόδια Θεοτόκου(Μητροπολιτικός)

2674033332

Μόσχος Σεβαστιανός Γ΄
Κοίμησις Θεοτόκου

2674032906

2674032066

Δενδρινός Θεοδόσιος Α΄
Ταξιάρχαι

2674033112

Τριλίβας Χριστόδουλος Β΄
Ἀνωγή 283 01 Κοίμησις Θεοτόκου

2674031555

2674031663

ἐξυπ. Κουτσουβέλης Χαράλ. Β΄
Ἐξωγή 283 01 Ἁγ. Μαρίνα

6989868286

ἐξυπ. Λυκουρέσης Χρήστος Β΄
Κιόνιον 283 01 Τίμιος Πρόδρομος

2674031555

2674031663

Κουτσουβέλης Χαράλαμπος Β΄
Λεύκη 283 01 Εἰσόδια Θεοτόκου

6989868286

ἐξυπ. Λυκουρέσης Χρήστος Β΄
Περαχώριον 283 00 Κοίμησις Θεοτόκου

2674033112

ἐξυπ. Τριλίβας Χριστόδ. Β΄
Πλατρειθιᾶς 283 01 Ταξιάρχαι

2674031663

ἐξυπ. Κουτσουβέλης Χαράλ. Β΄
Σταυρός 283 01 ΜεταμόρφωσιςΣωτῆρος

6989868286

Λυκουρέσης Χρήστος Β΄

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:Πρεσβύτερος  Νεκτάριος Μάλφας

Τηλ.: 2645026255

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ Τ.Κ. ΝΑΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΤ.
Ἄλατρον 310 82 Ὑπαπαντή Κυρίου

2645095087

ἐξυπ. Κατωπόδης Δημήτρ. Β΄
ΒαθύΜεγανησίου 310 83 Ἅγ. Βησσαρίων

2645023077

ἐξυπ. Ἀρώνης Εὐάγγελος Α΄
Βαυκερή 310 80 Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος

2645041232

Γαζῆς Σπυρίδων Γ΄
Βλυχόν 311 00 Ἅγ. Σπυρίδων

2645095386

 2645095228

Βρεττός Σπυρίδων Γ΄
ΚατωμέριονΜεγανησίου 310 83 Ἅγ. Ἀπόστολοι

2645051070

2645023077

Ἀρώνης Εὐάγγελος Α΄
Κατωχώριον 311 00 Ἅγ. Δημήτριος Κατωπόδης Σπυρίδων Β΄
Νεοχώριον 311 00 Εἰσόδια Θεοτόκου

2645092264

Γαζῆς Αἰμίλιος Β΄
Νυδρίον 311 00 Κοίμησις Θεοτόκου

2645092287

6972818079

Δἐλλας Γεώργιος Α΄
Περιγιάλιον 311 00 Εὐαγγελίστρια

2645025646

ἐξυπ. Φωκᾶς Νικόλαος Γ΄
Πλατύστομα 310 80 Ἁγ. Παρασκευή

2645041232

ἐξυπ. Γαζῆς Σπυρίδων Γ΄
Πόρος 310 82 Ἁγ. Μαρίνα

2645095646

Φωκᾶς Νικόλαος Γ΄
ΣπαρτοχώριονΜεγανησίου 310 83 Ἅγ. Γεώργιος

2645051727

Δρέττας Σπυρίδων Δ΄
Φτερνόν 310 82 Ἅγ. Νικόλαος ἐξυπ. Κατωπόδης Σπυρίδων Β΄
Χαραδιάτικα 311 00 Ἅγ. Νικόλαος

26450 95087

Κατωπόδης Δημήτριος Α΄

  

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Σπυραντώνιος Φέτσης

Τηλ.: 26450 31283

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΤ.
Ἅγ. Ἠλίας 310 82 Ἅγ. Ἀθανάσιος

2645039252

ἐξυπ. Χοῦσος Δημήτριος Β΄
Βασιλική 310 82 Κοίμησις Θεοτόκου

2645031283

Φέτσης Σπυραντώνιος Β΄
Βουρνικᾶς 310 82 Ἅγ. Στέφανος

2645039252

Χοῦσος Δημήτριος Β΄
Εὔγηρος 310 82 Ἅγ. Βασίλειος

2645031048

Φυτσιλής Δημήτριος Γ΄
Κοντάραινα 310 82 Κοίμησις Θεοτόκου

2645031020

εξυπ.Φυτσιλής Δημήτριος Γ΄
Μαραντοχώριον 310 82 Ταξιάρχαι

6946472298

Κωνστανάσιος Σπυρίδων Γ΄
Σύβρος 310 82 Γενέσιον Θεοτόκου

2645039252

Χοῦσος Δημήτριος Β΄

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Βουκελᾶτος

Τηλ.: 26450 33403

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΤ.
Ἅγ. Πέτρος 310 82 Ἅγ. Ἀθανάσιος

2645033403

Βουκελᾶτος Κωνσταντῖνος Δ΄
Ἀθάνιον 310 82 Κοίμησις Θεοτόκου

2645033151

ἐξυπ. Κατωπόδης Κωνστ. Δ΄
Δράγανον 310 82 Ὑπαπαντή Κυρίου

2645033151

Κατωπόδης Κωνσταντῖνος Δ΄
Κομηλιόν 310 82 Κοίμησις Θεοτόκου

2645033418

Βουκελᾶτος Χρυσόστομος Δ΄
Νικολῆς 310 82 Ἅγ. Γεώργιος

2645033196

Κοντοπύργιας Θωμᾶς Δ΄
Χορτᾶτα 310 82 Ἅγ. Ἰωάννης

2645033196

ἐξυπ. Κοντοπύργιας Θωμᾶς Δ΄

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΥΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Πανογιῶργος Κτενᾶς

Τηλ.: 26450 41115 ‐ 26450 41698

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΤ.
Ἀσπρογερακᾶτα 310 80 Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος

2645041325

ἐξυπ. Κτενᾶς Νικόλαος Γ΄
Δρυμών 310 80 Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος

2643081381

ἐξυπ. Φούντογλου Ἀναστ. Α΄
Ἐγκλουβή 310 80 Ἅγ. Γεώργιος

2645041325

Κτενᾶς Νικόλαος Γ΄
Ἑξάνθεια 310 80 Ἅγ. Στέφανος

2645099307

2645033418

ἐξυπ. Βουκελᾶτος Χρυσόστ. Δ΄
Κάβαλλος 310 80 Ἅγ. Νικόλαος

2643081381

Φούντογλου Ἀναστάσιος Α΄
Καρυά 310 80 Ἅγ. Σπυρίδων

2645041115

2645041698

Κτενᾶς Πανογιῶργος. Β’
Ἁγ. Παρασκευή

26450 41115

2645041698

Τσαβαλᾶς Γρηγόριος*ἐξυπ. Κτενᾶς Πανογιῶργος Β’Β΄
Λαζαρᾶτα 310 80 Ἁγ. Σπυρίδων

2645061284

Λάζαρης Παναγιώτης Β΄
Πηγαδισᾶνοι 310 80 Ἅγ. Ἀνάργυροι

6945575777

Κωσταράκης Ἐλευθέριος Γ΄
Πινακοχώριον 310 80 Ἅγ. Γεώργιος Γ΄
Σπανοχώριον 310 80 Ταξιάρχαι Ἀσπρογέρακας Νικηφόρος * Α΄